Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 30.10-05.11.1999 r.

* W związku ze Świętem Zmarłych od 28 października do 4 listopada na wszystkich międzynarodowych przejściach granicznych można przekraczać granicę na podstawie zaświadczeń o posiadanych za granicą grobach bliskich wydanych przez Czerwony Krzyż lub Czerwony Półksiężyc. Dodatkowo pierwszego listopada w godzinach od 7 do 17 czynne będą punkty uproszczonego ruchu granicznego w Korczowej, Medyce, Malchowicach i Krościenku. W tych miejscach granicę będą mogli przekroczyć osoby zamieszkałe w miejscowościach przygranicznych i posiadające groby krewnych po stronie ukraińskiej na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. W tym przypadku należy przed pierwszym listopada uzyskać przepustki graniczne, które wydają komendanci przejść. W przypadku punktu w Malchowicach przepustkę graniczną można uzyskać u komendanta strażnicy w Hermanowicach.Jak poinformował nas rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej major Tadeusz Dańczak strona ukraińska potwierdziła, że z tamtej strony granice przekroczy około dwóch tysięcy osób w tym tylko w Malchowicach tysiąc dwieście.

* W Przemyślu, przed dwoma cmentarzami komunalnymi Głównym i Zasańskim członkowie tamtejszego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizowali kwestę. Zbierano pieniądze na renowację Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, w tym na cmentarz Orląt Lwowskich. Dorocznym zwyczajem, Przemyślanie wykazywali się hojnością w ofiarowaniu pieniędzy na ten cel. Ożywiony ruch panował na Cmentarzu Głównym w Przemyślu, gdzie pochowanych jest wielu znanych, sławnych i zasłużonych dla miasta i kraju osób, obrońców polskości tego kresowego grodu. W kwiatach tonęła zbiorowa mogiła bohaterskich Orląt Przemyskich, które zginęły w obronie miasta w 1918 r. Pamiętano też o Irenie Benschównej legendarnej legionistce, walczącej o polskość Kresów Wschodnich.

* Wśród wieńców złożonych 1 listopada przez władze gminy Bircza na ponad 60 grobach żołnierzy polskich, poległych w walkach z członkami UPA, znalazł się wieniec z biało-czerwonymi kwiatami, ufundowany przez Ukraińca, amerykańskiego naukowca zamieszkałego w Japonii, gdzie jest wykładowcą uniwersyteckim. Profesor Stefan Kostyk, postać znana wśród ukraińskiej diaspory (pochodzi z podprzemyskich Kormanic, gdzie znajduje się grób jego babki), poprosił władze Birczy, by uhonorowały polskich żołnierzy ufundowanym przez niego wieńcem z napisem: "W hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego, poległym w Birczy Stefan Kostyk''.

* Jak dowiedzieliśmy się w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu podczas minionego weekendu, przedłużonego o dzień Wszystkich Świętych, na terenie miasta i powiatu nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Mimo typowego do dla tych świąt , wzmożonego ruchu pojazdów, dopisała pogoda, więc wielu z nas wolało się wybrać na groby bliskich spacerkiem. Poza tym intensywnie w okolicach cmentarzy pracowali funkcjonariusze policji i straży miejskiej. Egzamin z ostrożnej jazdy zdali też kierowcy.

* Komisja Europejska w Brukseli, w ramach programu "RAPHAEL", zatwierdziła wnioski przełożonych klasztorów oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu i oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, dotyczące przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauracji barokowych wnętrz tamtejszych zabytkowych kościołów. Podczas prac, które w znacznej mierze będą dofinansowane z funduszy Komisji Europejskiej, zostaną usunięte późniejsze malowidła i odtworzone pierwotne, historyczne. Zabiegi te będą rejestrowane m. in. przy pomocy technik wideo, a następnie poszczególne fazy prac konserwatorskich zostaną zaprezentowane społeczeństwu na specjalnych wystawach. Programy tych na szeroką skalę zakrojonych robót zostały opracowane przez Marka Gosztyłę, byłego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Przemyślu, zyskując uznanie władz Unii Europejskiej. Oba kościoły pochodzą z XVII w. i stanowią jedne z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce.

