Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 23.10-29.10.1999 r.

* Przemyscy radni zezwolili jednorazowo na handel w najbliższą niedzielę 31 października. Dzień przed Świętem Zmarłych na targowiskach Zielony Rynek i Rybi Plac od godziny 5 do 20 będzie można sprzedawać chryzantemy i znicze. Podczas sesji radni powołali ławników Sądu Rejonowego i Okręgowego oraz członków kolegium do spraw wykroczeń.

* Do 1 listopada niewiele czasu, nic więc dziwnego ze wszystkich ogarnia szał zakupów. Najpopularniejsze z kwiatów są jak zwykle chryzantemy, które można kupić już za 50 groszy. Te same kwiaty w doniczkach kosztują od 8 do 25 złotych w zależności od rodzaju i ilości kwiatów. Natomiast najdroższe znicze kosztują nawet 15 złotych. Tradycyjnie kwiaty i znicze będzie można kupić w okolicach cmentarzy, ale należy pamiętać, że wybór będzie zdecydowanie mniejszy, a ceny znacznie wyższe.

* W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych od 28 października do 4 listopada na wszystkich międzynarodowych przejściach granicznych można przekraczać granicę na podstawie zaświadczeń o posiadanych za granicą grobach bliskich wydanych przez Czerwony Krzyż lub Czerwony Półksiężyc. Dodatkowo pierwszego listopada w godzinach od 7 do 17 czynne będą punkty uproszczonego ruchu granicznego w Korczowej, Medyce, Malchowicach i Krościenku. W tych miejscach granicę będą mogli przekroczyć osoby zamieszkałe w miejscowościach przygranicznych i posiadające groby krewnych po stronie ukraińskiej na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. W tym przypadku należy przed pierwszym listopada uzyskać przepustki graniczne, które wydają komendanci przejść. W przypadku punktu w Malchowicach przepustkę graniczną można uzyskać u komendanta strażnicy w Hermanowicach. Jak poinformował nas rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej major Tadeusz Dańczak strona ukraińska potwierdziła, że z tamtej strony granice przekroczy około dwóch tysięcy osób w tym tylko w Malchowicach tysiąc dwieście.

* Rozpoczyna się policyjna akcja Znicz której celem jest zminimalizowanie zagrożeń jakie w tych dniach stwarza zwiększonych ruch. Podczas przedłużonego weekendu nastąpią utrudnienia w ruchu. 1 listopada od godziny 10 do 19 wyłączona zostanie z ruchu ulica Przemysława. Samochody zaparkować będzie można na parkingu przy cmentarzu, na terenie Szkoły Muzycznej, na ulicy Słowackiego przy cmentarzu i na parkingu PGK. Na cmentarzu Zasanie zaparkować będzie można w rejonie cmentarza oraz na ulicach przyległych. Ulica Bolesława Śmiałego wyłączona zostanie z ruchu. W Jarosławiu w tym dniu na całym odcinku ulicy Krakowskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania. Pojazd pozostawić będzie można na terenie Polmozbytu i przy cmentarzu. W Lubaczowie przy ulicy Kościuszki zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania . W Przeworsku będzie można skorzystać z parkingów w obrębie MOK-u oraz przy ulicach : Kołłątaja i Tysiąclecia. W Przemyślu i Jarosławiu w Dzień Wszystkich Świętych MZK uruchomi specjalne linie autobusowe.

* Senator Witold Kowalski skierował pismo do ministra sprawiedliwości w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Przeworsku i Lubaczowie. Senator wyjaśnił iż zamiar likwidacji sądów jest nie do przyjęcia przez mieszkańców tych miast i powiatów oraz przez parlamentarzystów AWS. Zdaniem Witolda Kowalskiego wszelkie zmiany struktury sądownictwa w kraju konieczne ze względu na wprowadzenie reformy nie mogą być usprawiedliwieniem dla kasacji sądów rejonowych w Przeworsku i Lubaczowie. Jego zdaniem wraz z wejściem w życie tak skrojonej liczby sądów koszty prowadzonych w nich postępowań znacznie wzrosną.

