Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 11.09-17.09.1999 r.

* 12 września zakończyły się uroczystości 600-lecia Parafii Kosienice. O godz.10 odbyła się Msza Św. Jubileuszowa oraz odsłonięcie i poświęcenie obelisku z brązową pamiątkową tablicą ufundowana przez mieszkańców. W przygotowaniach uroczystości uczestniczyło starostwo powiatowe, które sprawuje patronat nad jubileuszowymi uroczystościami. Wydział Promocji, Edukacji i Kultury starostwa wydał z tej okazji okolicznościowy folder, ukazała się też okolicznościowa gazeta. Patronat nad uroczystościami objął starosta przemyski Mariusz Grzęda.

* Zaledwie jeden dzień trwała tegoroczna, szósta już edycja Dni Muzyki Oratoryjno - Kantowej w Przemyślu. Ich jedyną atrakcją byli artyści ze Lwowa. Dotychczas w festiwalu, którego poszczególne edycje trwały kila dni, brały udział największe gwiazdy jak Krzysztof Penderecki czy znakomite chóry i orkiestry. W tym roku z powodów finansowych odbył się tylko jeden koncert. W piątek z Requiem Giuseppe Verdiego w Bazylice Archikatedralnej w naszym mieście wystąpił chór i orkiestra dyrygowana przez Mirona Jusypowicza oraz solisci - Ludmiła Sawczuk, Oksana Jurkiewicz, Aleksy Danylczuk oraz Aleksander Hromysz.

* W dniu 13 września mija równe 3 i pół roku od kiedy pierwsza audycja Radia HOT poszła w eter. Było to dokładnie 13 marca 1996 roku o godz.9.00. Jak widać ta właśnie trzynastka nie była wcale pechowa. Mimo wielu zmian jakie zaszły w radiu istniejemy aż do dzisiaj i zapewne słychać nas i o nas będzie jeszcze bardzo, bardzo długo.

* Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Miasta rozważano propozycję wyburzenia kamienicy przy ul. Dworskiego 76 w Przemyślu. Istnieją tam bowiem katastrofalne warunki mieszkalne. Oprócz ludzi zamieszkują tam również szczury. Z uwagi na zły stan techniczny jak i bardzo wysokie koszty ewentualnego remontu, prezydent zobowiązał Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej do sprawdzenia stanu własności tego terenu. Ponadto zdaniem urzędników wspomnianego wydziału jest określenie, o ile zwiększą się zasoby mieszkaniowe w porównaniu do obecnej liczby lokali w przypadku wybudowania nowego bloku komunalnego.

* W dniu 10 września odbyło się posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Radami Osiedlowymi Rady Miejskiej. Przedstawiciele samorządów osiedlowych przekonywali o potrzebie zwiększania liczby patroli policyjnych na ulicach miasta. Obecny na posiedzeniu podinsp. Artur Jędrych przyznał, że to spostrzeżenie jest jak najbardziej słuszne, ale jak na razie nie ma takiej możliwości, gdyż policjanci muszą wykonywać wiele innych czynności. Pocieszający jest jednak fakt, że Przemyśl ma miano jednego z bezpieczniejszych miast. Do najniebezpieczniejszych dzielnic miasta można zaliczyć można jedynie Rynek oraz ulice: Słowackiego, Smolki i Dworskiego, gdyż tam właśnie odnotowano najwięcej przestępstw.

* Aby dostosować się do standardów obowiązujących w państwach zachodnio-europejskich, polska straż graniczna będzie musiała w najbliższym czasie zrezygnować ze służby kandydackiej i przejść na służbę zawodową. W sobotę 11 września w głównej siedzibie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu ślubowanie złożyło 141 funkcjonariuszy, którzy na imprezę przybyli z rodzinami. Na koniec imprezy widzowie podziwiali pokaz sprawności fizycznej w wykonaniu plutonu specjalnego BOSG.

