Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 08.07-14.07.2013 r.

• Radni nie wyrazili zgody na zwolnienie swego kolegi z pracy. Radni przemyskiej Rady Miejskiej w tej sprawie byli, jak rzadko, jednomyślni i nie zgodzili się na zwolnienie z pracy swego kolegi, Jerzego Krużela. Nie przekonały ich argumenty ekonomiczne, które we wniosku o zgodę na rozwiązanie umowy z radnym podnosiła zatrudniająca go Spółka Energetyka Wiatrowa Galicja. – Niech spółka poszuka innych sposobów na oszczędności – poradzili przedsiębiorstwu radni. Zgodnie z obowiązującym prawem, by pracodawca mógł zwolnić z pracy radnego, musi na to wyrazić zgodę rada, w której ten zasiada. Z wnioskiem o zgodę na zwolnienie Jerzego Krużela wystąpiła Spółka Energetyka Wiatrowa Galicja, gdzie Krużel jest kierownikiem projektów. Wiceprezes spółki, Ewa Markiewicz, chęć zakończenia współpracy z radnym motywowała bardzo trudną sytuacją ekonomiczną firmy, której nie stać już na utrzymywanie stanowiska pracy radnego i będzie zmuszona je zlikwidować. Argumenty te jednak radnych nie przekonały, a wynik głosowania w tej sprawie został przesądzony nim jeszcze do głosowania doszło. Nie obyło się jednak bez wspomnień. W imieniu klubu PiS głos zabrał radny Eugeniusz Strzałkowski, który przypomniał, jaka atmosfera, także ze strony klubu PO, którego Krużel jest szefem, towarzyszyła wnioskom o wyrażenie zgody na zwolnienie z pracy radnych Janusza Hamryszczaka z klubu PiS oraz Rafała Oleszka z klubu SLD. – Nasze stanowisko jest klarowne od początku – mówił Strzałkowski. – Klub radnych PiS będzie przeciwny wyrażeniu zgody na zwolnienie radnego Krużela – wyjaśnił. Takie samo stanowisko w imieniu klubu SLD wyraził zasiadający w nim Janusz Zapotocki. Wiadomo było już zatem, że opozycja „odgrywać” się na szefie koalicyjnego klubu PO nie będzie. Sam Krużel z głosowania w swej sprawie wyłączył się, ale nim to zabrał głos i powiedział, iż jest mu bardzo przykro z powodu potraktowania go przez pracodawcę, z którym współpracuje wiele lat, a który ostatnio zaproponował mu pobory, które nie pozwalają na utrzymanie siebie i rodziny i w końcu chce go zwolnić. Ostatecznie przeciw wyrażeniu zgody na zwolnienie Krużela opowiedzieli się w głosowaniu wszyscy obecni na sesji radni poza zainteresowanym, czyli 19 osób. (Super Nowości 24)

Reklama