Wydarzenia minionego tygodnia - 29.01-04.02.2018

• Smog nie bierze się z kosmosu, to nic innego jak wytwarzane przez człowieka związki chemiczne i pyły zawieszone w powietrzu o dużej wilgotności. Są one niezwykle niebezpieczne dla człowieka. Powodują niewydolność oddechową, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, astmę, zwiększają zapadalność na choroby nowotworowe, są zabójcze dla ludzi starszych z chorobami serca.
- Sprawdzamy, czym ludzie palą. Coraz rzadziej zdarzają się nieprawidłowości, ale niestety nie mamy wpływu na to, jakiej jakości węgiel jest sprzedawany, a ludzie oszczędzają. Sprawdzamy też (...) (Życie Podkarpackie)

Reklama