Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 04.12-10.12.1999 r.

* W nocy z 3 na 4 grudnia nad Przemyślem oraz regionem przeszła wichura. W Przemyślu zostało powalone drzewo o średnicy 80 cm i wysokości 24 m na dach hotelu "Pod Basztą". Stwierdzono, że drzewo przebiło dach i uszkodziło komin oraz więźbę dachową. Poważnie uszkodzone zostały linie energetyczne. 206 stacji transformatorowych nie miało prądu, najwięcej w okolicy Birczy i Dynowa. W poniedziałek na brak prądu uskarżali się już tylko mieszkańcy w Łogodzince Górnej.

* Podobnie jak w latach ubiegłych Towarzystwo Przyjaciół Paderborn - Przemyśl, którego przewodnicząca jest Heidi Wernerus - Nemuan zorganizowało akcje charytatywne na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego przy ulicy Bakończyckiej oraz na rzecz fundacji Auxilium. Ośrodek otrzymał dla potrzeb nowo powstającej świetlicy terapeutycznej używane meble oraz odzież, zabawki oraz choinkę wraz z ozdobami. Przekazano również darowiznę pieniężną w wysokości tysiąca marek. 27 listopada wyruszył z Paderborn transport z darami dla fundacji Auxilium. Blisko 3 i pół tony darów trafi do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Towarzystwo Przyjaciół Paderborn - Przemyśl w wyniku przeprowadzonej akcji zebrało dary wartości około trzydziestu tysięcy marek. W akcje zaangażowały się również dzieci z Paderborn, które w ramach projektu "praca i nauka" zbierały zabawki dla dzieci z Przemyśla. Zostaną one wręczone dzieciom na specjalnej imprezie mikołajkowej, która odbyła się 6 grudnia o godzinie 17 w przemyskiej Hali.

* 6 grudnia na wniosek Rad Osiedlowych Zarząd Miasta Przemyśla zorganizował spotkanie spółdzielni mieszkaniowych z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zdaniem Rad Osiedlowych spór dotyczący terminu wprowadzenia podwyżki za energię cieplną powinien być załatwiony za pomocą negocjacji pomiędzy stronami, a nie jak obecnie przy udziale innych instytucji. Bez względu, kto ma racje dalsze oczekiwania na regulację prawną może spowodować niepotrzebny wzrost kosztów, które i tak będą musieli ponieść mieszkańcy Przemyśla. Otrzymywane sygnały o możliwościach wyłączenia energii cieplnej przez MPEC potwierdzają pilną potrzebę rozwiązania tego problemu.

* Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz podpisał decyzję w sprawie połączenia 14 Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Do formalnego połączenia dojdzie najprawdopodobniej w ciągu miesiąca . Sztab zreformowanej brygady będzie się mieścił w Rzeszowie. Będą mu podlegać stacjonujące w Żurawicy dwa bataliony czołgów oraz trzy dywizjony artylerii w Jarosławiu.

* 19 grudnia w Przemyślu zostanie przeprowadzona akcja pod hasłem "Podaruj dzieciom święta". W tym dniu na ulicach miasta harcerze oraz młodzież szkół średnich przeprowadzą zbiórkę pieniędzy na zakup prezentów dla wychowanków przemyskich domów dziecka. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Przemyskiej.

* Podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Janusz Niemcewicz poinformował parlamentarzystów ziemi przemyskiej, iż planowana od stycznia reforma sądownictwa nie wpłynie na likwidację Sądów Rejonowych w Przeworsku i Lubaczowie. Ministerstwo Sprawiedliwości odstąpiło od zamierzonej zmiany organizacyjnej jednostek szczebla rejonowego. Sądy Rejonowe w Lubaczowie i Przeworsku mają zostać przekształcone w Zamiejscowe Wydziały Sądów Grodzkich.

* W Jaworowie na Ukrainie odbyła się wspólna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego i Rejonu Jaworowskiego. Głównym tematem spotkania było uruchomienie odpraw towarowych na przejściu granicznym Korczowa - Krakowiec. Podczas posiedzenia podpisana została umowa o współpracy pomiędzy przygranicznymi gminami: Laszki i Szkło. Po części oficjalnej delegacja Polska złożyła wizytę w polskim kościele, gdzie na ręce księdza proboszcza przekazano ornat, a polskim dzieciom podręczniki do nauki języka polskiego.

