Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 12.07-18.07.2010 r.

• Krówniki zostaną przyłączone do Przemyśla. Pruchnik zostanie miastem – m.in. takie ustalenia znalazły się w projekcie rozporządzenia MSWiA. Projekt w tej sprawie będzie rozpatrzony do końca lipca. Wiosną prezydent Przemyśla złożył wniosek o przyłączenie do tego miasta sześciu sołectw z sąsiednich gmin. Pikulic, Nehrybki, Ostrowa, Kuńkowiec i Krównik z gminy wiejskiej Przemyśl oraz Prałkowiec z gm. Krasiczyn. Wojewoda podkarpacki pozytywnie zaopiniował jedynie plany włączenia Krównik. Przeważyły wyniki konsultacji społecznych.
- W przypadku sołectwa Krówniki za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przemawiają względy funkcjonalno – przestrzenne (powiązania sołectwa z miastem) oraz wyniki konsultacji społecznych, wykazujące duże poparcie mieszkańców dla włączenia sołectwa w granice miasta – napisano w uzasadnieniu projektu MSWiA. Wskazano również na względy historyczne. Teren dawnej wsi Krówniki już dwukrotnie został podzielony i dwukrotnie włączony do miasta. W 1961 i 1977 roku.

Reklama