* Blisko 330 -tu najmłodszych żołnierzy 14-tej brygady pancernej Ziemi Przemyskiej złożyło w sobotę 23 października przysięgę na wierność ojczyźnie. Siedemdziesięciu z nich zasili polsko -ukraiński batalion sił pokojowych. W lutym po zakończeniu szkolenia wyjadą na poligon w Nowej Dębie, a w lipcu na międzynarodowe ćwiczenia Tarcza Pokoju 2000, które odbędą się na Ukrainie. Złożeniem przysięgi bezpośrednio na sztandar wyróżniono czterech szeregowców: Dominika Augustyniaka, Józefa Słoniaka, Marcina Wójciaka oraz Artura Duszyńskiego.

* Na cmentarzu we Fredropolu nieznani wandale zdewastowali pomnik ku czci Uczestników Walk o Niepodległą Ukrainę. Sprawcy zniszczyli krzyż, skradli także mosiężną tablice pamiątkową i umieszczony nad nią tryzub. Pomnik postawiony został w ubiegłym roku na miejscu zbiorowej mogiły Uczestników Walk o Niepodległą Ukrainę pochodzących z Fredropola i okolicznych wiosek. Postawiono go za zgodą radnych gminy.

* 24 października w Przemyślu odbyła się kolejna impreza zdrowotna pod hasłem "I ty możesz zdążyć przed rakiem". Z bezpłatnych badań piersi skorzystało kilkadziesiąt kobiet. Celem imprezy było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem walki z chorobami nowotworowymi. Do godziny 11 przemyscy onkolodzy badania wykonywali w przychodni przy ulicy Słowackiego. O godzinie13 w klubie Niedźwiadek na pytania dotyczące wczesnego wykrywania raka piersi i prostaty odpowiadali lekarze urolodzy i onkolodzy. W części rozrywkowej pod tytułem "Szlachetne zdrowie" wystąpiła kapela bałkańska, dzieci ze szkoły muzycznej Yamaha oraz młodzież ze szkoły podstawowej numer 14. W trakcie imprezy zbierane były pieniądze na zakup klisz do mamografu. Każdy kto wsprał ten cel otrzymał różową wstążkę- symbol walki z rakiem. Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów nieprofesjonalnych twórców malarstwa i haftu. Patronat medialny objęło Radio HOT.

* 26 października przypada święto narodowe Austrii. Z tej okazji członkowie Towarzystwa Polsko- Austriackiego w Przemyślu przesłali na ręce Ernesta Brezowskiego Konsula Generalnego Republiki Austrii w Krakowie życzenia pomyślności i dalszego rozkwitu republiki i przyjaźni polsko -austriackiej. Po zakończeniu drugiej wojny światowej przywrócono w Austrii republikę demokratyczną z czterema strefami okupacyjnymi. Przemyśl po pierwszym rozbiorze polski w 1772 roku znalazł się na terytorium włączonym do Austrii, a następnie był jednym z ważniejszych miast Galicji. W tym okresie z małego miasta stał się trzecim co do wielkości miastem Galicji, a zarazem największą twierdzą austriacką z pokaźnym zapleczem logistycznym.

* 26 października w przemyskim Zamku Kazimierzowskim 38 osób uhonorowano nagrodami Zarządu Województwa Podkarpackiego za upowszechnianie kultury.Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi: Bogusław Danielak -dyrektor Miejskiego Klubu Niedźwiadek, poeta Józef Kurylak, Marek Zazula i Michał Proksa. Nagrodę zespołową otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

* 28 października na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej otwarto stronę wjazdową z Ukrainy do Polski. Obsługę samochodów ciężarowych do tej pory odprawy odbywały się na połowie obecnego, rozbudowanego przejścia. Rozbudowa ta powinna nie tylko ułatwić dokonywanie odpraw i skrócenie czasu oczekiwania podróżnych, ale umożliwi podjęcie jeszcze w tym roku obsługi samochodów ciężarowych.

* Przemyśl wzbogacił się o kolejną restaurację. W sobotę 23 października oficjalne otwarto restaurację mieszczącą się w hotelu Albatros. W uroczystościach udział wzięli miedzy innymi: znany piosenkarz Jan Wojdak oraz były reprezentant naszego kraju w piłce nożnej Jan Domarski - zdobywca jedynego gola na stadionie Wembley.

