Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 31.12-06.01.2013 r.

• Kilka dni temu minął czas na nadsyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie propozycji projektów inwestycji, które w latach 2014 – 2020 miałyby powstać dzięki unijnemu wsparciu finansowemu. Łącznie podkarpackie samorządy i instytucje nadesłały 917 propozycji, wśród nich jest kilkadziesiąt z naszego regionu. Wśród 917 propozycji, 140 pochodzi z instytucji okołobiznesowych, szkół wyższych i przedsiębiorców.
– Reszta, czyli 777 to projekty samorządów lokalnych – poinformował nas kierownik Oddziału Programowania Perspektywy 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Norbert Tomkiewicz. Nie wszystkie będą realizowane. Do tej pory jeszcze nie wiadomo, ile Polska dostanie pieniędzy, a także, ile pieniędzy z UE przypadnie w udziale poszczególnym województwom. – W latach 2014 – 2020 na pewno zmienią się cele i założenia unijne. Prawdopodobnie preferowane będą projekty związane z efektami prac w latach 2007 – 2013. Dużą szansę na realizację będą zapewne miały na przykład projekty dotyczące łączenia wybudowanych wcześniej za pieniądze unijne dróg – powiedział N. Tomkiewicz. Władze Przemyśla chcą, aby powstał w mieście czwarty most przez San wraz z dojazdami, łączący drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 884, dokładniej na wysokości osiedla Kmiecie. Pomysł nie nowy. Łączny koszt opiewa na 82 mln zł, z czego wkład własny wynosiłby 12 mln 300 tys. zł. Most o konstrukcji łukowej miałby długość 120 m, a wjazdy na niego usytuowane byłyby na wysokości skrzyżowania ulicy Rzecznej z Wybrzeżem Jana Pawła II z jednej strony oraz ulicy Sanockiej z drugiej strony. Innym zgłoszonym projektem jest „Ochrona zlewni rzeki San poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na Lipowicy i Kruhelu Wielkim”. Projekt zakład budowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej i podłączenie do niej około ćwierć tysiąca budynków. Koszt przedsięwzięcia to 26 mln zł, z czego 3 mln 900 tys. zł byłby wkładem własnym miasta. Priorytetem władz powiatu przemyskiego jest przebudowa drogi powiatowej Bircza – Huwniki – granica państwa na długości prawie 27 km. Koszt inwestycji to 33 mln 100 tys. zł (3 mln 310 tys. zł). (Życie Podkarpackie)

Reklama