Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 13.11-19.11.1999 r.

* Podkarpackie Koło Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta zostało jednym z laureatów konkursu na obywatelską inicjatywę dziesięciolecia Pro Publico Bono. Na Podkarpaciu działa 10 albertyńskich schronisk w których miejsce może znaleźć ponad 400- tu bezdomnych. Jadłodajnie wydają codziennie ponad 10 tysięcy darmowych posiłków dla najuboższych.

* W piątek 12 listopada odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja fortów Twierdzy Przemyśl oraz przywrócenie dawnej świetności temu niezwykle rzadkiemu w Europie reliktowi sztuki obronnej. Gośćmi spotkania były władze Politechniki Krakowskiej. Rektor uczelni profesor Kazimierz Flaga zaproponował by miasto i powiat przemyski nawiązały partnerską współpracę z Metz we Francji, gdzie również znajdują się forty obronne. Podczas posiedzenia podkreślono, że tylko kompleksowo prowadzone prace w kilkudziesięciu fortach na terenie kilku gmin pozwolą przywrócić tym obiektom dawną świetność.

* W Przemyślu przewodniczący rad osiedlowych przesłali do dyrekcji MZK wniosek o uruchomienie linii autobusowej "zero". W odpowiedzi dyrekcja MZK potwierdziła słuszność uruchomienia takiej linii. Wprowadzenie linii autobusowej "zero" może nastąpić po zakończeniu remontu ulicy biskupa Glazera, ponieważ trasa ta ma połączyć osiedle Kazanów z osiedlem Rycerskim.

* Rolnicy z Podkarpacia, którzy zawarli umowy na sprzedaż rzepaku do Zakładów Tłuszczowych "BOLMAR" w Bodaczowie nadal nie otrzymali należności za dostarczony surowiec. Termin płatności upłynął półtora miesiąca temu. Prezes zakładu tłumaczy ze miał trudności z uzyskaniem kredytu na zapłaty. Wśród największych dostawców Bolmaru są rolnicy z okolic Dynowa. Prezes zapewnia, że dostawcy pieniądze otrzymają za kilka dni jeśli zakład otrzyma kredyt bankowy, jeżeli nie to ostanie należności mogą być wypłacone dopiero w połowie lutego.

* Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie była organizatorem zorganizowanego w Krasiczynie trzydniowego szkolenia dla radców prawnych z terenu województwa Podkarpackiego. Okręgowa Izba Radców Prawnych skupia sześciuset dwudziestu ośmiu członków. Jej podstawowym zadaniem jest doskonalenie zawodowe. Podczas spotkania wybrano reprezentantów Podkarpacia do Krajowej Rady Radców Prawnych. Są nimi Marek Skierczyński z Przemyśla i Bolesław Stocker z Rzeszowa.

* Na zaproszenie starosty Mariusza Grzędy w Przemyślu gościły władze Politechniki Krakowskiej. Podczas spotkania doszło do parafowania deklaracji o współpracy. Ze strony władz politechniki podpis na dokumencie złożył rektor profesor Kazimierz Flaga, a ze strony powiatu przemyskiego starosta Mariusz Grzęda. Uczelnia krakowska współpracować będzie z naszym powiatem w zakresie realizacji prac badawczych i rozwojowych, które miałyby istotny wpływ na rozwiązywanie istotnych problemów regionu.

* Na siódmym kongresie KPN - "Ojczyzna" poseł Ziemi Przemyskiej Andrzej Zapałowski został wybrany w skład Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej. Z okazji dwudziestej rocznicy powstania partii odznaczono najbardziej zasłużonych działaczy. Złoty krzyż otrzymał Czesław Buksiński z Przemyśla oraz Bronisław Gąsecki z Dynowa, Ryszard Karpiński i Janusz Dachnowicz z Przemyśla uhonorowani zostali srebrnym krzyżem.

* Zima już 15 listopada pokazała pazurki, ale zarząd dróg miejskich nie dał się zaskoczyć. Sezon zimowy rozpoczął się tam 1 listopada i potrwa do 30 marca. Organizacyjnie i finansowo wszystko jest przygotowane - powiedział naczelnik Zenon Wróblewski. Na niektórych ulicach Przemyśla pojawiły się samochody z piaskiem i solą walcząc z pierwszym atakiem zimy. Gościnnie samochody "akcja zima" pojawiły się na estakadzie łączącej ulice Krakowską ze szpitalem na Monte Cassino. Gościnnie, gdyż jest to droga wewnętrzna szpitala.

