Wydarzenia minionego tygodnia - 08.04-14.04.2019

• Możliwe jest znaczne wydłużenie okresu realizacji budowy nowego, polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Malhowicach koło Przemyśla. Tak wynika z odpowiedzi, jakiej wojewoda podkarpacki udzielił przemyskim radnym na ich rezolucję w sprawie budowy nowego przejścia. W latach 2017-2018 została wykonana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami inwestorskimi. Decyzjami starosty przemyskiego z kwietnia i sierpnia 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W lipcu 2018 r. za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji do ministra finansów wpłynął wniosek o zapewnienie finansowania, z rezerwy celowej budżetu państwa, wydatków na budowę przejścia w latach 2019-2021. Chodzi o 110 mln złotych w okresie trzyletnim. Jednak wniosek ten nie uzyskał akceptacji ministra finansów, z uwagi na brak pieniędzy. Z tego powodu wniosek został zmodyfikowany i rozłożony na pięć lat, do 2023 r. Oczekiwana jest decyzja ministra finansów w tej sprawie.

Reklama