Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 15.07-21.07.2013 r.

• Najpóźniej w październiku br. zakończy się rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ulicy Grodzkiej w Przemyślu przeznaczonego na nową siedzibę dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego.
- Zgodnie z umową, roboty powinny zakończyć się najpóźniej w październiku br. – zapowiedział Robert Choma, prezydent Przemyśla, który w poniedziałek, 15 bm., wspólnie ze swoimi współpracownikami wizytował kompleks. – Po odbiorach technicznych rozpocznie się wyposażenie wnętrz pod kątem specyficznych potrzeb przyszłego użytkownika – dodał. Według zapewnień urzędników, pierwsi czytelnicy do nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej wejdą najwcześniej w połowie przyszłego roku. Z obecnie wykorzystywanej przez nią dawnej synagogi przy ulicy Słowackiego 15 trzeba przenieść 160 tysięcy woluminów. Najbardziej okazałym pomieszczeniem dawnego klubu garnizonowego jest sala balowa przez ostatnich użytkowników wykorzystywana jako widowiskowo-kinowa. Pieczołowicie odrestaurowano ją z zachowaniem wszystkich detali architektonicznych.
- Ze względu na reprezentacyjny charakter rozważamy możliwość udzielania w niej ślubów cywilnych – zdradził prezydent Choma. (Życie Podkarpackie)

Reklama