Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 20.11-26.11.1999 r.

* Z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Marii Panny Obrządku Wschodniego w Prałkowcach koło Przemyśla rozpoczęła się budowa ekumenicznego Domu Opieki Społecznej. Działalność pierwszej tego typu placówki w Polsce będzie się opierać na niesieniu pomocy ludziom bez względu na narodowość i wyznanie. Ośrodek będzie nieść pomoc charytatywną, socjalną, medyczną i rehabilitacyjną. Pierwsza część domu zostanie oddana do użytku w dwutysięcznym pierwszym roku. Będzie mogło tu znaleźć schronienie 60 osób. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek wystąpiło również z inicjatywą powołania kapituły nagrody pojednania. Kapituła co roku przyznawałaby wyróżnienia osobom, które w szczególny sposób zaangażowani są w dzieło zbliżenia i pojednania polsko - ukraińskiego.

* Kolejny sukces zespołu Kanttylena ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu. Od 18 do 20 listopada młodzi artyści Kantyleny przebywali na VI Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Tarnowie. Impreza przebiegała pod hasłem "Śpiewaj razem z nami". Przemyski zespół otrzymał Grand Prix w kategorii zespołów wokalnych. To nie jedyna nagroda jaką przywiozły dzieci z Kantyleny. Grand Prix w kategorii solistów otrzymała Ewa Karpiel, a Daniel Harlender i Sebastian Sumera zdobyli specjalne wyróżnienia. Zespół Kantylena prowadzony przez Jadwigę Chajko - Bandrowicz i Wojciecha Rewera był możliwy dzięki finansowemu wsparciu starosty przemyskiego Mariusza Grzędy.

* Blisko polowa gmin z Podkarpacia realizować będzie pierwszy w Polsce program selektywnej zbiórki stłuczki szklanej. Stworzyła go Huta Szkła Jarosław oraz związek komunalny Wisłok. Program zakłada, że jeżeli mieszkańcy gmin zdecydują się gromadzić opakowania szklane to huta na swój koszt będzie je odbierać.

* Minister ochrony środowiska zadeklarował, że będzie się starał by na Podkarpaciu realizowany był program rządowy Zielone Karpaty. Zgodnie z nim szansą rozwoju regionu ma być ekologiczne rolnictwo i agroturystyka. Program zakłada rozwój Podkarpacia z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych.

* Polscy żołnierze z polsko- ukraińskiego batalionu sił pokojowych otrzymali miano przodującego pododdziału ogólnowojskowego w korpusie powietrzno -zmechanizowanym. Uznanie dla stacjonującego w Przemyślu batalionu jest efektem wysokich notowań uzyskanych na ćwiczeniach Tarcza Pokoju i Kozacki Step. Żołnierzom podczas uroczystego apelu pogratulował pierwszy zastępca dowódcy zachodniego dowództwa operacyjnego sił zbrojnych Ukrainy generał dywizji Anatolij Kałasznikow.

* Kolejny przemyt pirackich płyt kompaktowych. Blisko 1350 płyt próbował wwieźć do Polski obywatel Ukrainy na przejściu granicznym w Medyce. Wartość przemycanego towaru oszacowano na dwa tysiące siedemset złotych.

* Niemiecka firma chce sfinansować budowę kompleksu handlowo- usługowego, który miałby się mieścić na terenie obecnego bazaru przy ulicy Sportowej w Przemyślu. W umowie notarialnej zawartej z klubem Polonia firma zobowiązała się także do spłacenia zadłużenia Polonii, przekazania znaczącej kwoty na działalność sportową i dalszą pomoc dla sekcji koszykówki. Niemiecka firma stawia tylko jeden warunek. Chce być właścicielem dwu i pół hektarowego gruntu, który znajduje się w wieczystym użytkowaniu klubu Polonia. Do spełnienia tego wymogu Polonia musi zakupić grunt od miasta. Kilka dni temu zarząd klubu złożył wniosek w tej sprawie.