* Na Sanie w Przemyślu pojawił się nietypowy gość z dalekiej północy, a dokładnie z Grenlandii - gęś krótkodzioba. Ptaki te zimują zazwyczaj na wyspach brytyjskich. Nie wiadomo co ściągnęło gęś, aż na Podkarpacie. Tak czy owak jest teraz zimową atrakcją miasta. Pływa niedaleko głównego mostu. Jest szaro -brązowa z białym ogonem, nieco mniejsza od zwykłej gęsi. Jak na razie nie przepada za towarzystwem pływających na rzece kaczek.

* O 207 milionów złotych powiększył się budżet województwa podkarpackiego. To nieco ponad jedną czwartą więcej pieniędzy, niż zapisano w ustawie budżetowej. Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone w dużej części na zasiłki dla rodzin najuboższych i rodzin zastępczych. Obecnie budżet województwa podkarpackiego wynosi jeden miliard 10 milionów złotych.

* Ponad 500 firm z udziałem polskiego kapitału działa w obwodzie lwowskim. Ponad połowę z nich założyli przedsiębiorcy z Podkarpacia. Podczas niedawnej konferencji, która odbyła się w Rzeszowie, uczestniczący w niej biznesmeni i twórcy strategii rozwoju przygranicznego obu państw stwierdzili, że szansą na dalszy rozwój tej współpracy jest inwestowanie w ukraińskich strefach ekonomicznych. Polscy przedsiębiorcy inwestujący na Ukrainie mogą skorzystać z pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od ponad 20 lat Unia Europejska wspiera inicjatywy, które przyczyniają się do ożywienia współpracy regionów przygranicznych.

* Na 12 grudnia 114 szpital wojskowy proponuje wszystkim zainteresowanym możliwość skorzystania z bezpłatnych porad udzielanych przez wojskowych specjalistów. Poinformował o tym komendant szpitala Gerard Chojnacki. W ten sposób również wojsko polskie chce włączyć się w ogólnopolską akcję promowania zdrowia. Według Chojnackiego niewątpliwą zaletą szpitala wojskowego jest fakt, że zarówno przychodnie jak i poradnie oraz laboratoria znajdują się w jednym kompleksie. 12 grudnia lekarze wojskowi będą przyjmować od 7.30 do 15.15. Jeżeli akcja będzie się cieszyć powodzeniem niewykluczone, że zostanie powtórzona.

* Wojewoda podkarpacki podpisał rozporządzenie w sprawie ograniczenia obrotu i używania artykułów pirotechnicznych w naszym województwie. Rozporządzenie to wprowadza zakaz sprzedaży artykułów pirotechnicznych osobom poniżej osiemnastego roku życia, a także zakaz używania ich w miejscach publicznych. Artykuły pirotechniczne mogą być używane wyłącznie 31 grudnia i 1 stycznia oraz podczas imprez: artystycznych, rozrywkowych i masowych pod warunkiem, że organizatorzy uzyskali zgodę komendantów powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Za naruszenie tych zakazów grozi kara grzywny.

* Jeszcze w tym miesiącu cukrownia "Przeworsk" wypłaci rolnikom pierwszą ratę należności za dostarczone w tym roku buraki. Pozostałe pieniądze plantatorzy mają otrzymać w styczniu. Cukrownia w Przeworsku skupiła w tym roku blisko 230 tysięcy ton surowca. 8 tysięcy ton dokupiono z cukrowni w Raciborzu. Cena za jedną tonę buraków w klasie A wynosiła 107 złotych, w klasie B 75 złotych.

* Przemyskie Starostwo Powiatowe nawiązało kontakt z amerykańskim Programem Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania z jego przedstawicielem starosta Mariusz Grzęda wręczył list intencyjny wyrażający chęć uczestnictwa powiatu przemyskiego w projektach realizowanych przy pomocy ekspertów amerykańskich.

* Rozpoczęła się siódma edycja ogólnopolskiego konkursu "Ośmiu wspaniałych" - jego organizatorem na szczeblu przemyskim jest Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego i w jego siedzibie, która mieści się przy ulicy Waygarta powinny być zgłaszane kandydatury. Honorowej kapitule przewodniczy prezydent miasta Tadeusz Sawicki. Wyniki znane będą w marcu przyszłego roku. Celem konkursu jest formowanie pozytywnych, pro społecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia. Istniejący przemyski klub Ośmiu Wspaniałych działający przy młodzieżowym domu kultury pragnie uaktywnić swoją działalność. Zaprasza wiec do swojego grona wszystkich społeczników w każdą sobotę o godzinie 13.

