Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 28.08-03.09.1999 r.

* Odegranie hejnału na schodach kościoła Ojców Franciszkanów zainaugurowało w ubiegłą sobotę obchody Dni Patrona Miasta Przemyśla świętego Wincentego. Odprawione zostały uroczyste nieszpory z udziałem archidiecezjalnego chóru Magnificat. Po nieszporach odbył się koncert psalmów i pieśni z XVI w. w wykonaniu Bractwa Lutni. O 20.00 na estradzie w rynku odbył się koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu Władysłwa Komendarka. Na niedzielę zaś przewidziano: turniej siatkówki plażowej, jarmark rozmaitości oraz koncert przemyskiej orkiestry salonowej. Ostatni trzeci dzień uroczystości zainaugurował mecz piłki nożnej dziennikarze kontra samorządowcy. O 12.30 w rynku rozpoczęła się uroczysta msza święta a po niej procesja z relikwiami świętego Wincentego.

* W poniedziałek odbyła się 10-ta Sesja Rady Miasta w Przemyślu w Urzędzie Miasta. Radni debatowali przede wszystkim nad ustaleniem dla terenu Gminy Miejskiej Przemyśl liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przyjęto 23 takie punkty. Oprócz tego radni nadawali statusy gimnazjom.

* Pod honorowym patronatem starosty przemyskiego Mariusza Grzedy w gminnym ośrodku kultury w Babicach odbył się festyn w gminie Krzywcza - Dni Pogórza Przemyskiego. W pierwszym rekreacyjno-sportowym dniu organizatorzy zaplanowali otwarte indywidualne mistrzostwa juniorów i seniorów powiatu przemyskiego w szachach szybkich, powiatowy spływ kajakowy, biegi przełajowe kobiet i mężczyzn oraz wielobój pracowników samorządowych. Drugi dzień imprezy pod nazwą Folkowa Nuta zainaugurował występ kapeli podwórkowej beka z Przeworska i Zespołu muzycznego Hela z Nienadowej. O godz. 15.00 odbyło się spotkanie rodzin muzykujących z terenu województwa podkarpackiego. Na zakończenie zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki w wykonaniu przemyskiego zespołu ZIZI.

* W ubiegłą niedzielę w Szówsku odbyły się wojewódzkie dożynki. Rozpoczęła je Msza Święta. Oprócz władz wojewódzkich, parlamentarzystów z naszego regionu, wójtów i starostów z Podkarpacia udział w nich wzięli przedstawiciele premiera Jerzego Buzka. Po uroczystej Mszy Świętej odbyło się poświęcenie miejscowego ośrodka zdrowia.

* Cesarsko Królewska Orkiestra Salonowa w Przemyślu zwróciła się do Marszałka Sejmiku Samorządowego woj. podkarpackiego z prośbą o dofinansowanie działalności zespołu w roku budżetowym 2000. Dotacja wynosić ma 50 tys. zł. Zapewniłaby ona możliwość stałego koncertowania orkiestry na terenie miasta i województwa oraz powiększenie zasobów nutowych i repertuarowych. W zamian orkiestra oferuje wykonanie jednego koncertu w miesiącu, w miejscu wskazanym przez organy samorządowe województwa.

* Wojewoda Podkarpacki skierował pismo do Jerzego Zdrady -Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w sprawie powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu. Wojewoda chciał w ten sposób przekazać swoje zdecydowane poparcie dla tej inicjatywy. W swoim liście użył przekonywujących argumentów, które mają wzmocnić przekonanie Ministra co do celowości utworzenia kolejnej placówki edukacyjnej na Podkarpaciu. Marek Kuchciński zaznaczył również, że jest przekonany, że przyszli absolwenci szkoły będą przydatni w różnych strefach życia społeczno - gospodarczego całego regionu Europy Środkowej.

* Zarząd Miasta podjął decyzję o przeznaczeniu na potrzeby mającej powstać w Przemyślu Wyższej Szkoły Zawodowej pod nazwą "Akademia Przemyska" budynku przy ul. Tatarskiej 4. Budynek ten jest obecnie w użytkowaniu Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Przemyślu. Za przeznaczeniem go na potrzeby Uczelni przemawiają jego kubatura, rozkład pomieszczeń, rozległy teren stanowiący otoczenie budynku oraz położenie w pobliżu Starego Miasta.

