Wydarzenia minionego tygodnia - 08.04-14.04.2019

• Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego znaki turystyczne powinny być odnawiane co trzy lata. Tymczasem ostatnia renowacja szlaku fortecznego wokół Przemyśla została przeprowadzona w 2013 r. Niebawem to się zmieni. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl i przemyskiego oddziału PTTK odnowiony zostanie „czarny szlak”, liczący 55 km. Składa się on z dwóch odcinków: północnego i południowego (...) (Życie Podkarpackie)

Reklama