Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 02.12-08.12.2000 r.

Alicja Grześkowiak gościła w Przemyślu.
* W sobotę i w niedzielę na terenie powiatu przemyskiego przebywała marszałek senatu Alicja Grześkowiak. Gość spotkał się ze starostą przemyskim Mariuszem Grzędą. W trakcie spotkania starosta zapoznał profesor Grześkowiak z aktualnymi problemami samorządowymi i sytuacją społeczno-gospodarczą powiatu. Poinformował też o rozwoju współpracy starostwa z partnerami z rejonów Żółkwi i Sokola na Ukrainie. Alicja Grześkowiak odwiedziła Kalwarię Pacławską, kościół franciszkanów i Dom Pielgrzyma gdzie spotkała się z ojcem Pawłem Soleckim gwardianem klasztoru w Kalwarii Pacławskiej. W drugim dniu pobytu Alicja Grześkowiak zwiedziła rynek, zamek kazimierzowski i zabytki w najstarszej części miasta. Po zwiedzeniu Przemyśla pani marszałek Grześkowiak udała się z wizytą na Ukrainę.

* Wojewoda podkarpacki Zbigniew Sieczkoś podpisał umowę o współpracy pomiędzy obwodem lwowskim a województwem podkarpackim. Współpraca polegać będzie miedzy innymi na wspólnych inwestycjach w rolnictwie, udział w międzynarodowych targach i imprezach promocyjnych. Umowa przewiduje ponadto wymianę kulturalną i naukową.

Wracają lata osiemdziesiąte!?
* "Od 17 do 24 groszy dziennie wydaje kasa chorych na podstawową opiekę zdrowotną dla Ciebie. Roczny budżet 400 łóżkowego szpitala równa się budżetowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Politycy chcą pozbawić cię wolności wyboru od 2002 r. zakładu ubezpieczeniowego. Politycy boja się, że powstałby system niezależny od nich, nie poddający się korupcji i sprawnie działający" - takiej treści ulotki rozdaje Podkarpacki Związek Zawodowy Lekarzy. Oprócz ulotek rozdawane były bony reglamentacyjne na usługi medyczne przypominające drukowane w latach 80-tych kartki na żywność. Jedna lekarska wizyta domowa, dwie porady ogólne, 24 dni hospitalizacji i po jednym badaniu krwi i moczu przysługuje pacjentowi w przyszłym roku zgodnie z bonem reglamentacyjnym wydanym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Rozdając takie bony pacjentom, lekarze chcieli udowodnić, że usługi medyczne są teraz tak samo reglamentowane, jak mięso i cukier w latach 80-tych. Kiedyś kolejki ustawiały się po towary, a teraz do lekarza. Lekarze zorganizowali akcję by uświadomić pacjentom, że nakłady na służbę zdrowia są zbyt małe. Mimo, że lekarze wyraźnie podkreślają, że bony to tylko ponury żart - Podkarpacka Kasa Chorych zareagowała na nie niemal histerycznie. Jak mówi jej pracownica Lilianna Leniart - pacjenci uwierzyli w bony i potraktowali je serio. Podobno w kasie chorych urywają się telefony - zdezorientowani pacjenci dzwonią z pytaniami, gdzie można bon dostać i jakie usługi on gwarantuje. Podkarpacka Kasa Chorych nazwala bony niesmacznym i nieetycznym żartem. Chce zaskarżyć sprawę w prokuraturze. Kto ma rację!? Na podstawową opiekę zdrowotną Podkarpacka Kasa Chorych przeznaczy w tym roku 151 milionów 194 tysiące złotych. Pieniądze w formie tak zwanych stawek kapitałowych trafią do lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych. Za każdego pacjenta kasa chorych płaci, co najmniej 44 złotych. Pomorska i Wielkopolska Kasa Chorych za każdego pacjenta, który zadeklarował, że będzie się leczył u danego lekarza płaci, co najmniej 92 zlote. Jak z tego wynika pacjenci z Pomorza i Wielkopolski mogą chorować bez obaw. Mieszkańcy Podkarpacia muszą uważać. Lekarze bronią swoich racji. Kasy chorych ustalają przecież limity świadczeń zdrowotnych i zaniżają ceny za usługi medyczne. Ograniczają też listy leków, jakie wolno wypisać lekarzowi pierwszego kontaktu. To nic innego, jak reglamentacja.

