Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 11.11-17.11.2000 r.

Konkurs na eksport...
* Podkarpackie Towarzystwo Inwestycyjne ogłosiło konkurs na najlepszego eksportera Podkarpacia. Ten rodzaj współzawodnictwa ma pomóc małym i średnim firmom z regionu w nawiązaniu kontaktów i wypromowaniu wyrobów za granicą. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 250 osób a ich roczne obroty nie przekraczają 40 milionów Euro. Przedsiębiorstwo uznane przez konkursową kapitułę za najlepsze będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach zagranicznych oraz o pomoc w rozwijaniu eksportowej działalności. Na Podkarpaciu działa prawie 100 tysięcy firm jednak tylko kilkaset ma podpisane eksportowe kontrakty.

* W ostatnich dniach na ulicach Przemyśla nasilają się przypadki kradzieży rusztów żeliwnych z krat ściekowych. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w ciągu ostatnich dwóch tygodni skradziono 10 takich rusztów. Powoduje to realne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i kierujących pojazdami. Zarząd stara się na bieżąco uzupełniać skradzione elementy, jednakże prosi o zwrócenie szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności w pobliżu krawężników i miejsc gdzie umieszczone są urządzenia odwadniające.

Z góry lepiej widać...
* W ciągu najbliższych tygodni Podkarpacka policja ma dostać na wyposażenie helikopter. Obietnicę taką złożył przebywający niedawno na Podkarpaciu Komendant Główny Policji Jan Michna. Komendant bardzo wysoko ocenił skuteczność działania naszych policjantów. Stwierdził, iż Podkarpacie należy do najbezpieczniejszych regionów w kraju.

... a nożyce się odezwą!
* Stanowczą dezaprobatę wobec faktu powołania przez Zarząd Miasta członków rodzin niektórych przemyskich radnych do składu rad nadzorczych wyraził Zarząd Koła Miejskiego PPCHD numer 1 w Przemyślu. W podjętej uchwale czytamy „uważamy, że tego typu postępowanie jest korupcjogenne i niemoralne, mające wręcz znamiona prywaty. Nie wnikamy w poziom merytoryczny i kompetencje osób powołanych do rad nadzorczych aczkolwiek mamy, co do tej kwestii znaczne wątpliwości". Na zakończenie przemyski zarząd PPCHD zaprzeczył opinii prezydenta miasta, że o powołaniu członków rad nadzorczych zadecydowała Rada Miejska. PPCHD wyjaśnia, że z przepisów prawa wynika, że decyzje w tej kwestii podejmuje zgromadzenie wspólników, czyli Zarząd Miasta.

* Blisko 2 tysiące mieszkańców gminy Olszanica skorzystało z porad lekarzy specjalistów podczas białej soboty. Akcję zorganizował 114 Szpital Wojskowy w Przemyślu. 50-cio osobowy personel szpitala przywiózł ze sobą specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, którego nie posiadają okoliczne szpitale. 114 Szpital Wojskowy taką akcję zorganizował już po raz kolejny. We wrześniu lekarze szpitala wojskowego przebadali ponad 1000 osób z gminy Lutowiska.

82 rocznica odzyskania niepodległości
* W sobotę 11 listopada w całym kraju obchodzone były uroczystości z okazji 82 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Przemyślu uroczystości rozpoczęła msza święta w archikatedrze koncelebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Michalika. 0ficjalne uroczystości odbyły się pod pomnikiem Orląt Przemyskich. Tu złożone zostały kwiaty i wygłoszone przemówienia. Na koniec odczytano apel poległych. Jarosławskie obchody Święta Niepodległości zorganizowano przed tablicą upamiętniającą wyjście legionów z Jarosławia w 1918 roku.

* Msza święta odprawiona przez metropolitę arcybiskupa Józefa Michalika zakończyła 12 listopada trzydniowy Pierwszy Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Hasło tegorocznych spotkań brzmiało "Odnowieni w wierze z nowym zapałem w trzecie tysiąclecie". Obrady kongresu odbywały się w 6 miastach archidiecezji przemyskiej miedzy innymi w Jarosławiu i Przemyślu. Podczas obrad dyskutowano nad przyczynami kryzysu polskiej rodziny. Rozmawiano o tym jak w przezwyciężaniu tego kryzysu może pomóc akcja katolicka. W kongresie uczestniczyło kilka tysięcy członków i sympatyków stowarzyszenia.