* We wtorek w Arłamowie rozpoczęła się trzydniowa konferencja ekonomiczno-techniczna poświęcona sprawom ciepłownictwa. Organizatorem spotkania są: regionalny oddział izby gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Lublinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Honorowy patronat nad konferencją objął prezydent Przemyśla Tadeusz Sawicki i prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie - Zbigniew Werbanowski. Rozmowy dotyczyć będą między innymi: źródeł finansowania inwestycji i modernizacji energooszczędnych o proekologicznych w ciepłownictwie oraz kolizji i sprzeczności prawa energetycznego z przepisami o rachunkowości.

* Przez dwa dni na obiektach sportowych w Birczy odbywać się będzie impreza kulturalno - rozrywkowa z okazji III edycji Dni Birczy. W programie przewidziano mecze piłki nożnej, zawody strzeleckie, wyścigi rowerów górskich oraz zabawy taneczne.

* Z okazji XIX rocznicy porozumień sierpniowych i powstania "Solidarności" 31 września odbyły się w Przemyślu uroczystości jubileuszowe. O 17.00 delegaci komisji zakładowych spotkały się na Placu Legionów skąd z pocztami sztandarowymi ruszyły do katedry. Uroczystą Mszę Świętą odprawił Metropolita Przemyski Arcybiskup Józef Michalik. Po Eucharystii pod obeliskiem ku czci księdza Jerzego Popiełuszki nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów.

* Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu otrzymał od wojewody podkarpackiego 37 tys. złotych na zakup podręczników do bibliotek szkolnych. Pieniądze, w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną na zakup podręczników dla najuboższych dzieci z klas czwartych, szkół podstawowych i pierwszych gimnazjów, w których to klasach będą nowe programy nauczania. W Przemyślu oddziałów tych jest ponad 50. Z pieniędzy przeznaczonych na ten cel będzie można zakupić średnio po dwa komplety na klasę.

* W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym wydział edukacji urzędu miejskiego w Przemyślu wystąpił do MZK o uruchomienie dodatkowych kursów. Głównie chodzi o połączenie osiedla Krakowskiego z osiedlem Kazanów. Do tej pory dzieci z Krakowskiego uczęszczały do Szkoły Podstawowej Nr 2. W związku z uruchomieniem w tej szkole gimnazjum dzieci z dwójki uczęszczać będą do szkoły podstawowej Nr 2 na Kazanowie. Jak poinformowała nas Katarzyna Harasimowicz z wydziału edukacji jeśli wystąpi konieczność uruchomienia dodatkowych przewozów dzieci, MZK jest skłonny to uczynić.

* W niedzielę zakończył się Ogólnopolski Rajd dla Niesłyszących. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób. Jest to jedna z niewielu imprez organizowana dla niepełnosprawnych. Dla inwalidów słuchu turystyka jest jedną z najważniejszych form rehabilitacji. Uczestnicy zwiedzili Przemyśl, Krasiczyn oraz Kalwarie Pacławską. Rajd zakończył się w Nozdrzcu rodzinnym mieście hrabiego Ksawerego Preka. Ten głuchoniemy artysta jest dla wszystkich niesłyszących przykładem, że również oni mogą w życiu wiele osiągnąć, jeśli nie zostają sami. Szacuje się, że w województwie podkarpackim cztery i pół tys. osób to inwalidzi słuchu.

* Nowy rok szkolny już za pasem. Lecz nie wszystkie dzieci będą mogły zdobywać wiedze w normalnych warunkach. W Krzywczy tamtejsze gimnazjum nie ma swojego budynku. Młodzież będzie musiała się uczyć w przepełnionych podstawówkach. W gminie Krzywcza 100 uczniów zamiast w jednej szkole będzie musiała się uczyć w czterech budynkach starych podstawówek. Od siedemnastu lat trwa budowa nowej szkoły. Na dokończenie jej gmina nie ma pieniędzy. O pomoc zwracano się do urzędu wojewódzkiego oraz ministerstwa edukacji. Niestety bez rezultatu. Na dokończenie budowy brakuje jeszcze około dwóch i pół miliona złotych.

* W Przemyślu główne obchody 60-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej rozpoczęły się 1 września na cmentarzu wojskowym. O 17.00 przy grobie Nieznanego Żołnierza przemówienie okolicznościowe wygłosił prezydent Tadeusz Sawicki. Na uroczystości złożyły się ponadto: modlitwa za poległych żołnierzy kampanii wrześniowej, apel poległych oraz złożenie kwiatów. Z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbył się doroczny zjazd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i regionu w tym Klubu Obrońców Przemyśla oraz Klubu Byłych Żołnierzy Garnizonu Przemyśl i członków ich rodzin. W niedziele o godzinie 10.00 w kościele garnizonowym odprawiona zostanie msza święta za poległych i zmarłych żołnierzy a także w intencji żyjących.