* W trzech Ośrodkach Doradztwa Rolniczego na Podkarpaciu w Boguchwale, Iwoniczu i w Korytnikach odbywają staż pracownicy rolnictwa z ośrodków na Ukrainie. Interesują się oni głównie funkcjonowaniem systemu doradztwa rolniczego w naszym kraju, infrastrukturą na obszarach wiejskich oraz ochroną środowiska. Stażyści zapoznają się także z funkcjonowaniem, strukturą i zadaniami powiatów wchodzących w skład województwa. Spotykają się z rolnikami, przedstawicielami firm rolniczych i podmiotów gospodarczych pracujących na rzecz wsi i rolnictwa. Zdobywają w Polsce wiedzę i doświadczenie zamierzając wykorzystać je w codziennej działalności na swoim terenie. Stażyści byli gośćmi starosty przemyskiego Mariusza Grzędy. Inicjatorem i organizatorem wizyty jest wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński.

* Są już efekty współpracy nawiązanej, pomiędzy przemyskim Centrum Kulturalnym a teatrem imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Już 4 grudnia aktorzy rzeszowskiego teatru wystawią sztukę "Brat naszego Boga". Przedstawienie wyreżyserowane jest przez Henryka Rozena, który przy pomocy wspaniałej obsady stworzył niepowtarzalną inscenizację ukazując w sposób poetycki drogę Adama Chmielowskiego do świętości. Reżyser odwołuje się do codziennego doświadczenia lub przeczucia tych, którzy starają się pojąć, co naprawdę oznacza "Przyjęcie Chrystusa". Przedstawienie odwołuje się do problemów współczesności, starając się prowokować widzów do zastanowienia nad istotą miłosierdzia oraz rozważenie własnej gotowości podjęcia niełatwej drogi codziennego i odważnego niesienia ewangelii społeczeństwu XXI wieku.

* Plantatorzy tytoniu ze Starego Dzikowa twierdzą, że firma skupująca tytoń stosuje praktyki monopolistyczne. Przedstawiciele krakowskiej spółki odpowiadają, że oferowany im tytoń jest gorszej jakości niż w latach ubiegłych. Spółka skupująca tytoń zamiast pięciu jak dotychczas wprowadziła 8 klas jakości. Towar nie jest skupowany poniżej szóstej jednak norm pierwszej i drugiej klasy nie spełnia żaden z plantatorów. Zdaniem przedstawicieli krakowskiej spółki tytoń z Dzikowa nie spełnia wymogów wyższych klas, bo rok był mokry a liście zaatakowały szkodniki. Plantatorzy tegoroczne straty szacują na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zjedz powietrze, napij się wody...
* Z najnowszych danych o bezrobociu w województwie podkarpackim wynika, że bez pracy jest tu blisko 170 tysięcy osób i liczba ta powoli rośnie. Brakuje nowych ofert pracy. Jedyną optymistyczną informacją jest to, że zmieni się ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Z Banku Światowego Podkarpacie ma otrzymać 6 milionów euro. 24 miliony region dostanie z programu PHARE 2000 na dotacje i doradztwo małych i średnich firm.

