Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 16.10-22.10.1999 r.

* Z informacji o sytuacji na rynku pracy w powiatowych urzędach w Przemyślu, Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku wynika, iż liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września wynosiła 28 tysięcy 659 osób i była niższa w porównaniu do miesiąca poprzedniego o 35 osób natomiast wyższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5 tysięcy 208 osób.

* W odpowiedzi na pytania mieszkańców przemyskiego osiedla Biskupa Glazera dotyczących zimnych kaloryferów Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że wszystkie wymiennikownie są wykonywane i remontowane przez swoich właścicieli czyli Przemyską spółdzielnie mieszkaniową i PGM. Z informacji uzyskanych w PSM wynika, że ciepło do wszystkich mieszkań zostało już puszczone. Jak powiedział nam wiceprezes PSM Tadeusz Sobol wszystkie węzły wymiennikowe na budynkach należących do Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w tym na osiedlu Glazera są uruchomione. Brak ogrzewania w niektórych mieszkaniach jest spowodowany nie odpowietrzonymi kaloryferami.Jak zapewnił nas wiceprezes Sobol służby PSM cały czas nad tym pracują.

* Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie uznał roszczeń Fundacji Książąt Czartoryskich, która chciała odzyskać rodowy pałac w Sieniawie. NSA orzekł, że fundacja nie może występować w imieniu byłych właścicieli tej nieruchomości, gdyż nie mogli oni przekazać jej takich uprawnień. Tym samym zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie nadal pozostaje z rękach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie w pałacu mieści się luksusowy hotel.

* Pomimo wydania decyzji przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu o zamknięciu budynku gimnazjum w Krzywczy nauka jest tam kontynuowana. Zdaniem straży pożarnej budynek nie spełnia wymogów przepisów przeciwpożarowych, z uwagi na brak wyjścia ewakuacyjnego. Ponadto na korytarzu jest zbyt mało miejsca, a strop grozi zawaleniem. Zdaniem kontrolerów ze straży pożarnej stanowi to zagrożenie życia i zdrowia uczniów. Dyrekcja szkoły zwróciła się do wójta o wyznaczenie zastępczego budynku. Ponieważ taki się nie znalazł - nauka odbywa się nadal w starym obiekcie.

* 18 października zakończył się trwający od piątego października drugi kurs szkolenia funkcjonariuszy straży granicznej z umiejętności jazdy konno. W tej chwili uprawnionych do jazdy konno jest 44 funkcjonariuszy. Szkolenie odbywało się w zakresie trzech typów jazdy; stępem, kłusem i galopem. Aktualnie wykorzystuje się do tego Ośrodek Jeździecki w Stubnie. Jak poinformował nas rzecznik major Tadeusz Dańczak Bieszczadzki Oddział Staży Granicznej posiada obecnie 6 koni. Do służby w poszczególnych strażnicach przewożone są samochodem ciężarowym - tak zwanym koniowozem. Konie zostały przekazane z rozformowanej nadwiślańskiej jednostki wojskowej w Trciańcu. W przyszłym roku zwierzęta trafią do kilku strażnic, gdzie na pewno sprawdzą się w trudno dostępnych odcinkach granicy państwowej. Ich niewątpliwą zaletą jest również ciche poruszanie się w terenie oraz sygnalizowanie obecności obcych osób ukrytych w zaroślach i krzakach.

* Trwają prace związane z utworzeniem w Przemyślu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zarząd Miasta zapoznał się z propozycją umowy spółki TBS, która będzie przedłożona w radzie miejskiej do zatwierdzenia. Zawiera ona szereg szczegółowych zapisów dotyczących władz spółki, zasięgu działania, przedmiotu działalności spółki oraz zasad wynajmowania mieszkań należących do zasobów spółki.

* Na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze GPK zatrzymali dwa samochody, którymi podróżowali obywatele Ukrainy. W volkswagenie golfie wartości około 30 tysięcy złotych stwierdzono niezgodność numerów nadwozia z numerami w dowodzie rejestracyjnym. Drugi pojazd to autobus marki neoplan wartości blisko 55 tysięcy złotych. W tym przypadku numery nadwozia nosiły ślady przebijania.

