Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 18.11-24.11.2013 r.

• Dzięki sprzyjającej pogodzie na całej długości drugiej części obwodnicy miasta trwają prace budowlane. To obecnie największa inwestycja w Przemyślu. Czterokilometrowa obwodnica połączy krajową drogę 28 i wojewódzką 885, czyli ul. Lwowską i Słowackiego. Lwowska to wylotowa w kierunku polsko – ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Słowackiego prowadzi do planowanego kolejnego przejścia Malhowice – Niżankowice. Jego budowa ma ruszyć w przyszłym roku.
- Prace związane z realizacją drugiego odcinka obwodnicy miasta odbywają się na całej długości drogi. Obecnie wycinamy drzewa, usuwamy zakrzaczenia, w całości został zdjęty humus, czyli urodzajna warstwa ziemi - mówi Jacek Cielecki, dyr. Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. W niektórych miejscach trwają jeszcze badania archeologiczne. Wykonane są fundamenty pod wiadukt nad linią kolejową. Wiadukt to najtrudniejszy element tej inwestycji. Rozpoczęliśmy przekładkę urządzeń infrastruktury technicznej, czyli głównie gazociągów, sieci teletechnicznych, energetycznych. Na pewnych odcinkach prowadzone są roboty związane z budową nasypu i przygotowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi – dodaje Cielecki. Budowa obwodnicy ma kosztować prawie 89 mln złotych. Kolejne 20 mln złotych pochłoną wykupy gruntów, odszkodowania itp. Inwestycja uzyskała aż 85 proc. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Głównym wykonawca jest firma Pol - Aqua. Prace budowlane mają potrwać do końca przyszłego roku.

Reklama