Inwestycje Zamojskiej Korporacji Energetycznej.
* Największą inwestycją Zamojskiej Korporacji Energetycznej w tym roku była przekazana do eksploatacji w ubiegłym tygodniu linia wysokiego napięcia Tarnogród - Sieniawa. Linię o długości ponad 25 kilometrów wybudowano w ciągu ośmiu miesięcy. Równolegle z budową linii rozbudowano i zmodernizowano stacje transformatorowe wysokiego napięcia w Tarnogrodzie i Sieniawie. Koszt inwestycji wyniósł 7 milionów złotych. Dzięki uruchomieniu tej linii blisko 50 tysięcy odbiorców energii z obszarów działania rejonowych zakładów w Biłgoraju, Jarosławiu, Przeworsku i Przemyślu zyskało zdecydowanie większą pewność niezawodności dostarczania energii elektrycznej.

Opozycja upomina się o pieniądze.
* Zarząd Rady Miasta i Powiatu SLD w Przemyślu wydał stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji oświaty w powiecie. W piśmie czytamy "wyrażamy zdecydowany protest przeciwko polityce rządowej przerzucającej na samorządy lokalne koszty związane ze zmianą wynagradzania pracowników edukacji, będących konsekwencją zmiany ustawy dotyczącej Karty Nauczyciela. Krok ten spowodował obciążenie budżetów samorządów w stopniu zmuszającym je do zaciągania gigantycznych kredytów, co w przypadku słabszych jednostek może doprowadzić nawet do zaburzenia płynności finansowej w trudnych do wyobrażenia skutkach. Przejawem obłudy ze strony władz AWS jest zaciąganie ważkich zobowiązań finansowych i zmuszanie samorządów do poniesienia konsekwencji finansowych tego kroku. Arogancja władz sięgnęła tak daleko, że ministerstwo edukacji nie tylko nie chce być gwarantem kredytów zaciąganych przez samorządy na ten cel, ale unika wiążących deklaracji na temat trybu i terminu rekompensaty kosztów poniesionych przez samorządy. Zarząd Rady Miasta i Powiatu SLD na zakończenie podkreśla, iż jest to kolejny przykład beztroskiego traktowania własnych zobowiązań przez aktualnie rządzący układ partyjny.

* Na Podkarpaciu przeprowadzona została akcja w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS. Polegała ona na zorganizowaniu punktów bezpłatnego, anonimowego testowania połączonego z poradnictwem przed i po teście. Była to pierwsza zorganizowana na taką skalę akcja w regionie. Na Podkarpaciu zarejestrowanych jest ponad stu nosicieli wirusa HIV. Testom na obecność wirusa powinni poddać się przede wszystkim osoby, które często zmieniają partnerów oraz narkomanii.

Kolejny głos sprzeciwu...
* Zarząd Koła PPCHD numer 1 w Przemyślu podjął uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw w związku z zamiarem likwidacji przejścia pieszego w Medyce. Zdaniem PPCHD zamknięcie przejścia odbije się na sytuacji materialnej wielu rodzin, będzie przyczyną niezadowolenia społecznego i pogorszenia stosunków z sąsiadami ze wschodu. Funkcjonowanie przejścia ma dla regionu olbrzymie znaczenie - czytamy w uchwale. Administracyjne decyzje ograniczające możliwości rozwojowe są niezrozumiałe i będą odczytywane przez tutejsze społeczeństwo jako odbieranie możliwości jednym a wzmacnianie innych, czyli przejścia w Korczowej i Hrebennem. Taka decyzja przyczyni się do powstania antagonizmów. Dla Przemyśla, gdzie nie ma dużego przemysłu bardzo istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest obsługa związana z ruchem granicznym. Wiąże się to z tworzeniem nowych miejsc pracy. Na zakończenie Zarząd Koła PPCHD w Przemyślu zaapelował o niepodejmowanie decyzji godzących w interes gospodarczy i społeczny regionu.

* Za miesiąc 7 stycznia na przemyskim rynku odbędzie się Podkarpacki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wojewódzki finał uświetnią lokalne grupy muzyczne. Gwiazdą wieczoru będzie Anita Lipnicka.

