Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 20.02-26.02.1999 r.

* Już wkrótce zostanie przedstawiony generalnemu konserwatorowi zabytków program badań przemyskiej Archikatedry. Dla konserwatorów interesujące są zwłaszcza podziemia. Kilka dni temu specjalna ekspedycja konserwatorska zeszła do podziemi świątyni, aby ustalić przyczyny i okoliczności owianej do dziś tajemnicą katastrofy budowlanej w 1733 roku. Wtedy to zawaliło się w tej świątyni sklepienie nawy głównej oraz tzw. sklepienie grobowe. Dokładne oględziny podziemi Archikatedry pozwalają przypuszczać, że pod pierwszą kondygnacją piwnic znajduje się zamurowany (zapewne po katastrofie), drugi poziom piwnic. Według archeologów właśnie na tym niższym poziomie powinny znajdować się resztki nagrobnych pomników.

* Okazuje się, że prezydent i dwóch wiceprezydentów w jednym tylko Przemyślu to za mało!!! Na trwającej w Urzędzie Miejskim drugiej w tym roku sesji rady miasta wybrany został dzisiaj trzeci wiceprezydent - Jerzy Gruszecki. Za jego wyborem głosowało 22 radnych, przeciwko 14. To nie wszystkie zmiany, jakie niesie ze sobą ta sesja. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się także o tym, że nie zostaną obniżone diety przemyskich radnych(!). W dzisiejszym głosowaniu cały klub SLD, Zarząd Miasta i byli członkowie AWS, a wiec łącznie 19 radnych przeciwnych było obniżeniu diet, za głosowali radni z Unii Wolności, Ruchu Ojczyzna i obecni członkowie AWS, razem 15 radnych.
Dziękujemy "kochanym" radnym za wsłuchanie się w głos ludu. Ktoś kiedyś powiedział, że jest on głosem Boga... ale było to dawno i nie prawda! Smacznego - panowie radni!

* Sporo emocji wzbudził podczas sesji rady miasta Przemyśla projekt uchwały o zamiarze likwidacji od września dwutysięcznego drugiego roku Liceum Ogólnokształcącego Nr 3. Większość radnych poparła wniosek zarządu miasta w tej sprawie. Taki sam los spotka w dwutysięcznym pierwszym roku trzy podstawówki. W opuszczonych budynkach mają być utworzone gimnazja. Na sesję przybyli rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 13, którzy nie zgadzają się z taką koncepcją i zapowiadają podjęcie akcji protestacyjnej.

* 8 tysięcy 600 złotych brutto. Tyle zarabiać będzie prezydent Przemyśla Tadeusz Sawicki. Jest to blisko osiemdziesięcioprocentowy(!!!) wzrost. Taką decyzję podjęli radni podczas drugiej w tym roku sesji rady miasta. Radni wybrali również trzeciego wiceprezydenta o czym informujemy wcześniej. Jak to jest?! Skoro pan prezydent Sawicki "wyrabiać" ma 180% normy (co najmniej jak legendarny Wincenty Pstrowski!) to po co trzeci wiceprezydent?! Smacznego - panie prezydencie!

* 23 lutego przemyscy radni postanowili podwyższyć odbiorcom indywidualnym od 1 marca opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Do tej pory w Przemyślu obowiązywały zróżnicowane stawki za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków. Gospodarstwa domowe płaciły dużo mniej niż pozostali. Radni postanowili cenę ujednolicić na czym stracą indywidualni odbiorcy, którzy za metr sześcienny wody zapłacą o 27 groszy więcej. Jest to aż czterdziestoprocentowy wzrost. Za odprowadzanie ścieków zapłacimy 20 procent więcej. Może wystarczy na pokrycie wydatków na biurokrację?

* Rada społeczna AWS zwróciła się z apelem do parlamentarzystów województwa podkarpackiego o pomoc w rozwiązaniu problemu wzrostu bezrobocia i trudnej sytuacji w rolnictwie. Podczas posiedzenia stwierdzono, iż województwo podkarpackie notowane jest najniżej prawie we wszystkich rankingach rozwoju gospodarczego. Członkowie ruchu społecznego AWS nie zgadzają się na skupienie wszystkich instytucji państwowych w Rzeszowie i zaniechania tworzenia choćby ich delegatur w Przemyślu bądź w Krośnie. Podsumowując dyskusje poseł Krzysztof Kłak stwierdził, że trzech czwartych przedwyborczych obietnic AWS nie można spełnić.

* 23 lutego odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie delegatów Izby Rolniczej Województwa Podkarpackiego. Prezes izby Zbigniew Słotwiński zapewnił delegatów, że w pierwszej kolejności zajmie się kwestią interwencyjnego skupu trzody chlewnej. W tej sprawie w przyszłym tygodniu zarząd Izby Rolniczej spotka się z przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego oraz zakładów mięsnych.

* Podwyższenie cen skupu żywca wieprzowego zaczynają odczuwać konsumenci. Większość zakładów mięsnych z naszego regionu podniosło ceny mięsa i wędlin. Zakłady w Jarosławiu podniosły od 5 do 7 procent ceny wędlin wysokogatunkowych. Podrożała między innymi szynka, baleron i polędwica. Rosnące koszty zadecydowały też o konieczności podniesienia cen przez sanocki "Beef-San". O 40 groszy za kilogram wzrosła cena szynki gotowanej a o 30 cena karkówki wieprzowej. Według dyrektora zakładu podwyżki są bezpośrednim skutkiem wzrostu cen skupu żywca.

