Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 24.07-30.07.1999 r.

*   W Przemyślu stacjonowała będzie 14 Brygada Obrony Terytorialnej. W odpowiedzi na interpelacje posła Andrzeja Zapałowskiego Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz poinformował, że zgodniez planem realizowane są przedsięwzięcia ujęte w programie Koncepcja Rozwoju Obrony Terytorialnej. W stosunku do założonych w koncepcji planów do końca bieżącego roku sformowana zostanie ponadplanowo 14 Brygada Obrony Terytorialnej na bazie wydzielonych elementów 14 Brygady Pancernej po jej zintegrowaniu się z 21 Brygadą Strzelców Podchalańskich.

*  We wtorek 27 lipca w Kalwarii Pacławskiej rozpoczęły się XII Franciszkańskie Spotkania Młodych. W kalwaryjnym sanktuarium o godzinie 17.00 odprawiona została eucharystia pod przewodnictwem biskupa Mariusza Leszczyńskiego. O 20.30 rozpoczął się recital znanego i lubianego piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Franciszkańskie spotkanie młodych potrwa do 3 sierpnia.

*  W Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu odbyła się uroczysta odprawa z okazji obchodów święta policji. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy otrzymało z rąk zastępcy komendanta wojewódzkiego policji nominacje na wyższe stopnie. Nas stopień podinspektora mianowano nadkomisarzy Franciszka Taciucha i Romana Zdybla. Stopnie nadkomisarza otrzymali Czesław Sawicki i Henryk Woźniak. Na stopień komisarza mianowano Jerzego Wojdyłę. Podobne uroczystości odbyły się w poniedziałek w Przeworsku. Wśród awansowanych oficerów znaleźli się nadkomisarze Witold Płoszaj i Krzysztof Stadnik oraz komisarze Henryk Jasz i Andrzej Oleszek. Przyznane zostały ponadto medale za zasługi dla pożarnictwa. Srebrny medal otrzymał podinspektor Zygmunt Sawuła a brązowy Janusz Mołoń. W Jarosławiu nadkomisarzami zostali Janusz Dymek i Jan Zwoliński natomiast komisarzem Henryk Moskwa. W Lubaczowie swoje święto policjanci obchodzili 30 lipca.

*  Zarząd regionu NSZZ Solidarność Ziemia Przemyska przesłał na ręce parlamentarzystów AWS z Podkarpacia pismo, w którym domaga się od rządu dodatkowych pieniędzy na wydatki związane z wprowadzaniem w życie reformy służby zdrowia. Zdaniem zarządu ministerstwo zdrowia powinno jak najszybciej wprowadzić w życie przepisy dotyczące funkcjonowania jednostek służby zdrowia a w szczególności wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego i pogotowia ratunkowego. Przemyska Solidarność wyraziła również swoje poparcie dla pracowników przemyskiego szpitala, którzy zabiegają o renegocjacje z podkarpacka kasą chorych umów na usługi rehabilitacyjne dla pacjentów nie objętych leczeniem szpitalnym.

*  W Przemyślu odbyło się spotkanie poświęcone sprawom utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej pod nazwą Akademia Przemyska. Tematem spotkania było uzgodnienie sposobów i terminów wywiązania się z postanowień umowy zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Przemyśla, a Towarzystwem Akademii Przemyskiej. W umowie tej towarzystwo zobowiązało się do przygotowania i przedłożenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosku w sprawie utworzenia uczelni. Dokument taki został przygotowany i złożony. Wymaga on jednak uzupełnienia. Należy również usunąć występujące w nim braki formalne. Przedstawiciel towarzystwa Akademii Przemyskiej Robert Rybotycki zobowiązał się do złożenia kompletnego wniosku w ministerstwie edukacji najpóźniej do 15 sierpnia. Jeżeli termin ten zostanie zachowany i Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmie decyzje o utworzeniu uczelni, istnieje szansa na jej powstanie na początku lutego dwutysięcznego roku. Zarząd miasta Przemyśla podjął decyzję o przeznaczeniu na potrzeby mającej powstać w Przemyślu Wyższej Szkoły Zawodowej pod nazwą Akademia Przemyska budynku przy ulicy Tatarskiej 4. Budynek ten jest obecnie w użytkowaniu Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego. Za przeznaczeniem go na potrzeby uczelni przemawiają: kubatura, rozkład pomieszczeń, rozległy teren stanowiący otoczenie budynku oraz położenie w pobliżu starego miasta.

