Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 23.12-29.12.2013 r.

• Ponad 335 milionów złotych. Tyle wyniesie przyszłoroczny dochód budżetu Przemyśla. Wydatki zaplanowano na poziomie 345 milionów złotych. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie przeszło 10 milionów złotych będą kredyty i pożyczki. Lwią część przyszłorocznych dochodów pochłoną wydatki na oświatę – ponad 100 milionów złotych, w tym najwięcej finansowanie szkół podstawowych. 54 miliony złotych samorząd wyda na opiekę społeczną, 82 miliony złotych na transport i łączność (m.in. dopłata do MZK, utrzymanie i remonty dróg) 20 milionów złotych na wydatki związane z funkcjonowaniem magistratu, 17 milionów złotych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 9 milionów złotych na ochronę zdrowia, 6 milionów złotych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 4 miliony złotych na kulturę fizyczną. (Życie Podkarpackie)

Reklama