* Zima za pasem i nie wykluczone, że akumulatory naszych samochodów mogą sprawić nam niemiłą niespodziankę. Kilkustopniowy mróz spowodował, że po kilkumiesięcznej przerwie na parkingach pojawili się kierowcy poszukujący "siły napędowej" niezbędnej do uruchomienia samochodu, w którym posłuszeństwo odmówił akumulator. Najczęściej jako żywe akumulatory służą przypadkowi przechodnie lub inni kierowcy. Specjaliści od samochodów sugerują dokonanie przed prawdziwą zimą niezbędnych czynności i konserwacji dzięki którym będzie można uniknąć akumulatorowych niespodzianek.

* Od kilkunastu dni pasażerowie MZK narzekają na niskie temperatury w autobusach. Po nieraz kilkunastominutowym oczekiwaniu na przystanku wsiadają do zimnego pojazdu. Jeden z kierowców powiedział nam, że nieogrzewane autobusy to nie złośliwość kierowców ale obawa przed tzw. "przepałami". By ogrzać wnętrze pojazdu kierowca musi zużyć więcej paliwa niż przewidują zakładowe normy. Za "przepał" musi zapłacić kierowca z własnej kieszeni. Dyrekcja MZK nie marznie, bo siedzi w ciepłych biurach i jeździ samochodami.

* Wojewoda Podkarpacki - na wniosek komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej podpisał rozporządzenie w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej. Rozporządzenie zabrania miedzy innymi: podawania lub przerzucania przez linię graniczną jakichkolwiek przedmiotów. W odległości od trzystu metrów od granicy nie wolno rozpalać ognisk, przenosić palących lub tlących się przedmiotów, pozostawiać niedopałków. W gospodarstwach rolnych których grunty przylegają do granicy, wypas zwierząt gospodarskich może odbywać się tylko na ogrodzonych pastwiskach lub przy odpowiednim nadzorze. Korzystanie z wodopojów na wodach granicznych jest możliwe tylko w miejscu i czasie uzgodnionym z komendantem straży granicznej. Za nieprzestrzeganie tych zasad może zostać wymierzona grzywna.

* W kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Józefa w Przemyślu w dniu 16 listopada o godzinie 11 odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego przed kilkoma dniami seniora kapelanów wojskowych księdza podpułkownika Władysława Deca. Ksiądz Dec urodził się w 1907 roku w Dasznowie koło Stryja. Wstąpił do zakonu salezjanów. W 1938 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Podczas okupacji był kapelanem Szarych Szeregów i Armii Krajowej. W 1944 roku przystąpił do reaktywowania drużyn harcerskich w gimnazjum imienia Morawskiego.

* Kilkudziesięciu żołnierzy polsko - ukraińskiego batalionu sił pokojowych wyjechało na poligon w Nowej Dębie. Wezmą tam udział w tak zwanej jesiennej szkole ognia. Szkolenie jest kolejnym po międzynarodowych ćwiczeniach w Orzyszu etapem przygotowań do udziału batalionu w misji pokojowej.

* Kolejny przemyt papierosów udaremnili przemyscy celnicy na przejściu granicznym w Medyce. 13 tysięcy paczek Westów próbował wwieźć mieszkaniec Przemyśla. Papierosy wartości około 26 tysięcy złotych ukryte były w trudno dostępnych schowkach autokaru. Przemyślanin pracuje jako kierowca w jednej z prywatnych firm turystycznych.

* Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu grozi wyłączeniem ciepła lokatorom należącym do Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Metalowiec. Jak już informowaliśmy MPEC podwyższył opłatę za dostarczane ciepło o cztery i siedem dziesiątych procent. Nowe opłaty obowiązują od lipca tymczasem spółdzielnie uważają, że podwyższone opłaty powinny obowiązywać od pierwszego października. MPEC domaga się uregulowania należności zgodnie z nowym cennikiem wprowadzonym 1 lipca. Chodzi o kwotę około trzystu tysięcy złotych. Obecnie w tej sprawie toczy się postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki.

* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu zajmujący się lecznictwem otwartym złożył ofertę na usługi medyczne na rok dwutysięczny do Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych. W związku z tym, że w powiecie przemyskim duża liczba pacjentów należy do branżowej kasy chorych również i do tej kasy złożone zostały ofert usług. W ciągu kilku najbliższych tygodni oferty zostaną rozpatrzone. Z informacji uzyskanych od dyrektora Błotnickiego wynika, że około dwudziestu sześciu tysięcy mieszkańców powiatu przemyskiego nie wybrało jeszcze lekarza rodzinnego. Oznacza to, że do SP ZOZ w Przemyślu z kasy chorych wpłynie mniej pieniędzy. Odbije się to bardzo niekorzystnie na samych pacjentach. Tymczasem nikt nie może zmusić nikogo do wpisania się na listę, nie ma bowiem terminu do którego muszą to zrobić. W trosce o dobro pacjentów dyrekcja przemyskiego ZOZ prosi wszystkich, którzy nie wybrali jeszcze lekarza rodzinnego, aby zrobili to w najbliższym czasie.

* Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu obchodziło 10 rocznicę powstania. W uroczystościach rocznicowych uczestniczyła delegacja powiatu jarosławskiego na czele z wicestarostą Januszem Kołakowskim. Spotkanie stało się okazją do podpisania deklaracji współpracy pomiędzy zarządem jarosławskiego powiatu a zarządem towarzystwa. Zarząd powiatu deklaruje daleko idącą pomoc w umożliwieniu kształcenia w szkołach średnich młodzieży z Drohobycza polskiego pochodzenia, na organizowaniu wakacyjnej wymiany młodzieży oraz wymianie informacji i wzajemnym uczestniczeniu w najciekawszych wydarzeniach z życia społeczno - kulturalnego. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej skupia około dwóch tysięcy mieszkańców Drohobycza polskiego pochodzenia. Członkowie towarzystwa bardzo aktywnie działają na rzecz kultywowania polskości, tak w swoich rodzinach jak i w najbliższym otoczeniu.

* Prezydent Tadeusz Sawicki przebywa we Francji gdzie bierze udział w czterodniowej konferencji w ramach francusko - polskich spotkań partnerstwa lokalnego. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele samorządów terytorialnych obu państw. Program przewiduje zarówno spotkania plenarne jak i warsztaty. Tematyka spotkań obejmuje sześć szczegółowych zagadnień m.in. reorganizację miejską, zarządzanie majątkiem i gospodarką mieszkaniową, które to zagadnienie zostało wybrane jako temat wymiany doświadczeń przedstawiciela samorządu przemyskiego z francuskimi partnerami. Ważnym efektem spotkania będzie wymiana doświadczeń w aspekcie pozyskiwania środków finansowych na realizację programu rewitalizacji.

* Za kilka dni Szpital Wojskowy otrzyma certyfikat jakości. Dokument będzie świadectwem potwierdzającym najwyższy poziom świadczonych tutaj usług. Będzie to pierwsza resortowa placówka służy zdrowia w kraju, która otrzyma taki certyfikat. Jest on przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakością w służbie zdrowia. Głównym warunkiem otrzymania certyfikatu jest wysoki poziom świadczonych usług.

* W Dubiecku trwa tydzień dla zdrowia. Jak poinformowała nas pani Lucyna Sieńko z Urzędu Gminy, przedsięwzięcie cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. 18 listopada w ośrodku kultury odbyła się druga cześć kursu "zdrowa żywność", prowadzonego przez Zuzannę Goleniowską z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Korytnikach. Także 18 listopada o godzinie18-tej została zorganizowana bezalkoholowa dyskoteka pod hasłem "Alkohol kradnie wolność". Akcji tej patronuje także Radio Hot. 19 listopada w Dubieckim Ośrodku Kultury zostanie uruchomiony punkt krwiodawstwa. W sobotę 20 listopada w sali gimnastycznej będzie prowadzony aerobik, a w niedzielę od godz. 10 w ośrodku zdrowia będą przyjmować lekarze specjaliści: internista, stomatolog, reumatolog, okulista i ginekolog.

* Wśród spraw rozpatrywanych przez Podkarpacką Regionalna Kasę Chorych znajdują się także sprawy związane z leczeniem osób chorych na cukrzycę. Głośno o tym mówią osoby z jarosławskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jak zwykle problemem są pieniądze. Jeśli kasa chorych nie podejdzie do sprawy ze zrozumieniem, to opieka nad cukrzykami będzie jeszcze trudniejsza niż teraz. Do tej pory liczba pacjentów przekroczyła cztery tysiące. Według kasy chorych tylko 3 tysiące osób wymagają porad. Niedawno szefowa PRKCh powiedziała, że najważniejsze jest dobro pacjentów. Zestawienie tych dwóch faktów pozostawiamy bez komentarza.

