Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 25.06-01.07.2012 r.

• Ministerstwo spraw wewnętrznych stwierdziło sporo nieprawidłowości przy przyznawaniu dodatków do uposażeń funkcjonariuszom Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. To efekt kontroli ministerstwa, która odbyła się na przełomie roku i dotyczyła 65 proc. funkcjonariuszy (40 osób) odchodzących na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w latach 2009-2010. Według MSW, przyznawanie dodatków motywacyjnych do uposażeń funkcjonariuszom w okresie poprzedzającym bezpośrednio moment ich zwolnienia ze służby, budzi wątpliwości, co do celowości, efektywności i oszczędności. Dodatki funkcyjne i służbowe wzrosły w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej średnio o ok. 300 złotych - odpowiednio z 1219 złotych do 1517 złotych oraz z 535 złotych do 803 złotych. Według rzecznika prasowego komendanta głównego Straży Granicznej Justyny Szmidt-Grzech, zwiększenie dodatków nastąpiło zgodnie z prawem.
- Wysokość dodatku służbowego lub funkcyjnego została pozostawiona uznaniu przełożonego (komendanta oddziału - przy. red.). Może to nastąpić w przypadku gdy funkcjonariusz wzorowo wykonuje obowiązki służbowe albo zostały mu powierzone nowe lub dodatkowe obowiązki lub nastąpiła inna istotna zmiana warunków służby wymagająca zwiększenia zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych - mówi w rozmowie z Nowinami Szmidt-Grzech. Niestety, MSW "nie znajduje uzasadnienia w udokumentowanych efektach pracy funkcjonariuszy, którym dodatki te podwyższono”. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił ponadto 15 funkcjonariuszy nagrodami pieniężnymi za "wzorową służbę". To również nie spodobało się MSW, bowiem "następuje bezpośrednio przed przejściem funkcjonariusza na emeryturę". Takie działanie szefostwa oddziału wskazuje na chęć podwyższenia wysokości emerytur, gdyż jest ona wyliczana na podstawie ostatniej pensji wraz z dodatkami i nagrodami. Kontrola wykazała również, że podwyżki w BOSG w Przemyślu, zwiększą wydatki z budżetu państwa. Niewykluczone, że podobne metody stosowano w innych latach. Raport kontroli otrzymał już p.o. komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk. Waldemar Skarbek. Ma on przekazać ministerstwu konkretne uzasadnienia zwiększenia dodatków oraz określić jednolite zasady systemu motywacyjnego dla funkcjonariuszy.

Reklama