Stok narciarski - cennik

Przemyski stok narciarski położony jest w bliskiej odległości od centrum miasta, na północno-zachodnim zboczu Góry Zniesienie i sąsiaduje bezpośrednio z zalesionym Parkiem Miejskim.

Otwarcie: styczeń 2006 roku.
W grudniu 2006 roku do użytku oddano "oślą łączkę" przeznaczoną do nauki jazdy na nartach wraz z wyciągiem orczykowym oraz całoroczny tor saneczkowy.


Koleje:

 • KL 1 – dolna 2 osobowa dowożąca narciarzy z parkingu dolnego do podnóża stoku
  • Długość: 270
  • Różnica poziomów: 39 m
  • Przepustowość: 1050 osób/godzina
  • Sezon zimowy: transport pieszych i narciarzy /narty w dłoni/
  • Sezon letni (tylko weekendy):transport pieszych i rowerzystów /rower jedzie osobno/
 • KL 2 – górna 3 osoba kursująca wzdłuż tras zjazdowych
  • Długość: 740 m
  • Różnica poziomów: 110 m
  • Przepustowość: 1656 osób/ godzina
  • Sezon zimowy: transport narciarzy /narty na nogach/
 • Wyciąg niskiego prowadzenia liny na „Oślej łączce”


Trasy narciarskie:

 • Trasa nr 1 /niebieska/ - długość: 830 m,
 • Trasa nr 2 /zielona/ - długość: 830 m,
 • Trasa nr 3 /niebieska/ - długość: 1200 m (otwarta w sezonie 2010/2011),
 • Ośla łączka – długość: 50 m, różnica poziomów: 3 m.

Trasy są sztucznie oświetlone, naśnieżane oraz ratrakowane.

Dla użytkowników na terenie stacji narciarskiej funkcjonują:

 • 2 punkty gastronomiczne (na szczycie stoku),
 • wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i ski-serwis (przy parkingu dolnym),
 • szkółka narciarska (stacja górna przy „oślej łączce”).

Nad bezpieczeństwem narciarzy czuwają ratownicy Bieszczadzkiej Grupy GOPR i Przemyskiego PCK oraz narciarskie patrole Straży Miejskiej i Policji.

 

UWAGA!

Karnet i bilet jest ważny w sezonie, w którym został zakupiony.
Karnet należy zwrócić do końca czerwca
(bezpośrednio po sezonie, w którym został zakupiony)
odbierając za niego kaucję. Po tym czasie kaucja za nie oddany karnet przepada,
a karnet staje się własnością nabywcy.

Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz regulaminu zorganizowanego terenu narciarskiego.

 

KASY BILETOWE (czynne są w godz. 8.45 - 21.15) znajdują się na parkingu przy stacji dolnej (ul. Sanocka) oraz w goprówce przy stacji górnej (ul. Pasteura - Zniesienie).

Aktualne informacje dotyczące warunków śniegowych oraz możliwości korzystania ze wszystkich obiektów stoku narciarskiego udzielane są w kasach biletowych.

Cennik na sezon 2015-2016
(wszystkie kwoty brutto)

Krzesełkowa kolej linowa:

RODZAJ KOLEJKI / BILETU CENA
Kolej dolna KL I - przejazd dla pieszych (narciarze bezpłatnie) 4,00 zł
Kolej górna KL II
                1 przejazd 4,00 zł
                10 przejazdów 40,00 zł
                50 przejazdów 150,00 zł
                100 przejazdów 250,00 zł

KARNETY CZASOWE: (obowiązują w dniu zakupu)
4 godziny
(od pierwszego skasowania na stacji pośredniej)
karnet ważny tylko w dniu zakupu
50,00 zł
2 godziny
(od pierwszego skasowania na stacji pośredniej)
karnet ważny tylko w dniu zakupu
30,00 zł

 

 • Kaucja za wydany karnet - 10 zł.
 • Karnet szkolny - 20 zł od osoby. W godzinach 9.00-14.00.
  Dotyczy jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do POSiR wraz z listą uczniów podpisaną przez dyrektora szkoły. Na 10 osób 1 opiekun bezpłatnie
  .
 • Karnet szkoleniowy - 10 zł od osoby na 2 godziny.
  Dotyczy sekcji młodzieżowych z klubów narciarskich działających na terenie miasta Przemyśla
  .
 • Karnet grupowy - dotyczy grup zorganizowanych (turystyczne, szkolne) spoza Przemyśla min. 15 osób - ceny ustalane indywidualnie z Dyrektorem POSiR w drodze negocjacji.
 • Karnet bezpłatny
  (3 karnety - 4 godzinne/tygodniowo) przysługują zawodnikom sklasyfikowanym na miejscach I, II, III w klasyfikacjach PZN lub na ogólnopolskich zawodach w narciarstwie alpejskim, biegowym i snowboardzie (dotyczy mieszkańców miasta Przemyśla i przemyskich klubów sportowych).Odpłatność za organizację zawodów narciarskich:

 • pomiar czasu i ustawienie trasy - 1 350 zł
 • usługa sędziowska: 2 osoby - 500 zł, 4 osoby - 900 zł
 • korzystanie z elektronicznego systemu zapisów - 250 zł

  

Stok narciarski w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Sanocka 4
tel. (016) 675 50 49
e-mail: stok@posir.pl
www.przemysl-stok.pl

 

Reklama