Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 14.10-20.10.2013 r.

• Podczas ostatniej, bardzo krótkiej sesji Rady Miasta Przemyśla radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest tzw. dokumentem strategicznym, który odnosi się do podniesienia efektywności energetycznej, szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji gazów cieplarnianych. Krótko mówiąc: rzecz polega na opracowaniu systemu, dzięki któremu powietrze, którym oddychamy, byłoby zdecydowanie czystsze. Konieczność sporządzenia i wdrażania planu wynika ze zobowiązań określonych w podpisanym przez Polskę protokole z japońskiego Kioto oraz z przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 r. pakietu klimatycznego. Przemyśl do tej pory nie posiadał takiego planu. Posiadanie go jest warunkiem koniecznym do starań o pieniądze z Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in. „(...) Gospodarka niskoemisyjna jest obecnie wiodącym celem tematycznym UE, dlatego znacząca część funduszy adresowanych do samorządów terytorialnych w latach 2014 – 2020 będzie ściśle związana z tym zagadnieniem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs dla gmin, które przygotowują taki plan. Wysokość możliwej do uzyskania dotacji wynosi aż 85 procent (...)”. (Życie Podkarpackie)

Reklama