* W ostatni weekend w partnerskim mieście Przemyśla - Kamieńcu Podolskim odbywało się doroczne święto folkloru, na które obok władz państwowych i wojewódzkich Ukrainy zaproszeni zostali przedstawiciele naszego miasta. W uroczystościach uczestniczył prezydent Tadeusz Sawicki. W programie znalazły się wystawy folklorystyczne, turniej rycerski oraz świąteczny koncert. Święto było też okazją do podsumowania pierwszego etapu odbudowy zabytkowej części Kamieńca

* W Żurawicy odbyły się wybory uzupełniające do rady gminy. Największe poparcie i mandat radnego otrzymał 62-letni Franciszek Wardęga. Uzyskał on 195 głosów. Nieco mniej głosów otrzymał Bogusław Henryk Marciniec. Uzyskał on poparcie stu siedemdziesięciu sześciu wyborców. Henryk Partyka otrzymał 141 a Mariusz Slisz 65 głosów.

* Podczas pierwszego zgromadzenia regionalnego Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność przewodniczący RS AWS w Przemyślu Krzysztof Kłak został wybrany przewodniczącym regionu podkarpackiego. W Rzeszowie stawiło się blisko trzystu delegatów z czterech regionów: rzeszowskiego, przemyskiego, tarnobrzeskiego i krośnieńskiego. Nowy przewodniczący RS AWS podkarpacia zapowiedział, że będzie starał się wzmocnić pozycje województwa na szczeblu centralnym. Jego zdaniem należy uzyskać większe środki Unii Europejskiej. Gościem zgromadzenia był premier Jerzy Buzek.

* W wyniku działań wojewody podkarpackiego Zbigniewa Sieczkosia minister finansów zdecydował o przekazaniu z rezerwy budżetu państwa 9 milionów 800 tysięcy złotych dla gmnin z podkarpacia na realizacje inwestycji w ramach małopolskiego programu rozwoju wsi i rolnictwa. Pieniądze w kwocie od stu do sześciuset tysięcy złotych otrzymają 32 gminy. Przeznaczone będą głownie na budowę kanalizacji sanitarnych, oraz na budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków lub wodociągów gminnych.

* Janusz Galiczyński od niedawna ma już swoje mieszkanie. Przypomnijmy 14 czerwca zdesperowany bezdomny Janusz Galiczyński przykuł się do drzewa nieopodal Urzędu Miejskiego i groził samospaleniem. Tylko dzięki interwencji policji i straży miejskiej nie doszło do tragedii. Przemyślanin od kilku lat starał się o przydział mieszkania dla się siebie i swojej trzyosobowej rodziny. Od czterech lat mieszkał w budce na terenie ogródków działkowych. Kilka dni temu Wydział Lokalowy Urzędu Miasta przyznał mu lokal o powierzchni dwudziestu pięciu metrów kwadratowych.

* Trwa odbudowa zabytkowego drewnianego kościoła w Siennowie koło Przeworska . Jak już informowaliśmy ta siedemnastowieczna świątynia został zniszczona podczas sierpniowej wichury. Wtedy to na kościół runęło olbrzymie drzewo. Obecnie naprawiono już ściany i przystąpiono do rekonstrukcji dachu. Część środków na odbudowę przekazał urząd marszałkowski województwa podkarpackiego.

* Do Podkarpackiej Kasy Chorych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu tego roku wpłynęło o blisko 45 milionów złotych mniej niż się spodziewano. Zgodnie z założeniami ściągalność składek na ubezpieczenie zdrowotne miała sięgać 98 procent. Okazało się to jednak nierealne. Błędne szacunki co do kwoty jaką kasa może faktycznie dysponować komplikują sporządzanie rocznych planów finansowych. Ma to wpływ na zawieranie kontraktów na świadczenie usług medycznych. Spore zamieszanie w wydatkach kasy chorych spowodowały podwójne podpisy pacjentów na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Najwięcej takich przypadków pracownicy podkarpackiej kasy chorych ujawnili w powiecie lubaczowskim.

* W tym miesiącu ZUS spóźni się z wypłatą emerytur i rent. Dotyczy to tych świadczeń które miały być wypłacone 15.09.. Emeryci i renciści otrzymają je z kilkudniowym opóźnieniem. ZUS tłumaczy to trudną sytuacja finansową. W województwie podkarpackim z rent i emerytur utrzymuje się ponad 360 tysięcy osób. Większość z nich już kilkakrotnie dostała swoje pieniądze z opóźnieniem.