* Niespodziewany atak zimy dał się nam porządnie we znaki. Od 21 listopada śnieg padał bez przerwy. Przemyśl, a zwłaszcza jego okolice praktycznie są sparaliżowane. O ile w samym mieście przy pewnych wysiłkach da się jeszcze jakoś przejechać to po za miastem staje się to prawie niemożliwe. Osoby oczekujące na przystankach na autobusy czekają na nie po kilkadziesiąt minut. Nierzadko zdarza się, że w ogóle nie przyjeżdżają. 23 listopada nie dojechały miedzy innymi autobusy numer 23 do Ostrowa, numer 17 do Orzechowiec i numer 11 do Wapowiec. Drogowcy starają się odśnieżać drogi, ale padający nieustannie śnieg zasypuje je na nowo. Jak dowiedzieliśmy się od dyspozytora PKS dziś autobusy nie dojechały do Nienowic, Chruszowic, Czelatyc, Tapina i miejscowości Święte. Natomiast z trasy nie powróciły jeszcze autobusy z Kosienic i Sanoka. Na przemyskie drogi wyjechał cały sprzęt jakim dysponuje Zarząd Dróg Miejskich. Przede wszystkim odśnieżane są drogi numer 4 i 4A. Jak poinformował nas dyrektor Janusz Cielecki na drogach non stop pracują 4 pługopiaskarki, jedna pługosolarka, dwa ciągniki z pługiem i jedna równiarka. Trzeba przyznać, że jak na 70 -tysięczne miasto sprzętu tego jest niewiele.

* We wtorek 22 listopada w siedzibie Przemyskiego Towarzystwa Krzyż Zawierzenia zaprezentowano publicznie model pomnika - Krzyż Zawierzenia. Z pośród trzech wyróżnionych projektów do realizacji wybrano prace autorstwa Barbary Czekierdy z Przemyśla i Dariusza Jasiewicza z Jarosławia. Na wzgórzu Zniesienie pomiędzy Kopcem tatarskim, a przekaźnikiem telewizyjnym wzniesiony zostanie 22 metrowy żelbetonowy krzyż. U jego podstawy umieszczona zostanie odlana w brązie postać Chrystusa miłosiernego. Pomnik będzie pamiątką jubileuszu roku 2000.

* W miejscowości Zalesie koło Zarzecza przekazano do eksploatacji kanalizację sanitarną. Zalesie jest przedostatnią skanalizowaną wsią w gminie. Pozostała jeszcze tylko miejscowość Łapajówka. Cała gmina ma być skanalizowana w roku dwutysięcznym. Gmina Zarzecze będzie jedyną na Podkarpaciu, w której wszystkie wioski będą podłączone do kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

* Podkarpacka Kasa Chorych rozstrzygnęła już pierwsze konkursy ofert na świadczenie usług medycznych. Formularze przyszłych umów z kasą otrzymują już zakłady opiekuńczo-lecznicze, opieki paliatywnej i hospicja. Z 19 złożonych ofert zaakceptowano 9. W tej grupie znalazł się miedzy innymi zakład opiekuńczo-leczniczy w Przemyślu.

* Mieszkanka Poznania, która przyjechała do rodziny mieszkającej w Przemyślu - złamała nogę na dziurze w chodniku. Sąd przyznał jej 5 tysięcy złotych odszkodowania, które zapłaci Urząd Miejski. Zdarzenie miało miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Poznanianka złamała nogę na chodniku między holem głównym dworca PKP, a wejściem do tunelu w pobliżu postoju taksówek. Kobieta wniosła o zwrot kosztów za przejazdy, wydatki związane z leczeniem i zakupem leków jak i o zadośćuczynienie za krzywdy moralne i fizyczne. Przemyski sąd rejonowy przyznał jej 5 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Czy warto więc odwiedzać rodzinę?

* We wtorek 22 listopada w Przemyślu otwarta została bezalkoholowa kawiarenka "Dom". Mieści się ona przy ulicy Kościuszki 7. Prowadzi ja Towarzystwo Krzyża Zawierzenia. Kawiarnia oprócz niedziel czynna będzie codziennie.

* Wojewoda podkarpacki Zbigniew Sieczkoś informuje, że cały czas jest w kontakcie z wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego. Jeśli opady śniegu nadal będą tak intensywne, możliwe, że podejmie nadzwyczajne środki i do odśnieżania dróg zaangażuje wojsko. W obecnej sytuacji - jego zdaniem - nie ma takiej potrzeby.

* W urzędzie miejskim w Przemyślu odbyło 24 listopada uroczyste spotkanie zorganizowane przez Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Spotkanie miało charakter sesji służącej wymianie poglądów na tematy uważane za ważne w życiu jednostki, rodziny, państwa i stosunkach międzynarodowych. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie kombatantom aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski oraz wręczenie odznaczeń wyróżnionym osobom. Wśród dwudziestu dwóch osób odznaczonych krzyżem za zasługi dla związku kombatantów znalazł się również prezydent Przemyśla Tadeusz Sawicki. Gościem sesji był specjalnie na tę okazję zaproszony profesor Tadeusz Zieliński były rzecznik praw obywatelskich.

