Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 01.01-07.01.2018 r.

• Ponad 1440 zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nanieśli mieszkańcy Przemyśla i powiatu przemyskiego w 2017 roku. Dzięki funkcjonującej od września 2016 roku aplikacji mogli i wciąż mogą zwracać uwagę policjantów na zagrożenia. W minionym roku najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły te związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym: przekraczanie dozwolonej prędkość - 801 zgłoszeń, 539 potwierdzonych, nieprawidłowe parkowanie 233 zgłoszenia, 42 potwierdzone, niewłaściwa infrastruktura drogowa - 35 zgłoszeń, 11 potwierdzonych, zła organizacja ruchu drogowego - 45 zgłoszeń, 11 potwierdzonych. Inne zgłoszenia dotyczyły m.in. spożywania alkoholu w miejscach publicznych - 134 zgłoszenia, 11 potwierdzone, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją - 38 zgłoszeń, 11 potwierdzonych. Na 1440 zgłoszeń o zagrożeniach, które zostały naniesione przez mieszkańców 664 znalazło potwierdzenie. (Życie Podkarpackie)

Reklama