* Jeszcze tylko nieco ponad dwa tygodnie mają osoby które bez konsekwencji prawnych chcą oddać nielegalnie posiadaną broń. Można to uczynić w każdym komisariacie policji. Po pierwszym października za nielegalne posiadanie broni grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że najwięcej nielegalnie posiadanej broni oddali mieszkańcy Podkarpacia. Do depozytów policyjnych na Podkarpaciu oprócz kilku sztuk broni trafiło : 5 kilogramów sprasowanego trotylu , 18 pocisków artyleryjskich , 4 granaty moździerzowe , 4 miny przeciwpancerne , 11 granatów ręcznych oraz amunicja karabinowa i zapalniki do granatników.

* Do Kanady wyjechała delegacja władz Podkarpacia na czele z wojewodą Zbigniewem Sieczkosiem i marszałkiem Bogdanem Rzońcą. Wyjazd jest rezultatem podpisanego porozumienia pomiędzy kanadyjską międzynarodową agencją rozwoju regionalnego oraz kanadyjską organizacją rozwoju zasobów ludzkich. Dotyczy ono realizacji dwuletniego programu „Wzmocnienie umiejętności kierowniczych w polskim sektorze publicznym".

* Rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej major Tadeusz Dańczak przekazał mam informacje, że funkcjonariusze strażnicy w Lutowiskach patrolując granice w rejonie Bieszczad przy schodzeniu z góry Kińczyk bukowski zauważyli ubranego w myśliwsko - wojskowy strój mężczyznę z bronią myśliwską. Po przystąpieniu do legitymowania mężczyzna odrzucił broń i dwie sztuki amunicji a następnie skoczył w zarośla po stronie ukraińskiej. Informacje o tym przekazano stronie ukraińskiej, gdzie udało się zatrzymać mężczyznę. Oprócz niego zatrzymano jeszcze dwóch mężczyzn. Okazało się że są to obywatele Ukrainy którzy bez zezwolenia urządzili sobie w tym rejonie polowanie.

* 17 września już po raz szósty została przeprowadzona w całej Polsce akcja „Sprzątanie świata - Polska 99". Tegoroczna akcja organizowana jest pod hasłem " Recykling opakowań szklanych - czysty zysk". Jej celem jest odzyskiwanie z odpadów i ponowne wykorzystanie niektórych surowców wtórnych między innymi szkła. Współprace z gminami w tworzeniu lokalnego systemu odzyskiwania opakowań szklanych zadeklarowała firma Recykling Centrum z Jarosławia. Aby akcja przebiegała sprawnie i efektywnie wice-wojewoda podkarpacki Marek Kuchciński wystąpił do wszystkich starostw z prośbą o zaproszenie do aktywnego uczestnictwa wyspecjalizowanych służb. W Przemyślu przebieg koordynować będzie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Do akcji oprócz uczniów przemyskich szkół zaangażują się służby komunalne i straż miejska. MZK przygotował już specjalne karty wolnego przejazdu dla wszystkich biorących udział w akcji . Dla ochotników przygotowano blisko 3 tysiące worków foliowych i prawie tyle samo par rękawic.

* Gazeta codzienna Nowiny obchodzi dziś swoje 50-te urodziny. Z okazji okrągłego jubileuszu całemu zespołowi redakcyjnemu życzymy samych pomyślności.

* Członkowie chłopskiego komitetu protestacyjnego skupiającego trzy organizacje rolnicze z Podkarpacia zdecydowali o przyłączeniu się do ogólnopolskiego protestu rolników. Domagają się zmiany polityki rządu wobec wsi. Twierdzą, że większość z nich po tegorocznych żniwach znalazła się na skraju bankructwa. Chłopski komitet protestacyjny zawiązali członkowie Samoobrony, Solidarności Rolników Indywidualnych oraz Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Zdaniem rolników ustalenia jakie rząd podpisał z nimi nie są realizowane. Zapowiedzieli, że razem z podkarpackimi pielęgniarkami pojadą na pikietę do Warszawy.

Reklama