* Idą święta. Jeszcze tylko 5 tygodni, a w naszych domach pojawią się choinki. Ale uwaga! Żywe drzewka są pod ochroną. Wojewoda podkarpacki wprowadził okresowy zakaz ścinania jodeł, które maja mniej niż 40 lat. Takich drzewek nie wolno nie tylko ścinać, ale także sprzedawać, kupować ani przewozić. Dlaczego? Otóż w naszym województwie lasy jodłowe stanowią zaledwie 8 procent wszystkich lasów. Jodły są mało odporne na zanieczyszczenia powietrza, a w ostatnich latach masowo usychają, co jest potwierdzane przez leśne służby. Poza tym jodły rosną bardzo długo - dla powstania jodłowego lasu potrzeba aż 50-ciu lat. Zakaz dotyczący jodeł będzie obowiązywać do końca stycznia. 

* Uwaga, złodzieje! Ta grupa zawodowa nie boi się zimy. 18 listopada kieszonkowcy w autobusie MZK ukradli mieszkance Przemyśla portfel, w którym było prawie 500 zł. Kluczyki do samochodu i 100 złotych stracił jaroslawianin, któremu na szczęście ocalało auto - co prawda rabusie je zabrali, ale już po chwili dali się złapać. Mieszkańcy ich rodzinnego Pawłosiowa na pewno się nie cieszą - po co wpisywać się w historię złodziejskim epizodem.

* Rok dwutysięczny dla wielu osób stanowi prawdziwe wyzwanie. Jedni chcą w tym roku polecieć na Marsa, inni pragną pobić rekord świata w zjadaniu bananów na czas. Politycy z naszego regionu nie będą bić rekordów. Chcą tylko powołać w roku 2000 Uniwersytet Podkarpacki. Ostatnio rozmawiali o tym m.in. wojewoda Zbigniew Sieczkoś, wicewojewoda Marek Kuchciński, marszałek województwa Bogdan Rzońca, poseł Krzysztof Kłak, i inni partyjni i samorządowi działacze. Spotkali się w Łańcucie na posiedzeniu nowej Rady Regionalnej AWS. Nie wiadomo, czy pałacowe spotkanie przysłuży się powstaniu nowej uczelni. Nie wiadomo też, czy jest ona w ogóle potrzebna. A może to mieszkańcy regionu powinni zdecydować, czy chcemy mieć w kraju dużo uczelni, czy dobre uczelnie.

* Spadł już pierwszy prawdziwy, czyli trzymający się dłużej niż godzinę śnieg. Na razie na żadnej podkarpackiej drodze nie obowiązuje tzw. pierwszy standard odśnieżania, zwany kiedyś po prostu kolejnością odśnieżania. W naszym województwie mamy ponad 700 km dróg krajowych. Zaledwie jedna trzecia kwalifikuje się dopiero do 2 standardu. Oznacza to, że droga musi być odśnieżona i posypana na całej szerokości, a śnieg musi zniknąć w ciągu 6 godzin po opadach. Takie szczęście spotka na naszym terenie zaledwie 3 drogi - Nr 4, 9 i 19. A co z pozostałymi drogami? Nie najlepiej. Drogowcy podkreślają, że ich zadaniem jest łagodzenie skutków zimy, a nie ich usuwanie. I ostrzegają, żebyśmy się nie zdziwili, jeśli drogi będą nieprzejezdne. Aby trochę ułatwić nam życie, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych wydała folder, w którym poucza, jak jeździć zimą, aby nie przeszkadzać drogowcom. I sobie nawzajem.

* Na cokole, pozostałości po pomniku Karola Świerczewskiego - namalowano gołą pupę. To na razie jedyny konkretny symbol obecny na Placu Niepodległości w Przemyślu. Co prawda ma tam stanąć pomnik Żołnierza Polskiego, ale na razie, poza jego gipsowym projektem - nie widać żadnych konkretów. Społeczny Komitet Budowy Pomnika działa od 9 lat. Gipsowa makieta leży na podwórku projektantów - państwa Zbrożków. A obietnica pana prezydenta Tadeusza Sawickiego, że pomnik stanie w listopadzie 1998 roku - też ma już ładnych parę lat. Co z tego wynika? Ano to, że Plac Niepodległości najlepiej sprawdza się jako górka saneczkowa i miejsce do odcedzania psów. A jeśli ktoś chce budować, powinien mieć pieniądze. Dotyczy to tak samo willi z basenem jak i pomnika.

