Wydarzenia minionego tygodnia - 24.02-08.03.2020

• Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun zapowiada, że miasto podejmie natychmiastowe kroki, aby zabezpieczyć zabytkowy, pochodzący z końca XIX wieku akwedukt przy ul. Stanisława Augusta. W dalszych planach jest rewitalizacja obiektu. Taka zapowiedzi to odpowiedź na interpelację złożoną przez dwóch radnych miejskich Prawa i Sprawiedliwości, Macieja Kamińskiego i Daniela Dryniaka. Pisaliśmy o niej kilkanaście dni temu. Radnym chodziło głównie o przeznaczenie „niewielkich środków finansowych” na doraźne zabezpieczenie akweduktu i odsłoniętych rur z wodą. To nietypowa konstrukcja i spora, choć słabo znana atrakcja turystyczna. Jest jedynym takim obiektem na Podkarpaciu. Akwedukt, a w zasadzie zespół zbiorników, powstał w 1887 r. Został wybudowany przez Austriaków, na potrzeby koszar na Zasaniu. Aż do 2007 r. był własnością wojska, później został przekazany miastu. Pierwotnie zespół składał się z trzech elementów. Dwóch zbiorników i akweduktu. Na górze było ujęcie wody, pośrodku akwedukt, niżej odmulacz z odstojnikiem. Obiekt od wielu lat jest w opłakanym stanie. Po tym, jak wojsko przekazało go miastu i przestało pilnować, padł ofiarą złomiarzy, którzy ukradli wiele metalowych elementów. Akwedukt znajduje się przy wjeździe do Przemyśla i odrestaurowany byłby ciekawą atrakcją turystyczną.
- Miasto Przemyśl wraz ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia przed dalszym procesem zniszczenia zabytkowego Zespołu Zbiorników Wodociągu Zasanie tzw. akweduktu - deklaruje prezydent Bakun. W najbliższym czasie zostaną wykonane oznakowania w terenie, dotyczące zasad bezpieczeństwa. Zostaną również wykonane tymczasowe zabezpieczenia, kraty, do włazów oraz zabezpieczenia uniemożliwiające wejście na akwedukt. Obecnie przylegający do ul. Stanisława Augusta w Przemyślu teren nie jest w całości ogrodzony. Każdy może bez problemu tutaj wejść, a o tym, że jest to dość popularne miejsce różnych spotkań, świadczą puste butelki po alkoholu.
- Planowane są również dalsze prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni, polegające na zachowaniu prawidłowego drzewostanu, wycince samosiewów oraz ekspozycji ukształtowania terenu wokół - twierdzi Bakun. W 2010 r. zespół zbiorników został zinwentaryzowany. Prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. Sporządzona została inwentaryzacja dendrologiczna, przeprowadzono prace związane z inwentaryzacją architektoniczną. Prace te wykonano z myślą o dalszych działaniach. Akwedukt został włączony do planu prac Związku Gmin Fortecznych, które miały zostać przeprowadzone w ramach drugiego etapu projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia do turystyki kulturowej”. Realizacja projektu miała być finansowania z programów europejskich na lata 2021- 2027, jednak obecnie nie ma pewności, czy zamierzenia te dojdą do skutku. Miasto chce przygotować profesjonalną dokumentację projektową, która pozwoli na prawidłowe wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych. Wykonanie takiej dokumentacji jest kosztowne, dlatego miasto zwróciło się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o finansowe wsparcie.

Reklama