Bieda i strach odebrała im godność?
* Na terenie byłego województwa przemyskiego pielęgniarki i położne nie odeszły od łóżek pacjentów. Poparcie ogólnopolskiej akcji polega na oflagowaniu szpitali i wywieszeniu plakatów popierających postulaty strajkujących. W niektórych szpitalach siostry ubrane są w czarne podkoszulki. Jak powiedziała nam Ewa Rygiel przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu związkowcy są na takim etapie rozmów z dyrekcją szpitala, że nie mogą czynnie przystąpić do strajku. Dodała jednak, że są grupą najmniej uposażoną w całym województwie podkarpackim. Przeciętna pensja waha się w granicach od 500 do 700 złotych. Należy dodać, że Podkarpacie znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w kraju, jeśli chodzi o płace w służbie zdrowia. Jak z tego wynika przemyskie pielęgniarki i położne mają najniższe uposażenie w tej grupie zawodowej w skali kraju.
W&J
HAŃBA! Biedne, zastraszone i poniżone. Jest to łamanie praw człowieka i obywatela w środku Europy! Czym różni się pielęgniarka czy położna warszawska od podkarpackiej? Jest mniej wydajna w pracy? Tyle samo wydaje na mleko i chleb. To zróżnicowanie płacowe jest typowym przejawem segregacji regionalnej! Kiedyś miały znaczenie słowa: Bóg - Honor - Ojczyzna. Teraz należy je tłumaczyć: Buzek - Hakata - Opłotki warszawskie. Może warto przejść na kubański system ochrony zdrowia? Obecny jest do bani!

* Już po raz 10 harcerze, harcerki i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego przekażą mieszkańcom Przemyśla Światełko Betlejemskie. Światło dotrze również do naszych domów, świątyń, urzędów, szkół, Domów Dziecka, Domów Spokojnej Starości, szpitali i zakładów pracy. "Do Światła dobro garnie się..."-słowa jednej z najstarszych piosenek harcerskich wzywają, by sobie i innym przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. Idea Światła Betlejemskiego i jego nieskomplikowana symbolika - pokój, radość, braterstwo i wspólnota zyskała akceptację wielu Polaków, stanowiąc niejako dopełnienie obrzędowości Bożego Narodzenia. Dla części z nas Światło Betlejemskie jest ważne jak opłatek. Uroczystość przekazania Światełka Betlejemskiego odbędzie się 20 grudnia na przemyskim rynku.

Internat za politechnikę?
* Czy Przemyśl straci kolejny budynek, który trzeba będzie oddać Ukraińcom? Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, ze Kuria Greckokatolicka chce odzyskać budynek przy ul. Basztowej. Obecnie mieści się tam internat dla setki dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Decyzję w sprawie zwrotu podejmie, jak zwykle, komisja majątkowa przy Urzędzie Rady Ministrów. Przypomnijmy, że przy ulicy Basztowej znajduje się budynek już oddany Kurii Greckokatolickiej. II Liceum Ogólnokształcące, które mieściło się tam wcześniej - miało szczęście. Wybudowano mu nową siedzibę. Archiwum Po opuszczeniu cerkwi przeniosło się do byłej łaźni. W najgorszej sytuacji jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, które musi opuścić zajmowany gmach i szuka nowej siedziby. Czy internat z Basztowej podzieli jego los - przekonamy się niebawem. W&J Jesteśmy jak najbardziej za unormowaniem spraw własnościowych, ale może Ukraina odda nam w zamian budynki Politechniki Lwowskiej? Tylko dla Przemyśla to żaden pożytek!

Wszystkiego dobrego Dostojny Jubilacie!
* 2 grudnia Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej obchodziło 90 rocznicę swojego powstania. Z tej okazji przygotowano okazjonalną wystawę będącą namacalnym dowodem starań wielu pokoleń muzealników począwszy od czasów założyciela Kazimierza Osińskiego do czasów obecnych. Pokazana jest historia w różnych formach twórczości. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisław Żurowski w obecności polityków, działaczy kultury i mieszkańców Przemyśla.

