Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 17.11-23.11.2008 r.

• Ponad 400 osób ubiega się o 20 wolnych etatów w Izbie Celnej w Przemyślu. W tym tygodniu zakończono przyjmowanie podań. 8 wolnych etatów jest w wydziale zwalczania przestępczości, 10 w oddziale celnym w Krościenku oraz po jednym w referacie elementów kalkulacyjnych oraz referacie przeznaczeń celnych. Wymagania stawiane kandydatom to minimum średnie wykształcenie (preferowane wyższe), znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego), umiejętność obsługi komputera, niekaralność. Każdorazowy nabór prowadzony jest w III etapach. Składa się m.in. z testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Reklama