* Pod naporem śniegu nie wytrzymują dachy. 23 listopada w Pikulicach pod ciężarem śniegu zawalił się dach budynku mieszkalnego. Belka przebiła dach i zatrzymała się na stropie. Wezwana na pomoc straż pożarna zabezpieczyła budynek, a przy okazji usunęła resztę śniegu z dachu. Straż pożarna poza tym jednym przypadkiem nie interweniowała w sprawach śniegowych . Niestety jeśli nadejdzie zapowiadana przez synoptyków odwilż to ciężki śnieg może spowodować poważne problemy w których pomoc strażaków może okazać się niezbędna.

* W Fabryce Urządzeń Mechanicznych Kamax w Kańczudze czterdziestu dziewięciu pracowników otrzymało wypowiedzenia umów o pracę. Przyczyną zwolnień jest ograniczona ilość zamówień na główny produkt zakładu elestomerowe zderzaki. Kierownictwo spółki nie wyklucza, że w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie dalsza redukcja załogi.

* Czterdziestu trzech uczniów wzięło udział w zorganizowanym przez przemyski klub Civitas Christiana konkursie wiedzy "Co wiesz o prymasie tysiąclecia kardynale Stefanie Wyszyńskim". Największą wiedzą o życiu Stefana Wyszyńskiego wykazała sie Monika Wrońska z drugiego gimnazjum. Na kolejnych miejscach uplasowały się jej szkolne koleżanki: Ewelina Białoch i Joanna Kostrubiec. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepiej życie Prymasa znała Magdalena Kic, druga Małgorzata Karaś i miejsce trzecie Paweł Baran.

* W Przemyślu odbył się zjazd oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Podczas spotkania wręczone zostały odznaki PTSM. Uhonorowani nimi zostali: Aleksandra Pieczek, Alicja Szopa i Marian Dzimira. Srebrną odznakę otrzymał Aleksander Pawluk, a brązową: Lucyna Strączek, Wojciech Zakrzewski, Jerzy Piróg, Maria Wojtasik, Halina Zając i Wiesław Nitychoruk. Podsumowany został przeznaczony dla dzieci i młodzieży regionalny etap ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy ojcowiznę". W kategorii szkół podstawowych Grand Prix przyznano szkole Nr 1 w Przeworsku za prace pod tytułem "Nadbużański szlak turystyczny -szlak wielu religii i niezmienionej przyrody". W kategorii szkół średnich pierwsze miejsce zdobył Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku za prace "Golgota wschodu ".

* Tylko 125 tyś. złotych przeznaczono w tym roku na utrzymanie dróg wojewódzkich. Jeśli zima będzie dalej tak ostra i śnieżna - pieniędzy zabraknie jeszcze w tym miesiącu. Drogi wojewódzkie mają w Podkarpackim 110 kilometrów. Roman Hołyszko z Rejonu Dróg Wojewódzkich obawia się, że na ich odśnieżanie i posypywanie potrzebne będą dotacje. W tej sprawie ma zamiar zwrócić się do Sejmiku Samorządowego. Na brak pieniędzy narzekają też wójtowie gmin, zwłaszcza górskich. Np. gmina Krzywcza ma tylko kilka tysięcy złotych na utrzymanie dróg, a wiadomo, że w tej gminie gór i pagórków nie brakuje. Wójt Zbigniew Korytko zadbał o to, aby odśnieżaniem dróg zajęły się nie tylko odpowiednie instytucje, ale i mieszkańcy wsi. Ich działaniami kierują sołtysi.

* Do czego może się przydać Unia Europejska? To ważne pytanie, zważywszy coraz popularniejsze dyskusje, czy Polska do tej unii przystąpić powinna, czy też nie. Mieszkańcy Łopuszki Wielkiej z Gminy Kańczuga przekonali się, że unia daje wymierne, tzn. finansowe korzyści. Za pieniądze europejskiego funduszu INRED- Phare sfinansowano większość prac przy nowej wiejskiej sieci kanalizacyjnej. Przyłączono do niej ponad 150 gospodarstw z Łopuszki i Żuklina. Mieszkańcy dopłacili tylko 10 procent kosztów. To nie pierwsza unijna inwestycja w gminie Kańczuga. Wcześniej Unia Europejska dała pieniądze na restrukturyzacje rolnictwa. Pieniądze w gminie wykorzystuje się wzorowo i rzetelnie, a zgodność wydatków z przeznaczeniem zawsze skrupulatnie badają europejskie komisje.