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie apeluje o pomoc w przygotowaniu paczek od św. Mikołaja. Czeka na pomoc rzeczową - np. ubranka, z których nasze dzieci już wyrosły i zabawki, którymi już się nie bawią. Może warto przed świętami zrobić domowy remanent i niepotrzebne, ale w dobrym stanie rzeczy - przekazać innym. Rzeczy można przynieść do biura przy ul. Lelewela 8a lub telefonicznie zgłosić, pod jakim adresem można je odebrać. W kasie biura można też wpłacić pieniądze na zakup prezentów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czeka na pomoc w godz. od 8 do 16. Centrum jest nową jednostką pomocy społecznej. Ma pod opieką prawie 90 dzieci z rodzin zastępczych i rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego.

Wilki narozrabiały - żubry były grzeczne.
* Wilki narozrabiały więcej niż zwykle, ale za to żubry były grzeczne. Nie - to nie strona z zoologicznej kroniki, ale bilans strat wyrządzonych rolnikom przez dziką zwierzynę w roku 2000. Za takie straty, odpowiednio oszacowane, rolnicy dostają od Skarbu Państwa odszkodowania. W tym roku kosztowało to wojewodę 65 tysięcy złotych. Rok wcześniej - prawie dwa razy tyle. Największe straty, za 40 tysięcy złotych, spowodowały wilki. Ich postępki kosztowały dwa razy tyle, co rok wcześniej. Wybryki niedźwiedzi kosztowały za to 13 tysięcy - jedną szóstą z tego, co przed rokiem. Bobry wyrządziły szkody za 12 tysięcy. O dziwo, w tym roku uspokoiły się żubry. Poprzednio Skarb Państwa zapłacił za ich najścia 700 złotych, teraz - ani grosza. Ale i tak dzikie zwierzęta nie bardzo szkodzą rolnikom. 65 tysięcy złotych na całe Podkarpacie to niezbyt duża kwota.

* W najbliższy poniedziałek 11 grudnia kolejna XXXII już sesja Rady Miejskiej w Przemyślu. Z ważniejszych spraw zaplanowanych na posiedzenie należy wymienić kilka uchwał m. in. w sprawie cen biletów oraz wysokości stawek podatków od posiadania psów, nieruchomości i od środków transportowych. Radni zajmą się również zmianą uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W porządku posiedzenia znalazło się także podjęcie 10 uchwał mi.: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2000, w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Przemyśla rodziny narodowości polskiej mieszkającej obecnie na Ukrainie oraz w sprawie przystąpienia do tworzenia związku stowarzyszeń o nazwie Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.

* Fabryka Urządzeń Mechanicznych Kamax Kańczuga znalazła się wśród trzystu firm, które otrzymały tytuł „Gazela biznesu 2000". Wyróżnienie takie przyznaje dla najbardziej wiarygodnych przedsiębiorstw dziennik „Puls biznesu". Z województwa podkarpackiego tytuł ten otrzymało tylko osiem firm. Firma z Kańczugi znalazł się na bardzo wysokiej 14 pozycji. Kamax jest czołowym krajowym producentem urządzeń i podzespołów do taboru kolejowego. Tytuł „Gazela biznesu" przyznaje się firmie, która w latach 1995-1998 wykazywała z roku na rok przyrost sprzedaży i zysku jak też podwoiła w tym okresie obroty i zysk.

* Zespół The Weather Sound end Kasia Mirowska zainaugurował w piątek 8 grudnia o godzinie 19 w piwnicach Centrum Kulturalnego w Przemyślu Mikołajki Jazzowe. Kasia Mirowska jest bardzo utalentowaną wokalistką jazzową młodego pokolenia. Zespół tworzą absolwenci i studenci Wrocławskiej Akademii Muzycznej.

Reklama