Bileciki do kontroli!
* Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ Solidarność negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miasta Przemyśla w sprawie cen biletów. Średni projektowany wzrost cen biletów za przejazd jednej osoby w granicach administracyjnych miasta ma wynieść 16,7%. W projekcie MZK zaproponował podwyższenie biletów miesięcznych aż o 36%. Solidarność aż tak wysokie podwyżki uważa za nieuzasadnionione. Jej zdaniem przez takie pociągnięcia gwałtowanie spadnie korzystanie tej części pasażerów ze środków komunikacji miejskiej. Ponadto jak informuje przewodniczący zarządu regionu Solidarności Andrzej Buczek obecny prezes MZK będąc związkowcem wynegocjował z poprzednim prezesem, że wysokość biletów miesięcznych będzie się kształtować na poziomie dwóch trzecich wysokości ceny biletów normalnych.

* W ostatnim dniu października liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu wynosiła 10 tysięcy 404 osoby. Liczba bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu zmniejszyła się w porównaniu do miesiąca poprzedniego o 90 osób natomiast na wsi o 8.W urzędzie pracy zarejestrowało się ponad 870 osób. Z ewidencji urzędu wykreślono 882 osoby w tym z powodu podjęcia pracy 387, rozpoczęcia szkolenia i stażu pracy 62, nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 332 osoby, dobrowolnej rezygnacji ze statutu bezrobotnego 11 i z innych przyczyn 90 osób.

* W Arłamowie odbyło się dwudniowe spotkanie dyrekcji Urzędu Celnego w Przemyślu z przedstawicielami podkarpackich firm i uczestników obrotu towarowego z zagranicą. Spotkanie rozpoczęło seminarium na temat: „Roli służby celnej w działaniach mających na celu rozwój gospodarczy regionu". Ponadto dyskutowano nad ułatwieniami przewidzianymi w prawie celnym dla solidnych uczestników obrotu towarowego z zagranicą, plany poboru należności celnych i podatkowych przemyskiego Urzędu Celnego na rok 2001 oraz zasady ustalania taryfikacji i wartości celnej towaru. Jak dowiedzieliśmy się od Krystyny Mielnickiej rzecznika prasowego Urzędu Celnego w Przemyślu jednym z ważniejszych tematów było omówienie zasad strategii działania polskiej administracji celnej
w tym przemyskiego urzędu do roku 2002.

Na pograniczu kultur
* Sympozjum naukowe „Na pograniczu kultur" rozpoczęło 13 listopada w Przemyślu II Prezentacje Kultur Pogranicza organizowane przez Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych. W ramach prezentacji odbył się koncert pieśni solowych kompozytorów polskich związanych ze Lwowem. Prezentacje Kultur Pogranicza potrwają do niedzieli.

* Prawie 50 osób przystąpiło do Miedzywojewódzkiego Konkursu Satyry imienia Ignacego Krasickiego zorganizowanego już po raz trzeci w przemyskim Centrum Kulturalnym. W konkursie wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Rywalizowano w czterech kategoriach: recytacja, teatr, literatura, plastyka. Główne nagrody w każdej z tych kategorii to Złote Szpile. W kategorii recytatorskiej zwyciężyła Magdalena Humeniu, w teatralnej grupa teatralna Garderoba, w kategorii plastycznej laureatkami zostały Ewelina Ferlejko i Maria Oczarowicz. W kategorii literackiej Złotą Szpilę otrzymała Anna Czarnecka.

* Kolejny przemyt dużej ilości płyt kompaktowych udaremnili przemyscy celnicy na przejściu granicznym w Medyce. Płyty w ilości blisko 9 tysięcy sztuk ukryte były w autobusie turystycznym wiozącym podróżnych z Ukrainy do Niemiec. Wartość kontrabandy oszacowano na 88 tysięcy złotych.

* Gabinet Weterynaryjny "Ada" w Przemyślu apeluje do wszystkich zmotoryzowanych korzystających z ul. Zamojskiego, szczególnie ludzi młodych z uwagi na liczne zwierzęta przebywające w okolicy gabinetu, w tym także młodego rysia przywiezionego z bieszczadzkiego lasu o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.

* Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne w Przemyślu realizuje kolejną edycję konkursu pod hasłem "Poznaj korzenie swojej rodziny". Do udziału zaproszono dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Organizatorzy przyjęli dwie formuły uczestnictwa: poprzez graficzne przedstawienie drzewa rodowego lub poprzez napisanie kroniki rodzinnej. Technika wykonania prac jest dowolna. Prace przyjmowane będą do 5 grudnia br. Można je wysłać pocztą lub doręczyć osobiście do gmachu Urzędu Miasta w Przemyślu.

Jan Musiał zostać dyrektorem
* Jak zamienić konkurs w skandal? Oto przepis. Wiosną tego roku zarząd województwa podkarpackiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu. Było dwóch kandydatów: Jan Musiał, który nie udokumentowal pedagogicznego wykształcenia i odpadł i Marek Rząsa wieloletni nauczyciel w tej szkole, który został bez zastrzeżeń zaakceptowany przez komisję. Jednak zamiast nominacji, po jakimś czasie Rząsa otrzymał pismo, z którego wynikało, że niedopuszczony do 2 tury kontrkandydat uzupełnił dokumenty. Konkurs unieważniono i we wrześniu rozpisano kolejny. Tym razem dyrektorem został Jan Musiał, notabene były wojewoda przemyski. Krążą słuchy, że pomogła mu partyjna przynależność. Marek Rząsa, który nie ma kolegów tam gdzie trzeba, zamierza zaskarzyć decyzję w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

* Dekadencja, brak ideałów i nawiedzeni prorocy to znak końca wieku. Tak było zawsze i tak jest i teraz, u schyłku 20 stulecia i drugiego tysiąclecia. Nie wierzycie? Spójrzcie na przykład z Przemyśla. Od początku listopada w sali Towarzystwa Muzycznego wykłady głosi niejaki Emanuel Bereta z Niemiec. Zaproszenia na prelekcje trafiły pod drzwi większości mieszkańców grodu nad Sanem. Odbyły się już nauki na temat „Niezawodnego boskiego źródła objawienia", na temat „Potopu i skutków zmiany prawa bożego". W spotkaniach zatytułowanych „Trzecie tysiąclecie w panoramie proroczej" może wziąć udział każdy. Ulotka obiecuje, że pomaga to w rozwiązaniu największych życiowych problemów. Jeśli więc borykacie się z trudnościami - zaryzykujcie. Tematem kolejnych spotkań będzie „Wielka koalicja wroga" i w sobotę prelekcja o „Inwazji z kosmosu".

* Przemyscy lekarze chcą, aby ich pacjenci rzucili palenie papierosów. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej opracował już specjalny program antynikotynowy. We wszystkich przychodniach i ośrodkach zdrowia utworzono zespoły, w skład, których wchodzą: lekarz, pielęgniarki i położna. Ich pracę będzie wspierać psycholog. Praca będzie polegać na przekonywaniu pacjentów, że palenie to nic dobrego. W czasie każdej wizyty ogarnięty nałogiem pacjent będzie mógł wypełnić ankietę palacza, która pomoże personelowi medycznemu znaleźć właściwy sposób do leczenia pacjenta z nałogu. Zadaniem lekarzy i pielęgniarek będzie wzbudzenie u pacjenta motywacji do rzucenia palenia. palący pacjenci muszą być przekonani, ze ich zmagania z nałogiem są przedmiotem troski lekarza. W czasie kolejnych wizyt lekarze będą śledzić postępy i efekty walki z paleniem. W szczególnych przypadkach będą przepisywać środki wspierające rzucenie nałogu. Antynikotynowy program będzie sfinansowany przez Podkarpacką Kasę Chorych. Jego realizację wspiera Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

