Wydarzenia minionego tygodnia - 26.03-08.04.2018

• Zarząd Osiedla nr 4 „Lipowica” w Przemyślu zwrócił się do prezydenta miasta Roberta Chomy o złożenie wniosku do wojewody podkarpackiego o dotację na dalszą rozbudowę ulicy Wysockiego. Obecnie trwa rozbudowa kilkusetmetrowego odcinka od siedziby Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej do granic miasta w stronę Ujkowic. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” i współfinansowana oczywiście ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020) (...) (Życie Podkarpackie)

Reklama