Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 17.04-23.04.1999 r.

* W sobotę w MDK w Przemyślu odbył się 9 turniej szachowy z cyklu przemyskie talenty 1998-1999. Organizatorem turnieju był S-KKS i MDK. W rozgrywkach uczestniczyło 26 osób, a rozgrywki prowadzono systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Czas dla zawodnika wynosił 10 min. W klasyfikacji ogólnej wygrał Mateusz Władyka z SP 4, 2-gie miejsce zajął Piotr Karasiński z IILO,ll a 3-cie Piotr Kawa z SP16. Nad turniejem czuwał pan Maciej Karasiński, instruktor MDK.

* Pacjenci, którzy chcą leczyć się poza województwem podkarpackim, w placówkach, które nie podpisały kontraktu z Podkarpacką Kasą Chorych - muszą uzyskać na to jej zgodę. O decyzji tej zostaną powiadomieni wszyscy lekarze. Powinni ostrzec swoich pacjentów, że leczenie w "obcych" placówkach, bez zgody działu medycznego kasy może pociągnąć za sobą finansowanie tego z własnej kieszeni. Ograniczenie nie dotyczy nagłych zachorowań poza miejscem stałego zamieszkania.

* Trwają rozmowy rządu polskiego i rządu niemieckiego w sprawie odszkodowań dla pracujących przymusowo w czasie II Wojny Światowej dla Trzeciej Rzeszy. W maju upływa termin roszczeń wobec niemieckich firm, które podczas wojny korzystały z pracy niewolniczej obywateli podbitych państw. W związku z tym przemyski okręg KPN-Ojczyzna zwrócił się do rządu niemieckiego o odpowiedź na kilka pytań. Między innymi: w jaki sposób rząd niemiecki zamierza zadośćuczynić przymusowym robotnikom z Polski, fakt niewolniczej pracy w nieludzkich warunkach na rzecz ówczesnych Niemiec. Przemyscy konfederaci oczekują również od rządu polskiego ujawnienia przygotowanego w tej sprawie porozumienia z rządem Niemiec a od parlamentarzystów naszego regionu większego zaangażowania w tej sprawie. KPN z niepokojem obserwuje brak w tej sprawie ze strony Niemiec pokory i woli zadośćuczynienia oraz brak zdecydowanego stanowiska ze strony naszego rządu i parlamentu.

* W środę rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nowym wojewódzkim konserwatorem nie został jak się spodziewano dr Marek Gosztyła. Komisja konkursowa spośród siedmiu kandydatów wybrała Mariusza Czubę dotychczasowego pracownika wojewódzkiego oddziału Służby Ochrony Zabytków w Krośnie.

* Dyrektor departamentu ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew Wrona oraz wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński przeprowadzili w Przemyślu wizję lokalna obiektów, które są przedmiotem postępowań o ich zwrot poprzednim właścicielom. Celem wizyty było obejrzenie określonych nieruchomości i zapoznanie się z ich stanem prawnym. Odwiedzili między innymi Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, o którego zwrot stara się kuria greckokatolicka.

* Prezydent Przemyśla Tadeusz Sawicki powrócił z drugiej Polsko-Brytyjskiej konferencji miast bliźniaczych w Southport koło Manchesteru. W programie konferencji, która odbyła się w Southport koło Manchesteru znalazła się także prezentacja Polski, której dokonali przedstawiciele Polskiego Krajowego Biura Turystycznego, instytucji Polskiej działającej w Wielkiej Brytanii. Brytyjscy parlamentarzyści wyrazili zainteresowanie rozwojem kontaktów z Polską szczególnie zaś z miastami i regionami mającymi partnerów w Wielkiej Brytanii. Obiecali oni pomoc w przygotowaniu programów pomocowych i uzyskaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Prezydent Przemyśla w drugiej części wizyty odwiedził partnerski okręg South Kestewen. Rozmowy dotyczyły głównie wymiany młodzieży oraz przygotowania jak najpełniejszej oferty dla turystów brytyjskich.

* 26 kwietnia w Krośnie zbierze się konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa podkarpackiego, który jest nieformalną platformą integracji i współpracy wszystkich samorządów naszego regionu. Przedstawicielem Przemyśla w tym gremium będzie prezydent miasta Tadeusz Sawicki. Rozmowy dotyczyć będą strategii rozwoju regionu podkarpackiego, funkcjonowania służby zdrowia w regionie, finansowanie samorządów oraz działalność inwestycyjną samorządów.

* W Narolu w zabytkowej szkole planuje się utworzenie muzeum map i rycin związanych z Potopem Szwedzkim. Kilkadziesiąt unikatowych eksponatów chce przekazać miastu Jan Zuchowski, który wiele lat spędził na emigracji w Szwecji. Wśród zgromadzonych eksponatów są miedzy innymi niezwykle precyzyjne mapy polskich zamków obronnych.

* Branżowa kasa chorych podpisała umowę z podkarpacką regionalna kasą chorych dotyczącą wzajemnych rozliczeń. Od tej pory służby mundurowe mogą na równi z wszystkimi korzystać z usług cywilnych placówek służby zdrowia. Umową objęto pełny zakres podstawowej i specjalistycznej opieki lekarskiej łącznie z opieką pielęgniarską i pomocą doraźną.

