Wydarzenia minionego tygodnia - 07.01-13.01.2019

• Czy w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyślu dochodziło do mobbingu i dyskryminacji? Sprawą zainteresował się Marcin Kowalski, radny miejski Kukiz’15, który skierował w tej sprawie interpelację do prezydenta Przemyśla. - W związku z informacjami, że w MPEC została przeprowadzona ankieta wśród pracowników, dotycząca m.in. stosowania mobbingu i jej wynikami, gdzie prawie połowa osób wskazała, że mobbing jest stosowany, proszę o informacje, jakie kroki zostały podjęte w tej sprawie - pyta prezydenta radny Kowalski. Okazuje się, że faktycznie, w przemyskim MPEC zostało przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące m.in. mobbingu i dyskryminacji. O wypełnienie ankiet pracowników MPEC poprosił zarząd spółki, prezes Kazimierz Stec i wiceprezes Maciej Patoczka. - Dla zarządu zebrane od pracowników informacje stanowić będą nie tylko cenne źródło wiedzy o postrzeganiu stanu obecnego, ale przede wszystkim o oczekiwanych oraz postulowanych zmianach i usprawnienia - napisali do pracowników. Badanie trwało od 24 września do 2 października, było dobrowolne i anonimowe. Pytania obejmowały wiele zagadnień dotyczących funkcjonowania tej miejskiej spółki. M.in. były też precyzyjne pytania o mobbing i dyskryminację ze względu na płeć, wiek, poglądy i wyznanie, na które odpowiedziało 101 z 123 pracowników MPEC. Na pytanie o zaobserwowany mobbing ze strony przełożonych lub współpracowników „tak” odpowiedziało 21 proc. pracowników, a kolejne 14 proc. nie potrafiło się określić co do konkretnej odpowiedzi. Wyniki ankiety podzielono w zależności od działu spółki. Okazało się, że aż 46 proc. pracowników Wydziału Ciepłownia zaobserwowało lub doświadczyło mobbingu ze strony przełożonych lub współpracowników. Twierdzące na pytanie o zaobserwowaną dyskryminację odpowiedziało 13 proc. biorących udział w ankiecie, w tym 24 proc. pracowników Wydziału Ciepłowni. - Analiza ankiet wykazała, że obydwa zjawiska miały miejsce w spółce. Chociaż trudno określić ich skalę, zasięg i czas występowania. Prezentując wyniki, prezes MPEC poinformował, że wyniki zasygnalizowały istnienie problemu - odpowiada prezydent Bakun. W MPEC dla kadry kierowniczej i pracowników średniego szczebla mają być prowadzone szkolenia dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Reklama