* W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowaczym im. Janusza Korczaka w Przemyślu otwarto nowoczesną pracownię komputerową. Będzie z niej korzystać ponad dwustu niesłyszących uczniów. Pieniądze na zakup 10 komputerów przekazali sponsorzy. Sprzęt został własnością Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących, które rok temu utworzyli nauczyciele tej placówki. Członkowie stowarzyszenia działają społecznie.

* W Narolu otwarto nowoczesne wysypisko śmieci. Wybudowano je zgodnie z najnowszymi technologiami. Dno wyłożone jest nieprzepuszczalną folią, posiada ekologiczny system odwadniający, który nie powoduje skażeń środowiska. Na tę inwestycje miasto przeznaczyło milion 200 tysięcy złotych. Za wysypisko Narol otrzymał główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie na "Najlepsze Zagospodarowanie Odpadów z Terenów Wiejskich".

* 22 gminy z Podkarpacia będą mogły skorzystać z Małopolskiego Programu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. W tej sprawie w Busku - Zdroju spotkali się wojewodowie: krakowski, świętokrzyski i podkarpacki. Mają do podziału 8 milionów złotych przekazanych przez Unię Europejską i Skarb Państwa. Pieniądze będą przeznaczone na budowę infrastruktury na wsi i ściągnięcie kapitału z zewnątrz, co pozwoli na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem. Poprzednie dotacje z małopolskiego programu przeznaczono na budowę wodociągów, kanalizacji i sieci gazowej. Teraz o dotację ubiega się m.in. Trzebownisko na modernizacje jednej z największych w naszym regionie mleczarni.

* Polsko - ukraińskiego batalionu sił pokojowych ONZ, stacjonujący w Przemyślu, miał 8 grudnia gości. Byli to przedstawiciele ukraińskich organizacji młodzieżowych. Jak poinformował dowódca batalionu, ppłk Bogdan Tworkowski - członkowie delegacji chcieli poznać proces, jaki przeszła Polska zanim stała się członkiem NATO.

* W stolicy naszego województwa, Rzeszowie, nie ma jeszcze Uniwersytetu, ale za to już wiadomo, czyje imię powinien on nosić. Członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Podkarpackiego Klubu Samorządności wytypowali na patrona uczelni Kazimierza Wielkiego. Na razie planują jednak zorganizować spotkanie ze studentami, bo bez ich zaangażowania Uniwersytet nie powstanie. A wtedy nie byłoby, gdzie postawić popiersia polskiego króla, ani zamieścić tabliczki z jego imieniem.

* Ubiegłej nocy spłonął mercedes należący do funkcjonariusza Komendy Policji w Przemyślu. Prawdopodobnie było to podpalenie. Strażacy, którzy pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia, stwierdzili obecność ognia wewnątrz pojazdu. W samochodzie nie było jednak wybite okno. Czy były ślady włamania - sprawdza policja. Mercedes spalił się na ul. 22 stycznia - na tym samym osiedlu, gdzie kilka miesięcy temu ktoś podłożył pod inne auto bombę, a jeszcze później strzelano tam do właściciela kantoru.

* Krakowskie specjalistyczne laboratorium zbadało ziarno z likwidowanych Jarosławskich Zakładów Zbożowych. Poprosił o to syndyk Marek Olejnik. Zboże musiało być przebadane, bo w czasie sierpniowej kontroli wyszło na jaw, że w wyniku złego przechowywania zepsuły się ponad 4 tony ziarna. Jednak zgodnie z prawem analizę należało przeprowadzić w jednostkach wojewódzkich. Dla zboża miejsce badania teoretycznie powinno być obojętne, ale dla wyników już nie. Gdy z Krakowa ziarno trafiło z powrotem do Rzeszowa - wyniki były zupełnie inne. Krakowscy analitycy zakwalifikowali zboże na śmietnik. Zdaniem specjalistów z Rzeszowa - zepsute ziarno nadawało się w sam raz na spirytus. Jak widać, chemia to rzecz względna.

* Boczne ołtarze świątyni Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej nabierają blasku przed Świętami. Renowacja zaczęła się od ołtarza z wizerunkiem Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Zdemontowano i oczyszczono rzeźby i detale ornamentowe. Dobiega też końca konserwacja ołtarza św. Antoniego Padewskiego, a w kolejce czeka juz ołtarz św. Franciszka z Asyżu. Klasztor na Kalwarii Pacławskiej jest jednym z zabytków, objętych specjalnym programem ,,Rafael".

