Wydarzenia minionego tygodnia - 23.07-05.08.2018

• Składowiskiem odpadów przy ul. Piastowskiej w Przemyślu zarządza Zakład Usług Komunalnych. Całość obejmuje ok. 9 ha ogrodzonego terenu. Docelowa pojemność to 1,2 mln m3 odpadów, co pozwoli na użytkowanie składowiska co najmniej do 2030 roku. Starania o budowę własnego składowiska trwały wiele lat. Od 2000 roku odpady z Przemyśla deponowane były na składowisku w Młynach (gm, Radymno), odległych około 40 km, a także na innych dostępnych składowiskach, co powodowało, że miasto i jego mieszkańcy musieli ponosić wysokie opłaty. Składowisko przy ul. Piastowskiej zostało oddane do eksploatacji w 2004 r. W 2014 r. Zakłady Usługowe „Południe” z siedzibą w Krakowie, uruchomiły przy u. Piastowskiej Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładająca nowe obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów, spowodowała nieopłacalność dalszego funkcjonowania składowiska jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. W związku z tym władze miasta przystąpiły do negocjacji w sprawie połączenia składowiska z ZMBPO. Finałem negocjacji było podpisanie w dniu 29 września 2014 roku umowy dzierżawy składowiska Zakładom Usługowym „Południe” na okres 30 lat.

Reklama