*   Niebezpiecznie było we wtorek na parkingu osiedlowym przy ulicy 22 stycznia w Przemyślu. Przed godziną 14.00 pod jednym z zaparkowanych tam samochodów osobowych należącym do mieszkańca Przemyśla zauważono podejrzany pakunek, z którego wystawały przewody. Policja zarządziła ewakuacje mieszkańców pobliskiego bloku. Wyłączono dopływ prądu i gazu. Jak się okazało podejrzanym pakunkiem była reklamówka a wewnątrz niej plastikowy pojemnik z cieczą o zapachu paliwa i urządzenie inicjujące zapłon na bazie zegara. Przybyli na miejsce pirotechnicy z Rzeszowa zneutralizowali urządzenie inicjujące. Czynności wyjaśniające prowadzi Komenda Miejska Policji. Sprawa najprawdopodobniej trafi do prokuratury.

*  Prezydent Przemyśla zatrudnił dwóch kolejnych nowych naczelników wydziałów w Urzędzie Miasta. Od kilku dni funkcje naczelnika nowopowstałego w wyniku przeprowadzonej reorganizacji urzędu wydziału zarządzania kryzysowego pełnić będzie Jerzy Żemełko dotychczas zatrudniony w urzędzie wojewódzkim a następnie w starostwie powiatowym na stanowisku sekretarza wojewódzkiego komitetu obrony. Natomiast w wydziale edukacji od pierwszego sierpnia funkcje naczelnika pełnić będzie Tomasz Dziumak dotychczasowy naczelnik tego wydziału.

*  W Leszczawie Górnej koło Birczy na obozie - Szkoła Przetrwania przebywa pięćdziesięcio osobowa grupa skautów z Belgii. Belgijscy goście przyjechali na zaproszenie Michała Ksawerego Sapiechy, który wykupił tutaj majątek po upadłym PGR. skauci odbywają wędrówki po pogórzu przemyskim. Wczoraj ich gościem był wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński.

*  W związku z modernizacją ulicy Basztowej w Przemyślu do drugiego września wyłączony został z ruchu kołowego odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Pelczara do skrzyżowania z ulicą Komisji Edukacji Narodowej. Zarząd dróg miejskich prosi o korzystanie z objazdów: od strony ul. Słowackiego w kierunku osiedle Wysokie Góry ulicami Rakoczego, Basztowa, Komisji Edukacji Narodowej, Śnigurskiego, Katedralna, Tatarska, Popiełuszki, Pelczara. Od strony osiedla Wysokie Góry w kierunku centrum miasta ulicami: Pelczara, Popiełuszki, Tatarska, Katedralna, Fredry, Rynek.

*  Rozstrzygnięty został konkurs na prowadzenie przemyskiego wydawnictwa samorządowego. Z pośród czterech propozycji wybrano ofertę Krzysztofa Filia. Wydawnictwo to miałoby zastąpić redagowany dotychczas przez biuro informacji i promocji "Informator Samorządowy. Jak informuje Ryszard Gnus z biura Zarządu Miasta tworzone czasopismo stanowiłoby forum wymiany poglądów. Byłoby miejscem na rzeczową analizę wydarzeń. Zawierałoby informacje o imprezach kulturalnych, uroczystościach, listy czytelników do redakcji oraz postulaty mieszkańców. W początkowym okresie ukazywałoby się w cyklu miesięcznym.