* 3 i 4 listopada w Przemyślu i Krasiczynie obradowali ministrowie obrony narodowej Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Opowiedzieli się za jak najszybszym wstąpieniem Słowacji do NATO, poprawnym ułożeniem stosunków z Ukrainą i Rosją oraz rozwiązaniem konfliktu bałkańskiego. Spotkania ministrów obrony narodowej Polski, Czech i Węgier otrzymały miano rozmów "Złotej Trójki". Takich dyskusji w ostatnich latach było już kilka, na przemian w kolejnych państwach. Janusz Onyszkiewicz, polski minister obrony narodowej stwierdził, że spotkanie w Przemyślu ma wyjątkowy charakter, gdyż świadczy o tym, że w Polsce oprócz Warszawy czy Krakowa są również inne, godne uwagi miasta.- Przemyśl to miasto, które ze względu na swoją historię jest odpowiednim miejscem do organizowania tego typu spotkań. Jest to doskonała okazja promocji Podkarpacia i Ziemi Przemyskiej - stwierdził Janusz Onyszkiewicz. W popołudniowych środowych obradach brali udział jedynie ministrowie trzech państw, członków NATO: Polski - Janusz Onyszkiewicz, Czech - Vladimir Vetchy i Węgier - Janos Szabo. Wieczorem dołączył do nich Pavol Kanis ze Słowacji, państwa, które nie jest jeszcze członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. W czwartek o problemach bezpieczeństwa w Europie rozmawiali już wszyscy razem. Przedstawiciele Złotej Trójki stwierdzili, że chętnie widzieliby Słowację w gronie członków NATO. Zadeklarowali, że będą starali się jej w tym pomóc. Duże wrażanie na ministrach wywarła czwartkowa wycieczka po znajdującym się w Siedliskach, kilkanaście kilometrów od Przemyśla forcie Salis Soglio z czasów I Wojny Światowej. Goście nie kryli podziwu dla potęgi betonowego kolosa. Ze względu na brak czasu ministrowie nie odbyli zapowiadanego wcześniej spaceru po przemyskiej Starówce ale z przyjemnością zjedli lunch w przemyskiej restauracji Karpacka.

* 5 listopada w Przemyślu rozpoczynają się targi Brama Przemyska. W hali sportowej przy ulicy Mickiewicza zaprezentowana zostanie bogata oferta ponad 80 firm z całego kraju. Wśród zwiedzających rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. Będzie możliwość dokonania przedświątecznych zakupów w cenie producenta. Targi potrwają do niedzieli 7 listopada.

* Około 7 tysięcy 500 sztuk pirackich płyt kompaktowych z nagraniami polskich i zagranicznych wykonawców oraz blisko 2,5 tysiąca sztuk płyt CD-R z nielegalnie skopiowanymi programami komputerowymi, a także około 700 sztuk odzieży z podrabianymi znakami firmowymi przechwycili celnicy Urzędu Celnego w Przemyślu w ramach akcji pod kryptonimem "Road Show". Cała akcja prowadzona była we współpracy ze Światową Organizacją Celną - WCO, która to organizacja w charakterze pomocników i obserwatorów skierowała ekspertów  celnych z Francji i Litwy. Pięciu funkcjonariuszy celnych z Medyki, Hrebennego, Zosina, Korczowej i Przemyśla Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Nagrań Dźwiekowych, uchonorowało płytami CD "Kayah&Bregović" z oryginalną dedykacją :"Dziękuję - Kayah".

* Ministerstwo zdrowia przyznało dodatkowe pieniądze jednostkom służby zdrowia w Przemyślu, Przeworsku, Jarosławiu, Lubaczowie i Żurawicy. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ w Przemyślu otrzyma 4 miliony złotych na nowo wybudowany szpital przy ulicy Monte Casino. Przeworski ZOZ otrzyma 400 tysięcy. Tyle samo dostanie szpital w Żurawicy. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup aparatury medycznej. Na kontynuację budowy szpitala powiatowego ZOZ w Lubaczowie otrzyma trzy miliony złotych. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Żurawicy dostanie milion złotych, a Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Jarosławiu 500 tysięcy złotych.

* Pod kierunkiem oficerów z Kanady szkolą się oficerowie oraz żołnierze z Polsko - Ukraińskiego Batalionu. 25 Polaków z garnizonu Przemyśl i 25 Ukraińców z Jaworowa zaproszono do Czwartej Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Orzyszu na szkolenie w celu przygotowania kadr do udziału w ramach sił pokojowych ONZ.

* Jeszcze przed końcem tego roku gminy z byłego województwa przemyskiego, które ucierpiały podczas tegorocznej powodzi otrzymają pieniądze z rezerwy celowej budżetu centralnego. Bircza i Dubiecko otrzymają po 50 tysięcy złotych na odbudowę sieci dróg. Ponadto gmina Dubiecko otrzyma 30 tysięcy na remont budynku szkolnego. Gmina Laszki otrzyma 50 tysięcy złotych na oczyszczalnię ścieków. 100 tysięcy na remonty dróg otrzyma Roźwienica i powiat Przeworski. Na ten sam cel gmina Sieniawa dostanie 95 tysięcy, blisko 200 tysięcy otrzyma gmina Stubno na remonty dróg i prace melioracyjne.

* Wszystkie samorządy z terenu byłego województwa przemyskiego powinny przystąpić do spółki Centrum Rolniczo-Handlowe "Wschodni Rynek Hurtowy". W ten sposób uregulowano by kwestie skupu zbóż od rolników z tego terenu. Z taką propozycją wystąpili szefowie lokalnych samorządów z dawnego województwa przemyskiego.

