Wydarzenia minionego tygodnia - 30.04-13.05.2018

• Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński interweniował u władz Przemyśla w sprawie ponownego rozpatrzenia budowy pomnika Legionistów Polskich i Bohaterów Polskich Termopil. Prezydent Robert Choma jest jednak nieugięty... Pismo z Kancelarii Sejmu RP, parafowane przez p.o. dyrektora generalnego, kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu Katarzynę Mącznik, trafiło najpierw do przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu Bogusława Zaleszczyka, by potem znaleźć się na biurku prezydenta miasta Roberta Chomy (...) (Życie Podkarpackie)

Reklama