Wydarzenia minionego tygodnia - 24.02-08.03.2020

• Głównym elementem zagospodarowania nadsańskich bulwarów w Przemyślu byłaby ścieżka rowerowo-piesza. Przy niej powstałyby różne strefy rekreacyjne. To na razie wstępna koncepcja. Jeszcze trzydzieści czy dwadzieścia lat temu brzegi nad Sanem, w centrum Przemyśla, były chętnie odwiedzane przez mieszkańców. W cieplejsze dni wiosenne i letnie trudno było znaleźć wolne miejsce np. na rozłożenie koca. Dzisiaj miejsce nie cieszy się najlepszą opinią. Wypoczywających w letnie dni już tutaj nie ma, a gośćmi najczęściej są nocni imprezowicze, po których zostają sterty butelek, puszek po napojach i innych śmieci. Bulwary nad Sanem to obecnie wstydliwa wizytówka Przemyśla. Władze miejskie chcą to zmienić, koncepcję opracował zespół do spraw zagospodarowania bulwarów nad Sanem. Zespół miał się zajmować opracowanej wstępnej koncepcji zagospodarowania 800-metrowego odcinka prawego brzegu Sanu, od kładki pieszo-rowerowej do mostu kolejowego. Plany jednak zostały poszerzone.
- Na ostatnim posiedzeniu podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu obszaru, na którym miałyby powstać bulwary, o tereny od kładki rowerowej do ujęcia wody. Znajduje się ono przy linii brzegowej Sanu, na wysokości stadionu Polonii. Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mogli wypoczywać z dala od uciążliwych hałasów, choćby od samochodów przejeżdżających ulicą Wybrzeże Piłsudskiego - informuje radny Paweł Zastrowski (Koalicja Obywatelska), przewodniczący zespołu. W skład zespołu oprócz radnych wchodzą również pracownicy różnych wydziałów Urzędu Miejskiego. Jak podkreślają, za prace w zespole żaden z jego członków nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia. Podstawowym elementem zagospodarowania nabrzeży Sanu w Przemyślu ma być trasa piesza i rowerowa, o szerokości ok. 5 metrów. Przy niej powstałyby strefy rekreacyjne. Byłyby wyposażone w modernistyczne i minimalistyczne siedziska, ławy i meble betonowe, elementy dekoracyjnej, które służyłyby również np. organizacji przestrzeni, ograniczeniom ruchu, wyznaczaniu przejść i wjazdów. Wstępna koncepcja przewiduje również ustawienie hamaków miejskich, siedzisk, leżaków, żagli przeciwsłonecznych z lampami słonecznymi, stojaków na rowery.
- Sporządzona koncepcja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki terenów rekreacyjnych w centrum miasta, na potrzeby mieszkańców i turystów oraz wyeksponowanie walorów przyrodniczych i stworzenie miejsc do wypoczynku nad rzeką - twierdzi radny Zastrowski. Być może udałoby się również zagospodarować tzw. stawiki przy ul. Sanockiej. W tej sprawie radny Zastrowski skierował interpelację do prezydenta Przemyśla. Zwrócił się w niej z wnioskiem o przedstawienie wyników badań geologicznych, w tym zasobów kruszyw mineralnych. Zaproponował również przeanalizowanie możliwości wydobycia, przez jedną z miejskich spółek, kruszywa, co pozwoliłoby na urządzenie w tym miejscu kąpieliska.
- W sytuacji, gdyby wydobycie kruszywa byłoby niemożliwe, proponuje rozważyć możliwość wydzierżawienia tego terenu prywatnemu podmiotowi, który po uzyskaniu koncesji i np. w zamian za możliwość wydobycia surowca, urządziłby w tym miejscu kąpielisko - proponuje w interpelacji radny Zastrowski.

Reklama