* Kamień węgielny sprzed ponad 100 lat znaleziono w czasie prac remontowych w budynku PKO przy ul. Mickiewicza w Przemyślu. Na znalezisku umieszczony jest wizerunek Św. Jana Nepomucena. Obecnie kamień, wraz z odnowionym wizerunkiem i listem opisującym odkrycie, ponownie umieszczono na starym miejscu. Budynek, w którym mieści się bank PKO BP, od pół roku jest w remoncie. Prace nadzorowane są przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

* W Przemyślu będzie mieć swoją siedzibę Sąd Grodzki. Zostanie zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 10 w budynku gdzie mieścił się Urząd Rejonowy. Posesja ta od kilku dni jest własnością Starostwa Powiatowego. Stało się tak na mocy decyzji ministra skarbu państwa, którą oprotestował, zresztą nieskutecznie, prezydent Przemyśla Tadeusz Sawicki. Budynek przy Mickiewicza to pierwsza nieruchomość nabyta przez Starostwo Powiatowe. Starosta Mariusz Grzęda starał się o nią, bo jego zdaniem Sąd Grodzki w Przemyślu być musi, mimo że prezydent nie wykazał zainteresowania tą inicjatywą. Decyzja ministra skarbu państwa odnośnie budynku przy Mickiewicza jest ostateczna i prawomocna.

* W domu prezesa spotykają się członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu na Ukrainie. Od 10 lat stowarzyszenie nie ma bowiem własnej siedziby. Lokalne władze nie chcą mu przekazać budynku, który przed wojną został wybudowany ze składek Polaków i należał do Towarzystwa Sportowego Sokół. Jeszcze rok temu Polacy w Drohobyczu uzyskali od tamtejszych władz zapewnienie, że dostaną budynek po Sokole. Niestety, przypadł on w udziale parafii grekokatolickiej. Mer Drohobycza Aleksy Radziewski nie umie wytłumaczyć zmiany decyzji. Potwierdza jedynie, że ani grekokatolicy, ani miasto Drohobycz nie maja pieniędzy na remont kamienicy, która będzie dalej popadać w ruinę, ale przynajmniej nie za sprawą naszych rodaków.

* Trwa remont cerkwi Ojców Bazylianów na przemyskim Zasaniu. Z budynku usunięto ponad 400 ton stropów, odnowiono elewację, odtworzono okienne witraże. W najbliższą niedzielę 28 listopada u Ojców Bazylianów zostanie odprawiona uroczysta liturgia ku czci biskupa Jozafata Kuncewicza. Mija właśnie 376 rocznica śmierci tego męczennika, ongiś członka zakonu Bazylianów. Związane z tym uroczystości rozpoczęły się 25 listopada czuwaniem w bizantyjsko-ukraińskiej archikatedrze. Spoczywają tam relikwie Jozafata Kuncewicza. Jego ciało spoczywa w Bazylice Św. Piotra w Rzymie i - co ciekawe - do dziś nie uległo rozkładowi, mimo że od śmierci męczennika upłynęło już ponad 200 lat. Cerkiew bazylianów poświecono w 1935 roku. Po wojnie było w niej archiwum. Bazylianie powrócili do swej cerkwi przed 3 laty.

* W województwie podkarpackim blisko tysiąc gospodarstw nie ma prądu. Powalone pod ciężarem śniegu drzewa uszkodziły linie energetyczne. Najgorsza sytuacja jest w powiecie lubaczowskim i jarosławskim. Najwięcej uszkodzonych linii jest na terenach leśnych, gdzie z powodu śniegu nadal nie można dojechać.

* Zarząd Podkarpackiego Sejmiku Samorządowego przyjął projekt budżetu na rok dwutysięczny. W przyszłym roku najwięcej pieniędzy przeznaczono na drogi i sport. O 14 procent wzrosną nakłady na remonty dróg. O 30 procent więcej pieniędzy niż w tym roku otrzymają stowarzyszenia i kluby sportowe. Zaledwie o 5 procent wzrosną nakłady na działalność instytucji kulturalnych. Nie wzrosną w ogóle nakłady na instytucje oświatowe, nad którymi opiekę sprawuje samorząd wojewódzki. Największym sukcesem inwestycyjnym samorządu wojewódzkiego jest zakończenie budowy szpitala w Przemyślu. W tym roku przekazano na ten cel 40 milionów złotych.

Reklama