Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 03.09-09.09.2012 r.

• Po wakacyjnej przerwie na ulice Przemyśla miasta wyrusza dzisiaj „gratowóz”, czyli mobilny punkt zbiórki opadów. Każdy mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć do "gratowozu": zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne oświetleniowe, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach, zużyte filtry olejowe. Szczegółowy wykaz terminów oraz miejsc, w których odbierane będą odpady dostępny jest pod adresem: http://www.przemysl.pl/zalaczniki/20163.pdf (Życie Podkarpackie)

Reklama