* Z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w przemyskim Klubie Garnizonowym odbyło się uroczyste spotkanie przemyskiego oddziału światowego związku żołnierzy Armii Krajowej. Obok członków związku wśród zaproszonych gości znaleźli się: prezydent Tadeusz Sawicki, przewodniczący zarządu okręgu światowego związku żołnierzy AK w Rzeszowie Aleksander Szymański, przedstawiciele WKU, 14 brygady pancernej i klubu garnizonowego oraz komendant przemyskiego kręgu stowarzyszenia Szarych Szeregów harcmistrz Marian Kasprowicz. Podczas uroczystości odznaczenia otrzymali: Zbigniew Chochlar, Wojciech Chomik, Alicja Oleksińska i Jerzy Relinger. Wręczono także nominacje na stopnie podoficerskie żołnierzom AK. Otrzymali je: Joanna Biry, Mieczysław Czekaj, Zbigniew Czarniecki, Władysław Grabowski oraz Bartłomiej Łaba.

* Z tej samej okazji odbyło się również w środę spotkanie zarządu koła miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Przemyślu. Podczas spotkania Michał Wudkiewicz, Józef Waśko i Władysław Karkulowski uhonorowani zostali medalami za udział w wojnie obronnej 1939. Ponadto sześciu osobom wręczono medale za zasługi dla związku kombatantów.

* W środę blisko pół miliona uczniów z Podkarpacia rozpoczęło nowy rok szkolny. W naszym województwie funkcjonuje 400 gimnazjów i 1220 przekształconych z ośmioklasowych na sześcioklasowe szkoły podstawowe. W Przemyślu powstało 9 gimnazjów. Na każdy oddział przypada średnio dwudziestu ośmiu uczniów.

* W Rzeszowie odbyła się wojewódzka konferencja oświatowa inaugurująca nowy rok szkolny. Kurator oświaty stan przygotowań do wprowadzenia zmian w szkolnictwie ocenił jako bardzo dobry. Na reformy w szkolnictwie województwo podkarpackie otrzymało ponad 25 milionów złotych. Pieniądze przeznaczono między innymi na zabezpieczenie dowozu dzieci do szkół, remonty i dodatki motywacyjne dla nauczycieli. Zdaniem kuratora kwota ta wystarczyła na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

* 5 gmin z Podkarpacia znalazło się w złotej setce samorządowych inwestorów, którą przygotowało Centrum Badań Regionalnych. Wysiłek tych gmin w przeznaczaniu części swoich dochodów na rozwój i rozbudowę nazwano imponującym. Na liście najlepszych inwestorów znalazła się Rokietnica.

* Na Podkarpaciu podobnie jak w całej Polsce nauczyciele zrzeszeni w NSZZ Solidarność rozpoczęli akcję protestacyjną. Domagają się zwiększenia nakładów na oświatę i zapewnienia im bardziej godziwych warunków pracy. Na razie akcja protestacyjna polega na oflagowaniu szkół. Związkowcy swoje postulaty przedstawią władzom samorządowym i wojewódzkim.

* W czwartek miała miejsce XX rocznica powstania KPN. Uroczystość zainaugurowała msza święta w intencji nurtu niepodległościowego odprawiona w kościele karmelitów o 11.30. Po mszy odbyło się spotkanie członków i sympatyków konfederacji z wiceprzewodniczącym rady politycznej KPN Ojczyzna posłem Tomaszem Karwowskim i przewodniczącym koła parlamentarnego KPN Ojczyzna posłem ziemi przemyskiej Andrzejem Zapałowskim.

* W Birczy zakończyły się prace ekshumacyjne szczątków ludzkich spoczywających w mogile na prywatnej posesji. Pierwotnie spodziewano się, że spoczywa tu dwudziestu trzech żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. W rezultacie naukowcy z Torunia wykopali 28 szkieletów. Szczątki przewieziono do Zakładu Medycyny Sadowej w Rzeszowie. W 1946 roku w czasie walk o Birczę została rozbita sotnia Romeńki. Poległych żołnierzy UPA pochowano w mogile na prywatnej działce. Związek Ukraińców w Polsce oraz rodziny poległych domagali się ich ekshumacji i wskazania nowego miejsca pochówku. Na posiedzeniu komisji wspólnej rady ochrony pamięci walk i męczeństwa z zarządem głównym Związku Ukraińców w Polsce ustalono, że ewentualnym miejscem nowego pochówku będzie greckokatolicki cmentarz w Starej Birczy. Miejscowy samorząd jest temu zdecydowanie przeciwny. Obecnie negocjowana jest sprawa pochówku.

