Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 06.12-12.12.2010 r.

• Ścieżka pieszo-rowerowa przebiegałaby od ul. 22 Stycznia do ul. Mickiewicza. Inicjatywę jej powstania wysunęło stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla. Rozpoczęcie prac planowane jest na 2013 rok, a koniec na 2014 rok. Budowa ścieżki ujęta została w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta Przemyśla. Władze miasta zagwarantowały 300 tys. zł na opracowanie w 2011 r. dokumentacji projektowej śródmiejskiej ścieżki pieszo-rowerowej z Zasania na Stare Miasto z kładką na Sanie. Początek ścieżki planowany jest przy ulicy 22 Stycznia, koniec na ulicy Mickiewicza. Problem w tym, że spory jej fragment musiałby wieść przez tereny należące do PKP. Miasto rozpoczęło już rozmowy z koleją w tej sprawie. Działki na tym terenie stanowią własność Skarbu Państwa, ale są w wieczystym użytkowaniu PKP, a ponadto objęte są umową dzierżawy z innymi spółkami Grupy PKP. Teoretycznie jest możliwe zbycie gruntu pod budowę ścieżki, ale uwarunkowane będzie ono uzyskaniem uzgodnień ze strony obecnych dzierżawców.
– PKP poinformowało, że ewentualne wydzierżawienie gruntu od spółki wymaga uzyskania zgody ministra transportu i przeprowadzenia podziału geodezyjnego. Miasto ma także wydać specjalne oświadczenie wyrażające zainteresowanie odpłatnym nabyciem gruntu w kontekście planowanych zamierzeń inwestycyjnych na tym terenie. Taka deklaracja pozwoli uruchomić procedurę zmierzającą do zbycia gminie tej nieruchomości – usłyszeliśmy w przemyskim magistracie. Do realizacji tej jakże potrzebnej inwestycji jeszcze długa droga. Do załatwienia spraw formalnych zostało niewiele czasu, bo początek inwestycji planowany jest na 2013 rok. Dodatkowym utrudnieniem będzie zapewne budowa kładki na Sanie, bo okazuje się, że nie ma możliwości dobudowania podwieszanej kładki do mostu kolejowego. Na takie rozwiązanie zgody nie da PKP. Most kolejowy przewidziany jest bowiem do generalnego remontu dopiero po 2015 r., w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 091 Kraków – Medyka. (Życie Podkarpackie)

Reklama