Imprezy kulturalne

 

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, 16 678 31 32
ck@ck.przemysl.pl
www.ck.przemysl.pl

 

IMPREZY - LIPIEC 2019

 

14.07 - Plac obok TCK w Tryńczy
Spotkania Biesiadne – XIII Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy
Impreza plenerowa w Tryńczy, której celem jest popularyzowanie wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych oraz często już zapominanego gawędziarstwa. W biesiadzie biorą udział zespoły śpiewacze i gawędziarze z powiatów jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, przemyskiego oraz zaproszone zespoły z sąsiadujących powiatów. Spotkaniom towarzyszą turnieje biesiadne, stoiska z regionalnym jadłem i rękodziełem artystycznym.
Organizator: Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy Współorganizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu

21.07 – Rynek w Pruchniku
Pruchnickie Sochaczki – 17. Jarmark Sztuki Ludowej, Rynek w Pruchniku
Plenerowa impreza, organizowana na zabytkowym Rynku w Pruchniku, której głównym celem jest popularyzacja dorobku twórców z dziedzin objętych programem "Ginące zawody". Jest jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych Podkarpacia i co roku gromadzi tłumy miłośników tradycji i zwyczajów ludowych tego regionu. Nazwa jarmarku wywodzi się od znanego w XVII w. na tym terenie zwyczaju handlowania mięsem. W Pruchniku odbywały się tzw. "sochaczki" - wolne targi mięsne dla chłopów z okolicznych wsi. Dziś "sochaczki" to prawdziwy festiwal sztuki ludowej.
Impreza organizowana jest przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej i Urząd Miasta w Pruchniku.
Twórcy ludowi i rękodzielnicy prezentują, sprzedają, a także wykonują swoje dzieła. Oprócz „ginących zawodów” takich jak wikliniarstwo, kowalstwo, bednarstwo czy rymarstwo, zobaczyć można na Jarmarku inne wytwory tradycyjnego rzemiosła, m.in. drewniane zabawki, koronki, hafty, kwiaty z bibuły, miód i świece z pszczelego wosku, rzeźby, obrazy malowane różnymi technikami i wiele innych dekoracyjnych i użytkowych przedmiotów.
Organizator: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku
Współorganizatorzy: Centrum Kulturalne w Przemyślu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej w Pruchniku
Partner: Urząd Miejski w Pruchniku


26.07 – cerkiew w Radrużu
Festiwal Dziedzictwa Kresów
Koncert Bogusława Morki z okazji 200. rocznicy urodzin twórcy opery narodowej Stanisława Moniuszki

 


 

PRZEMYSKIE CENTRUM KULTURY I NAUKI ZAMEK
37-700 Przemyśl
Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
www.kultura.przemysl.pl

 

IMPREZY - LIPIEC 2019

 

XIX Międzynarodowy Przemyski Festiwal
„Salezjańskie Lato Muzyczne”
lipiec – sierpień 2019 r.

Koncert organowy.
Dariusz Bąkowski Cois – organy.

Recital fortepianowy.

Katarzyna Drogosz – piano forte.

Koncert Orkiestrowy.
Northhamptonshire Wind Orchestra.

Koncert kameralny.
Józef Serafin – organy, Marcin Misiak – wiolonczela.

Koncert kameralny.
Jakub Kapala – organy, Sylwia Wrzesień – flet, Beata Zawiła – wiolonczela.

Koncert plenerowy.
Marcin Ślusarczyk – Quartet.

Koncert kameralny.
Krzysztof Urbaniak – organy
Starck Compagnay.

Organizatorzy: Parafia pw. św. Józefa – Salezjanie oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Na wszystkie koncerty odbywające się w ramach Festiwalu – wstęp wolny.
Szczegółowe informacje już wkrótce.

21 lipca (niedziela), godz. 18.00
XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
Wystąpi m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Polonia” ZORIKA (Chicago-USA) oraz Zespól Pieśni i Tańca „Przemyśl”.
(Rynek Starego Miasta).
Org.: Urząd Miejski w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz PCKiN ZAMEK.

 

Reklama