* W sobotę 23 października w Bibliotece Publicznej w Przemyślu odbył się konkurs recytatorski "Strofy o muzyce". W konkursie wzięło udział czterdziestu pięciu uczniów z przemyskich szkół podstawowych i gimnazjów. Jury postanowiło przyznać 10 nagród i 13 wyróżnień. W kategorii do lat 10 nagrody otrzymali recytatorzy ze szkoły podstawowej numer 15 w składzie: Agnieszka Waliszewska, Alicja Szczepankiewicz, Justyna Ponieważ, Magdalena Chomiak i Dominika Oleszek. W kategorii od 11 do 15 lat jury nagrodziło: Agatę Fedorcio, Justynę Dedio, Patrycję Pigurę, Michała Tomkowa i Marcina Łabudę. Konkurs przebiegał w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Organizatorzy zadbali o piękne upominki książkowe, którymi obdarowali wszystkich uczestników konkursu.

* Od kilku lat ciągnęła się sprawa przeciwko byłemu burmistrzowi Jarosławia Kazimierzowi Borczowi. Jak już informowaliśmy kilku przeworskich radnych z SLD złożyło doniesienie do prokuratury o niegospodarność w budowie ujęcia wody dla szpitala. Sprawa toczyła się również przeciwko dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego Edwardowi Kołodziejskiemu oraz byłemu członkowi zarządu Tadeuszowi Rusinkowi. Odbyło się już kilka spraw. Ostatnia kilka dni temu przed sądem okręgowym w Przemyślu. Sąd wydał wyrok uniewinniający tym razem już definitywny. Wyrok jest prawomocny.

* 26 października w Przemyślu oficjalnie otwarto Dom Matki i Dziecka. Mieści się on w obiekcie po byłym żłobku przy ulicy Prądzyńskiego. Uroczystego poświęcenia placówki dokonał metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik. Dom Samotnej Matki, który powstał z inicjatywy Caritasu Archidiecezji Przemyskiej. Ośrodek będzie mógł przyjąć 11 kobiet samotnie wychowujących dzieci. Opiekę nad mieszkańcami domu powierzono siostrom ze Zgromadzenia Pasterek Opatrzności Bożej. Obecnie w ośrodku przybywają trzy matki z czwórką dzieci.

* Starszy sierżant Wiesław Gyżeń z Radymna został dzielnicowym roku województwa podkarpackiego. W zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. W konkursie wzięło udział 40 funkcjonariuszy. Policjanci musieli wykazać się między innymi: umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, celnym strzelaniem oraz umiejętnością obezwładniania napastnika. Drugie miejsce zajął Stanisław Szpila z Leżańska, a trzecie Andrzej Zygadło z Przeworska.

* Senator Witold Kowalski uczestniczył w uroczystym otwarciu polskich klas przy Ukraińskiej Szkole Podstawowej w Użgorodzie. W imieniu polskich władz senatu Witold Kowalski wręczył dzieciom polskiego pochodzenia między innymi sprzęt audiowizualny oraz blisko tysiąc książek. W klasach oprócz języka polskiego dzieci uczyć się będą historii i geografii.

* Starosta Mariusz grzęda zorganizował 27 października spotkanie z wójtami powiatu przemyskiego. Poruszone zostaną sprawy administracyjno-gospodarcze i społeczne. Gośćmi spotkania będą miedzy innymi dyrektor Miejskiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Andrzej Borowski, komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Lucjan Gładysz, dyrektor zarządu Parków Krajobrazowych Stanisława Bańcarz oraz komendant Straży Rybackiej Janusz Jarema. Rozmowy dotyczą dostępności środków pomocowych z Unii Europejskiej, koordynacji przedsięwzięć z zakresu geodezji, kartografii, gospodarki nieruchomościami i mieniem powiatu, samorządu gminy i samorządu powiatu.

* Na przejściu granicznym w Korczowej i medyce funkcjonariusze GPK zatrzymali trzy samochody o łącznej wartości blisko 55 tysięcy złotych. Podróżowali nimi dwaj obywatele Ukrainy oraz Mołdawianin. Podstawą zatrzymania była niezgodność numerów nadwozia z numerami w dowodzie rejestracyjnym oraz sfałszowane dowody rejestracyjne.