* W sanktuarium maryjnym na Kalwarii Pacławskiej zakończone zostały prace konserwatorskie przy ołtarzu świętego Antoniego Padwskiego. Zrekonstruowana kolorystyka ołtarza, marmoryzacja kolumn i brakujące złocenia dały zamierzony efekt. Jasna tonacja ołtarza przywróciła obiektowi lekkość i urok. Wydobywa klasę sztuki końca XVIII w. Konserwacje zgodnie z programem komisji konserwatorskich prowadzili Staniław i Maciej Filipowie. Jeszcze w tym roku planowane jest zakończenie prac przy ołtarzach Matki Bożej Kalwaryjskiej i świętego Franiszka z Asyżyu.

* Metropolita Przemysko-Warszawski Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego Arcybiskup Jan Martyniak ogłosił dekret w sprawie ustanowienia cerkwi roku świętego. Listę oznaczonych przez niego cerkwi, w których w 2000 roku grekokatolicy będą mogli uzyskać odpust jubileuszowy otwiera archikatedra pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Przemyślu. W lipcu Arcybiskup Jan Martyniak poświęcił tutaj XVII wieczny ikonostas, który to zabytek stawiany jest w rzędzie najcenniejszych na terytorium Polski zachowanych arcydzieł tego rodzaju.

* Dzisiaj rozpoczną się dwudniowe imprezy kulturalno rozrywkowe z okazji III edycji Dni Birczy. Cykl imprez rozpocznie się o godz. 10.00 zabawą dzieci i młodzieży na miejscowym stadionie. Następnie odbędą się zawody strzeleckie o puchar wójta gminy oraz mecze piłki nożnej. Oficjalne otwarcie Dni Birczy rozpocznie się o 14.30. Zaplanowano wyścigi rowerów górskich, turniej piłki siatkowej o puchar przewodniczącego rady gminy w Birczy i na zakończenie pierwszego dnia zabawa taneczna. Niedzielne uroczystości rozpocznie o godz. 11.00 msza święta dożynkowa. Po jej zakończeniu nastąpi przemarsz z wieńcami na stadion, ogłoszenie wyników konkursu Dom w Kwiatach, występ birczańskiej kapeli ludowej, pokaz walk Judo, mecz piłkarski seniorów, biegi w workach, przeciąganie liny i o 19.00 zabawa taneczna.

* Nie dla wszystkich 1 września był pierwszym dniem nowego roku szkolnego. W majdanie Sieniwskim w gminie Adamowka ponad stu rodziców nie posłało dzieci na lekcje. Protestujący domagają się przywrócenia na stanowisko odwołanego niedawno dyrektora Szkoły Podstawowej. Zdaniem protestujących były dyrektor jest wspaniałym pedagogiem. Twierdzą, że decyzja zarządu o odwołaniu go ze stanowiska jest polityczna.

* Jedną z ważniejszych imprez tanecznych organizowanych dla dzieci w Polsce jest Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych, które od trzech lat odbywają się w Rydzynie i Bojanowie. W tegorocznej imprezie, która trwała od 26 do 29 sierpnia wystąpiły amatorskie zespoły folklorystyczne i zespoły różnych form tanecznych. Zespoły podzielono na dwie grupy. W pierwszej wystąpiły zespoły ludowe w drugiej te zespoły, które mają w swoim repertuarze tańce nowoczesne i klasyczne. W tej właśnie grupie wystąpił zespół "Koralik" z Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Zespół zaprezentował trzy układy taneczne: połów, malarz-czarodziej i chwilę radości. Poza konkursem pokazał bajkę śpiąca królewna. Wśród trzynastu zespołów zakwalifikowanych do tej grupy najlepszym okazał się przemyski "Koralik". Instruktor i choreograf koralika Dorota Pantuła Ferlejko sukces ten uważa za jedne z najważniejszych osiągnięć zespołu.

* Dzisiaj na przemyskim rynku wielki festyn "pożegnanie lata z radiem HOT". Impreza przebiegać będzie pod hasłem "Stop Narkotykom". W programie gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Na estradzie wystąpią: zespół Rytm, studio AGA, AZ oraz zespół z klubu garnizonowego. Gwiazda wieczoru będzie Leszek Długosz oraz artyści z Ukrainy: Jurij Duda i Jurij Pokalczuk. Organizatorem imprezy, która rozpocznie się o godzinie 14.00 jest Miejski Klub Kultury "Niedźwiadek" i radio HOT pod patronatem wydziału kultury, sportu i turystyki urzędu miejskiego i prasową opieką tygodnika Życia Podkarpackiego.

Reklama