Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 27.05-02.06.2013 r.

• 159 funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej otrzymało w Przemyślu mianowanie na wyższe stopnie. Wśród awansowanych jest 26 oficerów, 94 chorążych i 40 podoficerów. Na stopień pułkownika został mianowany zastępca komendanta BiOSG Robert Rogoz. Stopnie podpułkowników otrzymali Robert Kielar, Andrzej Siwiec i Jacek Szcząchor. Złotym Medalem za Zasługi dla SG uhonorowani zostali inspektor policji Witold Szczekala, st. bryg. Bogdan Kuliga, ppłk SG Ryszard Kowalski, mjr SG Marcin Marcinik, mjr SG Aleksander Kopek. Srebrnym medalem uhonorowano prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie Damiana Mireckiego oraz trzech funkcjonariuszy SG mjr. Rafała Ałabisza, mjr. Waldemara Kłanieckiego, por. Adama Zajączkowskiego. Dwunastu funkcjonariuszy otrzymało złote i srebrne medale za długoletnią służbę. Trzynastu odznaki SG. Miłym akcentem było uhonorowanie odznakami pamiątkowymi SG byłych komendantów BiOSG, obecnie już emerytów. Ppłk. Albina Gorzelnika, gen, bryg. Zygmunta Staniszewskiego, płk. Henryka Czajkowskiego oraz płk. Wojciecha Karwowskiego.

Reklama