Kronika Policyjna

• Na stratę ponad pół miliona złotych naraził budżet państwa jeden z podkarpackich podatników, prowadzący działalność gospodarczą w branży nieruchomości. Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej jednego z urzędów skarbowych w województwie podkarpackim przeprowadzili czynności kontrolno-sprawdzające u jednego z podkarpackich podatników, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości.
- W wyniku podjętych działań ujawniono szereg nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych podatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług - informuje Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
- Pracownicy KAS wykryli między innymi ewidencjonowanie fikcyjnych faktur zakupu oraz niewykazanie do opodatkowania rzeczywistych przychodów z najmu lokali. Kontrolowany podmiot zgodził się z ustaleniami organu podatkowego. Firma dokonała korekty złożonych wcześniej deklaracji podatkowych. Z ustalonych uszczupleń podatkowych na ponad 534 tysięcy złotych podmiot dokonał już wpłaty ponad 421 tysięcy złotych. Płatność pozostałej zaległości została rozłożona na raty - dodaje. (Życie Podkarpackie)

Reklama