Wydarzenia minionego tygodnia - 04.11-17.11.2019

• Barbara Stawarz, dyrektor Podkarpackiego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, przejęła dzisiaj również obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Przejęcie obowiązków odbyło się w obecności wicemarszałka województwa podkarpackiego Stanisława Kruczka oraz poprzedniego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Piotra Ciompy. Na spotkaniu było również kilkudziesięciu przedstawicieli załogi. Piotr Ciompa sam złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora. Powód? „Oferta pracy poza województwem podkarpackim”. Rezygnacja została we wtorek przyjęta przez zarząd województwa podkarpackiego, a zaraz później na pełniącą obowiązki dyrektora wyznaczono Barbarę Stawarz. Będzie nim do czasu wyboru nowego dyrektora przemyskiej placówki. Nowy szef zostanie wybrany w konkursie. Kto nim może zostać? Na giełdzie funkcjonuje kilka nazwisk. Typowana jest m.in. Barbara Stawarz, ale również wymienia się radnego miejskiego i osobę z administracji wojewódzkiej. Mówi się również o kimś nowym, spoza województwa podkarpackiego. Jednak ten wariant wydaje się najmniej realny.

Reklama