* Na przejściu granicznym w Hrebennem przemyscy celnicy udaremnili przemyt dwustu dwudziestu pięciu tysięcy paczek papierosów . Towar wartości 450 tysięcy złotych próbował przemycić do Polski obywatel Ukrainy. Papierosy ukryte były w kabinie autocysterny w stalowym zbiorniku. Kierowca oraz jadący z nim pasażer zostali zatrzymani.

* W międzynarodowym pociągu relacji Kijów - Wrocław przemyscy celnicy ujawnili 24 października ponad 1730 pirackich płyt kompaktowych. Do przemyty nie przyznał się żaden z podróżnych.

* W nocy z 23 na 24 października miała miejsce profanacja cmentarza. Tym razem zniszczono 12 nagrobków na cmentarzu parafialnym w Harcie koło Dynowa. Wandale połamali krzyże, powyrywali tabliczki z nazwiskami zmarłych oraz zniszczyli płyty nagrobne. Dochodzenie prowadzą policjanci z komisariatu w Dynowie.

* Alkohol to wróg! Dlatego pewne przepisy zabraniają go pić, nawet na własnym weselu. Przed przemyskim kolegium odbędzie się rozprawa przeciw dziennikarzowi gazety codziennej Nowiny, Janowi Jaroszowi, o naruszenie uchwały Rady Miejskiej z 25 czerwca tego roku, w sprawie zakazu podawania i sprzedaży alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych podczas Archidiecezjalnego Kongresu Ojców. 26 czerwca w pomieszczeniach MKK Niedźwiadek odbywało się przyjęcie weselne redaktora Jana Jarosza. Do "domu weselnego" weszli funkcjonariusze Straży Miejskiej i stwierdzili, że zakaz jest łamany, skierowali wniosek o ukaranie red. Jarosza przez Kolegium. Rozprawa została przełożona na nieznany jeszcze termin.

* Wiadomo, że cyganka prawdę ci powie, ale może też zrobić inne rzeczy. Przekonała się o tym mieszkanka Przemyśla. Jedna z naszych słuchaczek poinformowała nas, że jej mama została okradziona przez osoby o wyglądzie cygańskim. Dwie lub trzy kobiety dzwonią do drzwi, prosząc o wodę lub wymyślają jakiś inny pretekst, który ma zmusić do otwarcia drzwi. Gdy to już nastąpi, mieszkaniec jest zagadywany przez jedną z kobiet, podczas gdy druga buszuje w pomieszczeniach. Mieszkanka Przemyśla straciła w ten sposób całą emeryturę. Ponieważ teraz mamy akurat emerytalno- rentowy sezon, różni oszuści na pewno będą bardzo aktywni. uważajcie.

* Dwutygodnik Obywatelski Kontakty Podkarpackie chce otworzyć oczy wojewodzie. Dziennikarze Tygodnika są oburzeni, że wojewoda wyznał na łamach Gazety Wyborczej, iż nie wie, gdzie na Podkarpaciu jest bieda. W związku z takim oświadczeniem redakcja Kontaktów Podkarpackich funduje panu wojewodzie wycieczkę po naszym regionie, aby na własne oczy zobaczył, jak źle wiedzie się ludziom w Tarnobrzegu, w Bieszczadach, Lubaczowie i Przemyślu. Bądźmy w pogotowiu. Być może wkrótce Zbigniew Sieczkoś zapuka do naszych drzwi.

* Zakończył się Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON'99. W tym roku na tych znanych Poznańskich Targach zaprezentowało się prawie 600 wystawców z 35 krajów świata. Nie zabrakło oferty z Przemyśla. Przygotował ją Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego wspólnie z ośrodkiem informacji turystycznej. Nasz region reprezentowały też agencje turystyczne Venitour i Chortycja, hotele Hala, Gromada, Zamek w Krasiczynie i Arłamów. Równocześnie z Tour Salonem odbywały się inne sportowo- rekreacyjne targi - Bicykl '99. Tam Przemyśl nie był reprezentowany.

* W kolekturze LOTTO na poczcie przy ul. Mickiewicza w Przemyślu padła główna wygrana w Dużym Lotku. Szczęśliwy nadawca kuponu zainkasuje prawie 850 tyś. zł. GRATULUJEMY!!!

Reklama