Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 16.12-22.12.2013 r.

• Ponad 10,5 mln zł - tyle wynosi planowany deficyt w uchwale budżetowej na 2014 rok dla Przemyśla. W czwartek, 19 grudnia br., odbędzie się sesja rady miasta, podczas której radni będą dyskutować, wnosić ewentualne poprawki, ganić projekt lub za nim lobbować. Czy zostanie przyjęty, zdecyduje głosowanie. Czy nie poprą go członkowie PiS i SLD, jeszcze nie wiadomo. Jasnej deklaracji nie złożyli radni PO. Planowane dochody to nieco ponad 335 mln zł, wydatki zaś – 345 mln 695 tys. zł. Deficyt, który ma zostać pokryty zaciągniętymi przez samorząd kredytami i pożyczkami, to ponad 10,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy miasto ma zyskać z podatków. To prawie 100 mln zł. Z działu „transport i łączność” ma wpłynąć 49,5 mln zł, z gospodarki mieszkaniowej prawie 9 mln zł, zaś z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – ponad 2 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki, najwięcej pochłonie oświata. To ponad 100 mln zł. Prawie 55 mln zł przeznaczone zostanie na pomoc społeczną. 82 mln zł to pieniądze zaplanowane w budżecie na drogi. Lwia część (ponad 64 mln zł) przeznaczona zostanie na budowę drugiej nitki obwodnicy (oczywiście przy znacznym udziale pieniędzy unijnych). Największą będzie oczywiście wspomniana druga nitka obwodnicy. W uchwale zaplanowane są także pieniądze m.in. na: budowę sieci kanalizacyjnej na Kruhelu Wielkim i w Pikulicach, budowę sali gimnastycznej przy SP 14 i trzech placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP 1, 4 i 5. W przyszłym roku ma również dojść do przebudowy jednego z budynków na terenie Szpitala Miejskiego w Przemyślu. (Życie Podkarpackie)

Reklama