Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 21.01-27.01.2013 r.

• Trwa remont nieczynnego, kamiennego kanału ściekowego, który będzie jedną z atrakcji podziemnej trasy turystycznej w Przemyślu. Pracownicy ekipy remontowej metr po metrze oczyszczają go z wielowiekowych naleciałości. Datowany na XVII wiek kolektor jest jednym z najlepiej zachowanym tego typu w Polsce. Miał długość około 700 metrów i prowadził od budynków kapituły łacińskiej, ulicą Katedralną, Asnyka, przez wschodnią część rynku i ulicą Mostową do Sanu. – Remont kolektora to kolejny etap budowy trasy podziemnej – mówi Witold Wołczyk z Kancelarii Prezydent Przemyśla. – Trwające od listopada ubiegłego roku prace polegały na budowie wejścia do niego od strony podziemi pod budynkiem Rynek 1, a następnie na odtworzeniu jego fragmentu – około sześciu metrów. Wiązało się to, między innymi z rozbiórką studni kanalizacyjnej usytuowanej w świetle kolektora. W 2012 roku na to zadanie mieliśmy 274 tysięcy złotych (w tym 100 tysięcy złotych dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). W tym roku chcemy kontynuować prace w kolektorze, mając zarezerwowane 400 tysięcy złotych. (Życie Podkarpackie)

Reklama