Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 12.08-18.08.2013 r.

• Opozycja jest przekonana, że łączenie kancelarii jest niezgodne z prawem. Opozycyjne w Radzie Miejskiej Przemyśla kluby radnych PiS i SLD wezwały prezydenta Roberta Chomę (50 l.) do „zaprzestania działań, polegających na naruszaniu prawa, a w szczególności zapisów Statutu Miasta Przemyśla”. Radnym chodzi o pomysł połączenia Biura Rady i Kancelarii Prezydenta. Powołują się na przyjęty w lutym 2009 roku statut, w którym wyraźnie mowa o tym, że radę obsługuje jej samodzielne biuro. Urząd stoi na stanowisku, że ten akt prawny i reorganizacja mają się do siebie nijak. - Przypominamy, że zmiana jaką chce pan wprowadzić w życie z dniem 15 sierpnia o brzmieniu cyt.: „Kancelaria Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli” wymaga zmiany zapisu w Statucie Miasta Przemyśla, a ten obszar zastrzeżony jest tylko i wyłącznie dla kompetencji Rady Miejskiej w Przemyślu, jako organu stanowiącego – czytamy w piśmie opozycyjnych klubów do prezydenta Chomy. – W tym stanie rzeczy uznać należy, że pańskie działania są sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym i naruszają autonomię niezależnej Rady – dodają radni PiS i SLD. Pismo złożono w magistracie w poniedziałek (12 sierpnia). Zapytaliśmy o stanowisko władz miasta wobec tego zarzutu opozycji. Odpowiedział nam zastępca prezydenta Przemyśla, Grzegorz Hayder (45 l.). – Organem, któremu ustawodawca przyznał kompetencje do nadawania regulaminu Urzędowi jest odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent. W szczególności art. 33 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym jednoznacznie stanowi, że „organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadawany przez wójta w drodze zarządzenia” – odpisuje nam wiceprezydent Hayder.
- Urząd z kolei zapewnia obsługę zarówno Prezydentowi, jak i Radzie, ale poprzez struktury ustalone przez Prezydenta. Sprzeczność zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu dot. Kancelarii Rady z zapisami Statutu nie powinna w ogóle wystąpić, gdyż Statut reguluje odmienną materię, niż Regulamin. Statut określa bowiem organizację „organów gminy” (art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), a Urząd Miejski organem gminy nie jest – odpowiedź zastępcy prezydenta cytujemy w całości o w oryginale. Jeśli dla kogoś coś jest niezrozumiałe, bardzo nam przykro, ale magistrat nie zgodził się na żadne zmiany w tej wypowiedzi. (Super Nowości 24)

Reklama