Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 10.02-23.02.2020 r.

• Daniel Dryniak i Maciej Kamiński, radni miejscy klubu Prawo i Sprawiedliwość, zwrócili się do prezydenta Przemyśla o przeznaczenie „niewielkich środków finansowych” na doraźne zabezpieczenie akweduktu i odsłoniętych rur z wodą przy ul. Stanisława Augusta w Przemyślu. Akwedukt powstał w Przemyślu w 1887 r. Został wybudowany przez Austriaków. Składał się z trzech elementów. Na górze było ujęcie wody, pośrodku akwedukt, niżej odmulacz z odstojnikiem. To jedyny taki obiekt na Podkarpaciu. Od wielu lat jest w opłakanym stanie. Niegdyś był pod opieką wojska. Później padł ofiarą złomiarzy, którzy ukradli wiele metalowych elementów. Zabytkowy akwedukt znajduje się przy wjeździe do Przemyśla i odrestaurowany byłby ciekawą atrakcją turystyczną. Radni Dryniak i Kamiński zwrócili się do prezydenta Przemyśla, aby we współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonano doraźne prace zabezpieczające akweduktu i odsłoniętej, poprowadzonej przez jego środek rury z wodą. Radni proponują, aby w dalszej kolejności władze miejskie podjęły działania w celu odrestaurowania akweduktu i udostępnienia go turystom.

Reklama