* Jeśli do 8 bm. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu nie zapłaci Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego co najmniej 300 tyś. złotych to WKTS wstrzyma od przyszłego tygodnia usługi transportowe, czyli nie dostarczy karetek - poinformował we wtorek zastępca dyrektora WSPR, Henryk Kasprowicz.

* 31 października upłynął termin zgłaszania kandydatur osób na ławników i członków kolegiów do spraw wykroczeń na nową kadencję. Wyboru zgodnie z prawem dokonają jeszcze w tym miesiącu rady gmin. W sadzie rejonowym w Przemyślu zasiądzie stu siedemdziesięciu ławników. Członków kolegiów do spraw wykroczeń będzie o połowę mniej.

* W Radymnie odbył się VII Festiwal Piosenki Religijnej. Impreza odbywała się pod hasłem "Tobie powierzam mą drogę". W kategorii solistów najwyżej oceniono Małgorzatę Węgrzyn z Medyki, następnie Martę Gliniak z Radymna oraz Kingę Pankiewiocz z Ustrzyk Dolnych . Wyróżnienia otrzymali: Trio z Radymna w składzie Magda Sowa, Angelika Kusina, oraz Dorota Zdzioch. Następne wyróżnienie otrzymał zespół wokalny "Promyk wschodzącego słońca" oraz zespół „Iskierki" z Łańcuta. Nagrodę publiczności otrzymała Dorota Fornalska z Radymna.

* W najbliższą niedziele 7 listopada odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kańczudze. O mandat radnego ubiegają się: Tadeusz Liszka i Henryk Pilch z Łopuszki.

* Terenowa Grupa Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioraracyjnych w Rzeszowie wygrała przetarg i będzie wykonawcą planu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa podkarpackiego. Plan ten ma być gotowy do czerwca 2000 roku

* Anna Czarniecka, uczennica 2 klasy czwartego LO w Przemyślu, znalazła się w gronie laureatów czwartego Konkursu Literackiego "Człowiek i przyroda". Jury konkursu, ogłoszonego przez Towarzystwo kultury Teatralnej w Białymstoku, przyznało przemyskiej licealistce jedno z trzech równorzędnych wyróżnień za wiersz "Alicja w krainie zieleni". nie był to pierwszy laur młodej poetki. już wcześniej jej talent i wrażliwość docenili jurorzy kilku konkursów literackich, m.in., "O Bursztynową Hortensję" w Piotrkowie Trybunalskim i konkursu leśmianowskiego w Zamościu. W przygotowaniu jest debiutancki tomik poezji Anny Czarneckiej

* Jeden z bloków należących do Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na osiedlu Kmiecie, upodobał sobie... dzięcioł, który w ścianie budynku wykuł cztery otwory, przypominające dziuple. Świadkowie tego niezwykłego zdarzenia widzieli, jak dorodny ptak niemal cały chował się w tych dziurach, o średnicy ok. 10 cm, znajdujących się tuż pod dachem, na wysokości czwartego piętra. Ściany bloku pokryte są specjalnym materiałem ocieplającym, w skład którego wchodzi głównie styropian. Dziwne natomiast jest to, że wybrał tylko jeden blok, i to w najmniej przyciągającym, popielatym kolorze. Zdaniem Przemysława Kunysza, prezesa Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, jest raczej wątpliwe, by dzięcioł wykuł tam sobie gniazda. Ptaki dziuplowate, do których zaliczamy także dzięcioły, wykorzystują w okresie chłodów i zimy wiele miejsc do noclegów, nie tylko naturalne dziuple, ale także różne zakamarki mówi Kunysz. Zdarza się też, że potrafią robić dziury w drewnianych domach, szukając pokarmu. Teraz jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się, że przygotowuje sobie nisze, w których mógłby przetrwać zimne noce. Wszystko wskazuje jednak na to, że dzięcioł nie skorzysta z tych dziupli. Wiceprezes Zarządu PSM, Tadeusz Sobol, zapowiedział, że dziury te będą załatane. Trochę szkoda pracowitego dzięcioła, który chciał się zadomowić na przemyskim osiedlu.

* W województwie Podkarpackim jak wynika z szacunków Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych, aż 400 tyś. osób nie zapisało się do lekarza rodzinnego. W samym Rzeszowie, na około 170 tys. mieszkańców, ponad 50 tys. osób nie ma na listach podstawowej opieki zdrowotnej. Stracił na tym między innymi Rzeszowski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr.1, największy świadczeniodawca opieki zdrowotnej w województwie.

* Odpowiedzialni za ekologię w województwie podkarpackim obiecali, że w każdej gminie będzie prowadzona segregacja odpadów. Wystawione zostaną osobne pojemniki na szkło, metal, papier. O możliwościach wtórnego wykorzystania odpadów dyskutowano wczoraj w rzeszowskim ratuszu. Uczestnikiem spotkania była Mira Stanisławowska-Meysztowicz, inicjator polskich edycji akcji "Sprzątanie świata".

Reklama