Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 25.02-03.03.2013 r.

• Dwa miliony złotych dofinansowania ze środków unijnych otrzyma samorząd Przemyśla na projekt „Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu”. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie pozytywnie rozpatrzył wniosek, złożony przez władze miasta Przemyśla na termomodernizację dwóch szkolnych budynków na terenie miasta. Dotacja pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach działania „Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007 – 2013”. Całkowity koszt to kwota 3 mln 422 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 2 mln zł. Projekt obejmuje termomodernizację dwóch przemyskich placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 14 i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Prace w obu szkołach to nie tylko docieplenie elewacji, ale także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, a także przebudowa i remont centralnego ogrzewania. Przetarg na wykonanie robót ogłoszony zostanie najprawdopodobniej w kwietniu br. W Zespole Szkół Ekonomicznych prace mają być zakończone jeszcze w tym roku, w przypadku „czternastki” zakończenie modernizacji przewidziano w 2014 r. (Życie Podkarpackie)

Reklama