* Przemyski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich jak co roku przygotowuje świąteczne paczki dla Polaków na Ukrainie. Paczki trafią przed Świętami Bożego Narodzenia do rodaków we Lwowie, a także niektórych miejscowości obwodu lwowskiego miedzy innymi do wsi Sąsiadowice w rejonie starosamborskim. Pieniądze na paczki zbierane były podczas koncertu charytatywnego, który odbył się 11 grudnia w Archidiecezjalnym Domu Katolickim ROMA w Przemyślu. Wystąpili; Lwowska Kapela Podwórkowa TA-JOJ oraz zespół artystyczny z przemyskiego klubu garnizonowego.

* W czwartek 9 grudnia przez przejście graniczne w Medyce przekazano stronie ukraińskiej dwóch obywateli tego kraju. 26-letniego Andrieja D. i 29-letniego Artura K., podejrzanych o dokonanie w br. na terenie woj. podkarpackiego szeregu napadów z użyciem broni na swych rodaków i usiłowanie ich zabójstwa. Tylko w powiecie lubaczowskim dokonali oni pięciu napadów w trakcie, których cztery osoby zostały ranne. Ukraińców zatrzymano w województwie lubelskim.

* W szkole podstawowej numer 4 w Przemyślu odbyła się cykliczna impreza organizowana od 20 lat w klasach od pierwszej do trzeciej. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem "Turystyka i sport w zabawach mikołajkowych". Organizatorem imprezy był zarząd oddziału PTSM i ODM w Przemyślu. Do konkursu przystąpiło 11 szkół z terenu miasta Przemyśla . Zwycięzcą została drużyna klasy trzeciej ze szkoły numer 14 wyprzedzając zaledwie o trzy punkty drużynę z piętnastki. Na trzecim miejscu uplasowała się szkoła numer 4. Oprócz laureatów wyrazy uznania należą się także opiekunom zwycięskich drużyn - Dorocie Szurek, Teresie Amarowicz i Alicji Szopie.

* Wójt gminy Wielkie Oczy dał radnym Rady Gminy - na ostatniej sesji - "twardy orzech do zgryzienia" w postaci pytania: Co zrobić, aby w przyszłym roku szkół w Kobylnicy Ruskiej, Kobylnicy Wołoskiej i w Bihalach nie zlikwidować ??? W Bihalach uczy się 15 dzieci, w Kobylnicy Ruskiej jest 54 uczniów, a w Kobylnicy Wołoskiej uczy się dwanaścioro dzieci !? Wszystko to sprawia, że koszty utrzymania tych placówek są bardzo wysokie. Przewidywany deficyt w finansach gminnych może wynieść blisko 157 tysięcy złotych.

* Na początku grudnia Starostwo Powiatowe w Przemyślu pozyskało sponsora, który przekazał dary o łącznej wartości 6 tysięcy złotych dla dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych oraz rodzin żyjących na granicy ubóstwa. Wśród rzeczy przekazanych znalazły się kombinezony jesienno-zimowe oraz pantofle. Trudno nie oprzeć się sugestii, iż był to typowy dar serca, gdyż sponsor, przekazując te rzeczy, prosił o anonimowość. Otrzymane rzeczy starostwo przekazało do dyspozycji pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej - Beacie Oleszek.

* Zarząd Miasta Przemyśla podjął decyzje o bezpłatnym zakwaterowaniu 15 studentów Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w internatach szkół średnich grodu nad Sanem. Studenci są Polakami pochodzącymi z Ukrainy i decyzją władz uczelni nie płaca także za naukę.

* Rozpoczęły się prace nad przesunięciem chodnika i poszerzeniem ulicy Jagielońskiej w Przemyślu. Po zakończeniu prac w maju 2000 roku, ulica Jagielońska będzie miała cztery pasy ruchu dla pojazdów, a piesi będą chodzić po zawieszonym nad skarpą tarasie. W związku z prowadzonymi pracami na odcinku od mostu Orląt Przemyskich do skrzyżowania z ulica Sportową obowiązuje zakaz ruchu pieszego oraz należy się liczyć z ograniczeniami w ruchu kołowym, a wrazie potrzeby będzie on zamykany w godzinach nocnych.

Reklama