Wydarzenia minionego tygodnia - 04.12-10.12.2017

• Społeczna Komisja ds. Składowiska Odpadów w Przemyślu zapowiada zaskarżenie do wojewody i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwały „śmieciowej”. Podjęli ją przemyscy radni miejscy na ostatniej sesji. Jak informowaliśmy, radni miejscy zdecydowali o podwyżce, od nowego roku, cen za wywóz śmieci. Miesięcznie od osoby opłata wyniesie 11 złotych za śmieci segregowane i 17 złotych za zmieszane. Obecnie jest to 9 i 15 złotych. Było to już drugie podejście do podwyżek. We wrześniu projekt uchwały w tej sprawie wycofano w trakcie sesji. Społeczna Komisja ds. Składowiska Odpadów zapowiada zaskarżenie uchwały do wojewody podkarpackiego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Komisja powstała kilka tygodni temu, aby zbadać sprawę wydzierżawienia składowiska odpadów prywatnej firmie i umowie podpisanej pomiędzy tą firmą i miastem, na przyjmowanie i zagospodarowanie śmieci. - Zestawiłem uzasadnienia projektów uchwał przygotowanych na wrześniową sesję i na obecną. Analizując je odkryłem, że w zestawieniach są błędy. Badając dalej sprawę stwierdziłem, że ciężko mówić o przypadkowym błędzie. Przed sesją byłem na komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej, zostałem dopuszczony do głosu. Zwróciłem wtedy uwagę na błędy w uzasadnieniu. Grzegorz Hayder, zastępca prezydenta Przemyśla, tłumaczył, że doszło do pomyłek na linii urzędnik - komputer, podczas przepisywania danych. Jest to dziwne tłumaczenie, bo błędy są dwa, w dwóch różnych miejscach tekstu i ja takiego tłumaczenia „nie kupuję” - mówi Błażej Wilk ze Społecznej Komisji. O jakie błędy chodzi? W projekcie uchwały przygotowanej na wrześniową sesję znalazło się sformułowanie, że w ostatnich trzech latach ceny usług za zagospodarowanie odpadów komunalnych wzrosły o 34,7 proc. Tymczasem w uzasadnieniu do listopadowego projektu jest to już 42 proc. Podobnie jest z określeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia (które ma uzasadniać wzrost opłat za śmieci). We wrześniowej uchwale jest to 27 proc, w listopadowej 31,25 proc. Ponadto, według Błażeja Wilka uzasadnienie do uchwały zostało napisane tak, aby uzasadniać tezę o konieczności podwyżek, a nie dostarczyć radnym danych do analizy. Choćby dlatego, że przedstawiono przykłady gmin, często odległych, w których opłaty za śmieci są wyższe niż w Przemyślu, a pominięto np. podobną do Przemyśla Stalową Wolę, gdzie opłaty są niższe.

Reklama