*  W Przemyślu powstanie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Jedną z form pracy centrum będzie organizowanie szkoleń dla bezrobotnych poszukujących pracy. Oprócz przemyskiego swoim zasięgiem obejmować będzie powiaty jarosławski, lubaczowski i przeworski.

*  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Przeworsku zawiadamia, że w punktach informacyjnych oddziału w Przeworsku, inspektoratów w Przemyślu i Jarosławiu oraz w biurze terenowym w Lubaczowie przekazywane są nieodpłatnie nowe wersje programów. Pierwszy - "Płatnik" umożliwia przygotowanie, weryfikacje oraz emisję dokumentów ubezpieczeniowych i wersja druga - "Płatnik przekaz elektroniczny" stwarza wygodną i nowoczesna formę przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w postaci elektronicznej.

*  Specjalnie powołana komisja rozpoczęła w środę szacowanie strat powstałych na skutek gradobicia, które nawiedziło w poniedziałek kilka miejscowości w gminie Medyka. Największe spustoszenie w uprawach rolnych poczynił grad w Siedliskach i Jaksmanicach. Wiadomo już, że szkody materialne są znaczne. Najbardziej ucierpiały uprawy jęczmienia, owsa, rzepaku i buraków cukrowych.

*  Dzisiaj na stadionie czuwaj w Przemyślu rozpocznie się wielki festyn sportowo-rekreacyjny. W programie gry, zabawy, kwizy zawody strzeleckie oraz wybory miss festynu. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcyjnych nagród wśród nich sprzęt AGD i telefony komórkowe. Imprezę, która rozpocznie się o godzinie 13.00 zakończy zabawa taneczna. Dochód ze sprzedaży biletów zasili kasę klubu sportowego czuwaj.

*  Volkbank z Paderborn w Niemczech podobnie jak w ubiegłym roku funduje międzynarodową nagrodę promocyjną dla młodych europejskich twórców. O jej przyznanie mogą starać się osoby w wieku od 15 do 30 lat, które właśnie zdobywają wykształcenie artystyczne oraz ci, którzy już je posiadają. Nagroda w wysokości pięciu tysięcy złotych przyznana zostanie w dziedzinie fotografii, malarstwa, rzeźby i grafiki, muzyki i tańca oraz literatury i teatru. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia. Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale kultury urzędu miejskiego w Przemyślu.

*  W pierwszym półroczu tego roku na terenie województwa podkarpackiego doszło do blisko 1500 wypadków drogowych. ZGINĘŁO w nich 116 osób a 1288 ZOSTAŁO RANNYCH. Do wypadków drogowych dochodzi najczęściej na drodze numer 4. W 106 wypadkach ZGINĘŁO 16 osób. Najczęstsze przyczyny kraks to niedostosowanie prędkości jazdy do panujących na drodze warunków, nieprawidłowe wyprzedzanie i omijanie oraz wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali 190 wypadków drogowych. Kierowcy 110 a piesi 80.

*  W niedzielę Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Przemyśla zorganizował III Wakacyjny Turniej Piłki Plażowej dla mężczyzn. Do turnieju zgłosiło się 11 par dwuosobowych.Zwycięsko z rywalizacji wyszła para Wojciech Myśliwiec i Krzysztof Koguc. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony publiczności. W sierpniu planowany jest kolejny turniej. Organizatorzy zapewniają również udział par kobiecych.

*  31 jachtów wystartowało w niedzielnych zawodach o puchar prezesa Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Trasę regat wytyczono w trójkącie Werlasw - WZW Jawor - Wyspa zajęcza. W klasie omega zwyciężył Grzegorz Basarab przed Tomaszem Misińskim i Andrzejem Ogrodnikiem. Wśród jachtów sportowych zwyciężyła załoga: Ryszard Czerniakowski i Wojciech Gryglewicz.

Reklama