Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 10.02-23.02.2020 r.

• Dzięki zaangażowaniu społeczników - m.in. działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” - udało się posprzątać teren fortu XVII Ostrów Twierdzy Przemyśl. Organizatorem akcji był Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Przemyskie forty przez wiele lat były opuszczone i zaniedbane. Mieszkańcy traktowali je jak darmowe wysypiska śmieci. Często nadal w ten sposób postępują. Taka sytuacja dotyczy większości obiektów, zwłaszcza tych mniejszych, rzadziej odwiedzanych przez turystów. Lepiej jest tylko w kilku fortach, nad którymi opiekę sprawują społeczni opiekunowie zabytków. Działkowcy ogródków działkowych „Nadzieja”, społecznicy z Przemyśla i okolic, a także przedstawiciele Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl postanowili wykorzystać korzystną aurę obecnej zimy i posprzątać fort XVII Ostrów.
- W ramach akcji, na zlecenie Związku Gmin Fortecznych został wyczyszczony z krzewów wał forteczny oraz ceglano-kamienna brama wjazdowa. Wyczyszczenie ziemnych struktur fortu odsłoniło również stertę śmieci. Butelek, pojemników po nawozach, puszek, plastikowych worków, mebli i podobnych rzeczy. Zostały one zebrane w ramach przeprowadzonej akcji i wywiezione z terenu fortu - informuje Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Przy drodze fortecznej uczestnicy akcji zamontowali trzy tablice z napisem „Zakaz wysypywania śmieci pod karą administracyjną”, które wraz ze słupkami zostały zamówione przez Związek Gmin Fortecznych.
- Cieszymy się, że w akcji wzięli udział działkowcy, którzy na co dzień korzystają z terenu fortu XVII Ostrów. Mamy nadzieję, że wspólna praca i zaangażowanie przyczynią się do zmiany wizerunku tego terenu, a także zmiany poglądów i zachowań ludzi niszczących krajobraz, który nas otacza - twierdzą przedstawiciele Związku.

Reklama