* We Lwowie odbyło się w czwartek uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu podpisania umowy między wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Przemyślu i Auto Transport Lwów na przewożenie pasażerów na trasie Przemyśl - Lwów. W uroczystościach udział bierze między innymi delegacja władz miasta Przemyśla na czele z wiceprezydentem Jerzym Gruszeckim. Umowa, która podpisana została w 1989 roku mówiła między innymi o kursach ośmiu autobusów przemyskich i ośmiu lwowskich przez 6 dni w tygodniu, wzajemnej pomocy technicznej, remontach oraz wspólnych miejscach postojowych i przystankach.

* Szkoła Życia dla Niewidomych i Głucho-niewidomych przy polskim towarzystwie walki z kalectwem w Przemyślu organizuje dziś o godzinie 15.00 spotkanie z niewidomym od urodzenia podróżnikiem Wiktorem Racinowskim. Spotkanie odbędzie się w przedszkolu sióstr Benedyktynek przy parafii Świętej Trójcy.

* Cały czas prowadzone są prace przy usuwaniu awarii linii energetycznych. Do usuwania szkód w rejonie przemyskim i jarosławskim skierowano ekipy miejscowych zakładów energetycznych oraz brygady specjalistyczne zamojskiej korporacji energetycznej, a także kilka firm lokalnych. Prace bardzo utrudnia podmokły teren. Poniedziałkowe obfite opady mokrego śniegu, którym towarzyszył porywisty wiatr spowodowały uszkodzenie na tym terenie około trzystu słupów energetycznych. Blisko połowa mieszkańców jarosławskiego i lubaczowskiego nie ma prądu. Jak poinformowano nas w rejonowym zakładzie energetycznym w Przemyślu obecnie najgorsza sytuacja jest w gminie Stubno. Tu naprawa uszkodzonych linii i słupów energetycznych potrwa najprawdopodobniej do końca przyszłego tygodnia. Prądu od poniedziałku nie mają między innymi mieszkańcy Żurawicy, Orłów, Kalnikowa, Ujkowic, Birczy.

* Na terenie byłego województwa przemyskiego zalanych jest blisko cztery tysiące hektarów gruntów rolnych. W powiecie jarosławskim alarm powodziowy ogłoszono w gminie Wiązownica i Laszki. Nieprzejezdna jest droga na odcinku Miękisz Stary -Harytany. Tam podtopionych jest 8 gospodarstw rolnych. Nieprzejezdna jest także droga na odcinku Zapałów - Surmaczówka w gminie Wiązownica. Podtopionych zostało tu 20 gospodarstw. W powiecie lubaczowskim pogotowie alarmowe ogłoszono w czterech gminach wielkie: Oczy, Stary Dzików, Lubaczów i Cieszanów. W powiecie przeworskim nadal utrzymywany jest stan alarmowy w gminach Tryńcza i Sieniawa. Sytuacja jednak powoli się tam stabilizuje. W powiecie przemyskim jak na razie jest dość spokojnie.

* Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu uruchamia konwersatorium. Będzie organizatorem pierwszej sesji konwersatorium "Polska w Unii Europejskiej". Konwersatorium odbywać się będzie w formie sesji i będzie miejscem dyskusji i wymiany poglądów dotyczących przygotowań Polski do wstąpienia do Unii europejskiej. Tematem pierwszej sesji, która zorganizowana zostanie w najbliższy czwartek w siedzibie uczelni będzie "Polska jako demokratyczne państwo prawa". Wykład wprowadzający wygłosi prof. Antoni Pieniążek. Inauguracyjna sesja połączona będzie z promocją jubileuszowego - trzydziestego podręcznika wydanego przez Wyższą Szkołę Administracji i Zarządzania.

* Od kilku dni w Przemyślu trwa kurs - barman mikser - drugiego stopnia. Uczestniczą w nim barmani z całej Polski. Kurs prowadzony jest przez światowy autorytet w dziedzinie mieszania drinków prof. Teodora Nowickiego. Kurs zakończy się w poniedziałek egzaminem, na którym każdy z uczestników będzie musiał wykonać wybrany prze egzaminatora koktajl. Po zdanym egzaminie barman otrzyma certyfikat, który jest honorowany na całym świecie.

* W niektórych jednostkach wojskowych na podkarpaciu naruszane są prawa żołnierzy zagwarantowane w ustawie o straży granicznej. Takiego zdania jest rzecznik praw obywatelskich Adam Zieliński. Jako bardzo złe ocenia przede wszystkim zarobki żołnierzy służby zawodowej. Adam Zieliński domaga się od Ministra Obrony Narodowej interwencji w tej sprawie. Rzecznik informuje ponadto, że żołnierze stacjonującego w Przemyślu polsko-ukraińskiego batalionu czują się pokrzywdzeni decyzjami MON-u zgodnie, z którymi formacja ta nie jest kierowana do udziału w międzynarodowych misjach pokojowych, do których są specjalnie przeszkoleni.

* W pociągu z Kijowa przemyscy celnicy znaleźli blisko 1 200 pirackich płyt kompaktowych. Po alkoholu i papierosach jest to towar najczęściej przemycany przez polsko-ukraińską granicę. Ocenia, się że w naszym kraju blisko 95% pirackich płyt pochodzi z zagranicy głównie z Ukrainy. W tym roku przemyscy celnicy skonfiskowali już ponad 11 tys. płyt.

Reklama