Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 17.11-23.11.2008 r.

• Do przemyskich radnych miejskich trafił projekt przyszłorocznego budżetu miasta. Teraz zajmą się nim m.in. różne komisje rady. Oprócz radnych i komisji do projektu budżetu mogą się odnieść rady osiedlowe. Również mieszkańcy, czyli podatnicy, mogą zgłaszać swoje uwagi. Choćby korzystając z pośrednictwa radnych lub członków rad osiedlowych. Jaki jest przyszłoroczny budżet? Na pewno trudny. Zaplanowano 223 mln złotych dochodów i 284 mln złotych wydatków. Oznacza to, że według planów, w bilansie rocznym Przemyśl będzie 61 mln złotych na minusie. Deficyt ma być pokryty z kolejnych kredytów i pożyczek bankowych. W przyszłym roku przemyślanie oddadzą bankom 13 mln złotych. To spłata części wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na co władze miasta chcą wydać pieniądze mieszkańców? Najwięcej, ponad 95 mln złotych na oświatę i wychowanie. 47 mln na pomoc społeczną. 43 mln na transport i łączność. 13,5 mln na edukacyjną opiekę wychowawczą. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska pójdzie 12 mln złotych, na kulturę 5,6 mln zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ma pochłonąć 11,3 mln złotych. W tym dziale 7,6 mln złotych będzie przeznaczone na Państwową Straż Pożarną. 3,3 mln złotych na Straż Miejską. Zaplanowano 98 zadań inwestycyjnych. Najwięcej pieniędzy ma być przeznaczone na drogi. 15,5 mln złotych trafi na budowę wschodniej obwodnicy miasta. Prawie 4 mln zł na przebudowę ulic Armii Krajowej, Paderewskiego, Okrzei i Lelewela. 3 mln złotych ma kosztować przebudowa ulic Kopernika, Sportowej, Czarnieckiego, Kamienny Most i Rokitniańskiej. Milion ma pójść na remont mostu przy ul. Topolowej i przebudowę odcinka tej ulicy i Ofiar Katynia. Z innych zadań ponad 5 mln złotych pochłonie budowa dwóch budynków socjalnych. Sporo pieniędzy będzie przeznaczone na ocieplenie szkół. Część wydatków związanych z tym zadaniem będzie pochodzić z funduszy unijnych. Wśród przyszłorocznych zadań inwestycyjnych znalazły się też kupno fotoradaru za 110 tys. zł. Na monitoring miasta ratusz chce w przyszłym roku wydać 83 tys. zł; budowa lodowiska syntetycznego wyniesie 600 tys. zł. 300 tys. zł miasto chce przeznaczyć na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, głównie znajdujących się w podstrefie ekonomicznej.

Reklama