* 18 listopada w Przemyślu wręczono dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Lista stypendystów obejmuje dwudziestu dwóch uczniów przemyskich szkół ponadpodstawowych z klas od drugiej do piątej. W uroczystościach obok wyróżnionej młodzieży uczestniczyli także rodzice oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół.

* Zdaniem ZNP w województwie Podkarpackim spośród 37 tysięcy nauczycieli do strajku oświaty 19 listopada przystąpiło ponad 20 tysięcy pedagogów. W Przemyślu do strajku przystąpiła ponad połowa placówek dydaktycznych. Jednak forma strajku została złagodzona. Każda klasa straci tylko dwie pierwsze lekcje. Akcję protestacyjną popierają nie tylko członkowie ZNP, ale też nauczyciele niezrzeszeni. Twierdzą, że nie jest to strajk polityczny, ale kolejna próba zwrócenia uwagi na problemy środowiska nauczycielskiego. Strajku nie popierają związkowcy z Solidarności. Oni jednak także domagają się zwiększenia nakładów na oświatę.

* Podkarpacka Kasa Chorych nie ponosi odpowiedzialności za brak rozliczeń między przemyską stacją pogotowia ratunkowego a Wojewódzka kolumną Transportu Sanitarnego w Przemyślu - uważa minister zdrowia Franciszka Cegielska. W piśmie skierowanym do posła Andrzeja Zapałowskiego minister zdrowia całą winą za powstałą sytuację obarcza byłego dyrektora przemyskiego pogotowia Andrzeja Freja. Informuje ona, że dyrektor nie podjął żadnych kroków zmierzających do opanowania sytuacji w której WKTS postanowił wstrzymać obsługę pogotowia. Nie podjął również żadnego projektu działań restrukturyzacyjnych pozwalających zminimalizować koszty. Franciszka Cegielska poinformowała posła Zapałowskiego, że obecny dyrektor przemyskiego pogotowia ma przedstawić marszałkowi plan restrukturyzacji zakładu i zatrudnienia wypracowany ze związkami zawodowymi. Zamierza również podjąć renegocjacje umowy z kasą w celu zwiększenia środków.

* W przemyskiej odlewni dzwonów imienia Felczyńskich trwają przygotowania do odlania dwutonowego dzwonu, który umieszczony zostanie w kościele Ojców Karmelitów w Przemyślu. Będzie to jeden z większych dzwonów jaki odlano w przemyskiej odlewni.

* Na Podkarpaciu zakończono realizację programu wspomagania inicjatyw prywatyzacyjnych. Prowadziła je rzeszowska delegatura ministerstwa skarbu państwa. W ramach programu dzięki środkom z funduszu PHARE przyśpieszono prywatyzacje 18 firm. Zakłady te nie musiały płacić za opracowanie niezbędnej dokumentacji i przeszkolenie załogi. W trakcie prywatyzacji jest miedzy innymi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Lubaczowie.

* Przedstawiciele dziewięciu partii politycznych i zawiązków zawodowych z województwa Podkarpackiego zawiązali wojewódzki komitet na rzecz referendum w sprawie prywatyzacji. Celem komitetu jest doprowadzenie do odrzucenia rządowego programu zwrotu majątków byłym właścicielom i upowszechnienie własnych projektów reprywatyzacyjnych. Komitet tworzą między innymi: PSL, SLD, Unia Pracy, Solidarność 80, OPZZ i Kółka Rolnicze. Ich zdaniem zwrot mienia i odszkodowania kosztować będą budżet państwa około czterdziestu miliardów złotych.

* W Zespole Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu odbył się finał konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie. Największą wiedzą na ten temat wykazał się Andrzej Goraj z Oleszyc. Drugi był Paweł Brodowicz z Zarzecza, a trzeci Krzysztof Wrona z Radymna. Laureatom konkursu wręczono nagrody rzeczowe.

* W tym roku mija 90-rocznica powołania w Przemyślu skautingu oraz 60-lecie utworzenia tu Szarych Szeregów. Z tej okazji w Archiwum Państwowym otwarto retrospektywną wystawę ukazującą udział harcerzy w walkach o niepodległość . Na wystawę składają się dokumenty ze zbiorów archiwum, Instytutu Kresów Wschodnich i zbiorów prywatnych. Wystawa potrwa do końca listopada.

Reklama