* W Przemyślu roztrwoniono już tyle publicznych pieniędzy, że kilka niepotrzebnie wydanych tysięcy nikogo nie dziwi. A powinno. O budowie pomnika Żołnierza Polskiego mówiliśmy wielokrotnie. 9 lat temu powstał społeczny komitet budowy pomnika. Szefował mu ówczesny przewodniczący przemyskiej Rady Miasta Andrzej Matusiewicz. Teraz pomnik go nie interesuje. Uważa, że schedę po nim przejęli następcy w Radzie Miasta. Obecny jej przewodniczący, Wojciech Inglot, odżegnuje się od budowy pomnika. Wie, że miasta na to nie stać. Tymczasem autorzy projektu, Elzbieta i Piotr Zbrożkowie, oddali sprawę do sądu. Chcą dostać 70 tysięcy złotych - zapłatę za gips użyty do odlewów i zapas zgromadzony na ich posesji. Czy miasto im zapłaci? Pewnie nie, bo nie ma, z czego. Poza tym społeczny komitet budowy pomnika już formalnie nie istnieje, choć według Matusiewicza jego szefem jest Wojciech Inglot. Tak, jakby honorowa funkcja społecznego komitetu była przypisana do funkcji w samorządzie, a nie do osoby i nazwiska. Nic, więc dziwnego, że przewodniczący Rady Miasta Wojciech Inglot, który przecież nigdy nie był wybrany na przewodniczącego komitetu - wcale się nim nie czuje. Logika nakazywałaby, aby pomnik wybudowali i koszty ponieśli ci, którzy to kiedyś wymyślili. Ale ich już to nie interesuje. No i mamy gips.

* W Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu prezydent Marian Majka wręczył dyplomy stypendystom. W uroczystościach uczestniczyli rodzice wyróżnionych, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego ze szkół ponadpodstawowych i ośrodków szkolno - wychowawczych. W Przemyślu stypendia prezesa rady ministrów otrzymało 28 uczniów szkół średnich.

* W sali balowej Zamku w Krasiczynie odbyła się promocja albumu „Krasiczyn" autorstwa Tadeusza Budzińskiego. Organizatorami promocji byli: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, księgarnia akademicka Libra i wydawnictwo librii w Rzeszowie. W czasie spotkania otwarto pokonkursową wystawę fotograficzną „Krasiczyn 2000". Laureaci konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienia.

* W Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu odbyły się eliminacje rejonowe trzeciego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Marii Konopnickiej. Uczestniczyło w nich 69 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu przemyskiego. Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych. zwycięzcami zostali: Grzegorz Kierepka z Nakła , Justyna Kruk z Olszan i Katarzyna Grodecka ze Stubna. Laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody i dyplomy.

* W miejscowości Wietlin gmina Laszki na skutek błędu jednego z pracowników firmy energetycznej dokonującej modernizacji sieci energetycznej doszło do porażenia prądem 23 sztuk trzody. Właściciel straty oszacował na 6 i pół tysiąca złotych.

* Ze Stolicy Apostolskiej, za pośrednictwem Radia Watykańskiego nadeszła wiadomość o mianowaniu przez papieża Jana Pawła II nowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej. Został nim ksiądz doktor Adam Szal - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uroczysta konsekracja nowego sufragana - wikariusza generalnego archidiecezji przemyskiej odbędzie się w sobotę, 23 grudnia, o godz. 11, w bazylice archikatedralnej w Przemyślu.

Kto następny na liście?
* Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, za pośrednictwem telewizji kablowej "TOYA", opublikowała wykaz najbardziej zadłużonych lokali mieszkalnych. Lokatorzy i właściciele mieszkań są winni spółdzielni ok. 1 mln 360 tys. zł za czynsz oraz prawie 390 tys. za zużycie wody. Wysokość zadłużenia nadal utrzymuje się na podobnym poziomie.  Niektórych najemców mieszkań spółdzielczych, z powodu braku pracy lub niskich emerytur czy rent, nie stać na bieżącą opłatę czynszu i wody. Mogą jednak, o czym nie wszyscy wiedzą, ubiegać się w Urzędzie Miasta o dodatki mieszkaniowe. Jest też możliwość zamiany mieszkania na komunalne. Są jednak i tacy, którzy - choć stać ich na uregulowanie należności czynszowych - notorycznie uchylają się od tego obowiązku. W celu ściągnięcia należności czynszowych, w tym roku zawarliśmy umowę z wrocławską firmą "INKASO". Jej przedstawiciele nawiedzają opornych lokatorów i nakłaniają do zapłaty. W Przemyskiej Telewizji Kablowej "TOYA" zamieszczamy wykaz największych dłużników według symboli zajmowanych mieszkań. To jest zgodne z prawem, bowiem numer lokalu to nie są dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. PSM liczy, że taka forma napiętnowania poskutkuje. Od 1 listopada do końca marca obowiązuje zakaz eksmisji. Dla zalegających z opłatami jest to dobry okres, by wyrównać zaległości. Z kolei PSM ma czas na przygotowania komornicze.

Reklama