* Od kilku dni regionalne oddziały Stowarzyszenia Poszkodowanych Polaków przez Trzecią Rzeszę przeżywają prawdziwe oblężenie. Przychodzą tu głównie robotnicy przymusowi, którzy chcieliby uzyskać odszkodowania od fundacji, której stworzenie zapowiedziały kilka dni temu niemieckie koncerny. kilka dni temu dwanaście niemieckich przedsiębiorstw ogłosiło, że utworzą fundusz z którego wypłacane będą odszkodowania dla przymusowych robotników trzeciej rzeszy. Wiele osób zgłasza się i prosi o skompletowanie dokumentów. W Przemyślu pomocy w dochodzeniu spraw związanych z odszkodowaniem udziela oddział Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę z siedzibą przy ulicy Barskiej 15. tel.: 670-48-77.

* Sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika spotkał się we Lwowie z pełnomocnikiem rządu Ukrainy do spraw ochrony pamięci ofiar wojny i męczeństwa. Uczestniczący w spotkaniu Konsul Generalny Polski we Lwowie Piotr Konowrocki stwierdził, że nadal nie osiągnięto porozumienia w sprawie kolejnego etapu renowacji cmentarza Orląt Lwowskich. Przewodniczący komisji rady miasta Lwowa do spraw mogił wojskowych potwierdził, że lwowscy Radni nie zgadzają się na powrót dwóch lwów stojących przy wjeździe do miasta. Nie akceptują także treści zmienionego napisu na głównej płycie nagrobkowej.

* Rozwój turystyki i służące jej infrastruktury były głównym tematem spotkania w Babicach wójtów gmin: Krzywczy Bircza, Dubiecka, Fredropola, Krasiczyna i Przemyśla. W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor zespołu parków krajobrazowych w Przemyślu Stanisław Bańcarz oraz naczelnik wydziału rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska starostwa powiatowego Andrzej Serwatko. Podczas spotkania ustalono, że dla wspólnego działania i rozwoju tych gmin powinny one zrzeszyć się w jeden większy związek. Rozważano również możliwość przystąpienia do związku gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego. Wójtowie zadeklarowali stałą współpracę we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

* Prezes stowarzyszenia dyrektorów szkół w Przemyślu Joanna Młynarska poinformowała nas o spotkaniu jakie odbyło się wczoraj z inicjatywy stowarzyszenia w Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu. W spotkaniu, które dotyczyło przyszłości opieki zdrowotnej w przemyskich szkołach uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektor PNZOZ-u Jan Błotnicki oraz kierownik przychodni medycyny szkolnej Marian Burak. Z przedstawionych informacji wynika, że pielęgniarki szkolne do czerwca bieżącego roku będą sprawować opiekę nad powierzonymi im szkołami. O dalszych losach służby zdrowia w szkołach będziemy informować na bieżąco.

* Zarząd miasta Przemyśla postanowił obniżyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych. Powodem takiej decyzji była trudna sytuacja budżetu oświaty w obecnym roku. Do tej pory wszyscy nauczyciele szkół podstawowych mogli otrzymywać na wniosek dyrektora placówki dodatek stanowiący średnio 15 procent wynagrodzenia zasadniczego - obecnie 5 %. Ponieważ według przepisów dyrektor szkoły przyznaje te świadczenia nauczycielom na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłużej niż na okres roku szkolnego sytuacja w przemyskich szkołach podstawowych nie jest jednakowa. Nauczycielom którym przyznano dodatki na okres pół roku, zostaną one obniżone już z początkiem marca, pozostali będą pobierać wyższe dodatki do końca sierpnia bieżącego roku.

* Nadal niejasna sytuacja miejskiego targowiska Zielony Rynek i trudności w przejęciu tego terenu przez gminę są powodem spotkania jakie odbędzie się w przemyskim Urzędzie Miasta w najbliższy poniedziałek. Obok zaproszonych przedstawicieli zarządu niezależnego Forum Prywatnego Biznesu w rozmowach uczestniczyć będą wiceprezydenci Przemyśla: Marian Majka i Ludwik Kaszuba , radca prawny Urzędu Miasta i naczelnik wydziału usług komunalnych Witold Filipek. Celem spotkania jest osiągnięcie porozumienia.

* W ubiegłym roku na drogach byłego województwa przemyskiego odnotowano ogółem 417 wypadków, w których śmierć poniosło 46 osób . 522 osoby zostały ranne. Jest to 19-procentowy spadek liczby wypadków w porównaniu do roku 1997. Najwięcej wypadków blisko 40 procent wydarzyło się w Przemyślu. Sprawcami ponad 60 wypadków byli nietrzeźwi kierowcy. W 1998 roku policjanci ujawnili ponad 2 tysiące 250 przypadków kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Biorąc pod uwagę istotne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego powodowane przez nietrzeźwych kierowców od dziś do 27 lutego na przemyskich drogach podobnie jak w całym województwie podkarpackim prowadzone będą wzmożone działania policji pod nazwą "Pomiar".

* O tym, że wciąż przybywa przestępców wśród nieletnich, wiemy chyba wszyscy. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch sprawców włamania do samochodów stojących na parkingu przy ul. B-pa Glazera. Byli nimi 18-latek i 17-latek, obaj mieszkający w Przemyślu. Chłopcy próbowali zabrać ze sobą radioodtwarzacz samochodowy i 4 kolumny głośnikowe. Trzeci włamywacz zbiegł, ale dzięki podjętym przez funkcjonariuszy policji działań pościgowych udało się go zatrzymać. Okazało się, że i ten złodziej jest nieletni - ma 17 lat i mieszka w Żurawicy. Jak wynika z ustaleń policji nieletnia grupa przestępcza ma na swoim koncie co najmniej kilkanaście włamań do samochodów na terenie Przemyśla.

Reklama