Wydarzenia minionego tygodnia - 30.04-13.05.2018

• Na koniec marca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu była mniejsza niż w lutym oraz w porównaniu z marcem 2017 roku. PUP w Przemyślu zasięgiem obejmuje miasto Przemyśl oraz powiat przemyski. 31 marca br. w przemyskim PUP zarejestrowanych było 7 510 bezrobotnych, o 178 osób mniej niż na koniec lutego. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 1 073 osób, czyli 12,5 proc. Jednak nadal stopa bezrobocia w Przemyślu i powiecie jest o wiele wyższa niż średnia Podkarpacka i ogólnopolska. W Przemyślu, na koniec lutego, wynosiła ona 12,6 proc, w powiecie przemyskim 15 proc, podczas gdy w Podkarpackiem 9,9 proc, a średnia w Polsce 6,8 proc. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica - 17,2 proc; gminy Dubiecko 12,6 proc.; gminy Przemyśl 12,2 proc.; gmin Bircza i Orły 10,6 proc. natomiast najmniejszy udział stanowili bezrobotni z gminy Stubno - 5,2 proc.

Reklama