* Konkurs na projekt pomnika Krzyż Zawierzenia organizowany przez prezydenta Przemyśla z udziałem przedstawicieli kurii metropolitalnej został rozstrzygnięty. Sąd konkursowy pod przewodnictwem księdza kanclerza Józefa Bara rozpatrzył sześć prac konkursowych. Do drugiego etapu konkursu dopuszczono trzy prace. Pierwszej nagrody nie przyznano. Przyznano natomiast trzy równorzędne wyróżnienia po 4 tysiące złotych oraz 3 tysiące złotych dla projektu wybranego do realizacji. Sąd konkursowy pozostawił inwestorowi wybór projektu do realizacji oraz możliwość dokonania zmian w wybranym projekcie w uzgodnienie z zespołem autorskim.

* Wojewoda podkarpacki Zbigniew Sieczkoś otworzył 19 października w Rzeszowie międzynarodową konferencję naukową "Ekologia i zdrowie" organizowaną przez Polską Akademię Nauk. W spotkaniu biorą udział naukowcy i specjaliści z Polski i Ukrainy. Również tego dnia wojewoda Zbigniew Sieczkoś weźmie udział w ośrodku Jawor w Solinie w konferencji "Techniczne dni drogowe" organizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Państwowych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. W programie przewidziano miedzy innymi referat na temat stanu obecnego i perspektyw realizacji programu budowy autostrad w Polsce.

* W sobotę 16 października wręczone zostały złote odznaki za opiekę nad zabytkami osobom i instytucjom z Podkarpacia. Wśród nagrodzonych znalazł się Tomasz Idzikowski, który otrzymał odznakę za badania terenowe nad fortyfikacjami Twierdzy Przemyśl. Nagrodzony został także prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Arkadiusz Krężel za rewaloryzację zamku w Krasiczynie.

* Podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia poinformował podczas spotkania w Rzeszowie z dyrektorami szpitali, że w przyszłym roku szpitale na Podkarpaciu otrzymają 4 i pół miliona złotych na inwestycje budowlane i zakup aparatury. Podczas spotkania Aleksander Grad wypowiedział się również na temat Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Przemyślu oraz przemyskiego pogotowia. Jego zdaniem to, że kolumna nie ma pieniędzy, bo nie zapłacił jej kontrahent jest problemem natury cywilno- prawnej. Powiedział ponadto, że nie można za każdym razem sięgać do pieniędzy ministra.

* 19 października w komendzie miejskiej policji w Przemyślu zorganizowano konferencje prasową. Zaprezentowano rzeczy znalezione podczas rewizji przeprowadzonej w trzech miejscach: mieszkaniach Zbigniewa M., Klemensa T. oraz w pomieszczeniach koła wędkarskiego Wiar. Wśród zatrzymanych przedmiotów znalazło się m.in. naboje do KBKS-u, amunicja karabinowa, a także petardy i bagnety. Obecny na konferencji major Tadeusz Dańczak rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej powiedział, że wśród pokazanych rzeczy nie ma broni pochodzącej z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

* Wicewojewoda Marek Kuchciński zrezygnował z mieszkania przydzielonego mu przez władze Rzeszowa na czas pełnienia funkcji publicznej. Mieszkanie pochodziło z zasobów komunalnych miasta. Równocześnie Marek Kuchciński sprostował podaną przez niektóre media informacje, że posiada dom w Przemyślu. Rzecznik wojewody Podkarpackiego Tadeusz Zaręba powiedział, że rezygnacja spowodowana była kierowaniem się przez wicewojewodę interesem społecznym.

* Wbrew zapowiedziom nie dojdzie 20 października do zaplanowanego próbnego rozruchu urządzeń chłodniczych przemyskiego sztucznego lodowiska. Próbne uruchomienie urządzeń chłodniczych sztucznego lodowiska zostało z przyczyn technicznych przesunięte na przyszły tydzień - poinformował nas Witold Wołczyk z biura zarządu miasta. Tak więc wszystkim miłośnikom jazdy na łyżwach nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość.

* Na cmentarzu Orląt we Lwowie polska ekipa remontowa zakończyła renowacje kaplicy i części katakumb. Dalsze prace muszą czekać na wyniki ustaleń pomiędzy władzami Lwowa a Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Strona ukraińska nie zgadza się na powrót na cmentarz dwóch lwów stojących obecnie przy wjeździe do miasta. Nie ma też pozwolenia na budowę poręczy przy odrestaurowanych schodach.

* Starosta powiatu przemyskiego Mariusz Grzęda uczestniczył 20 października w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Naukowo Społecznej Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych . Spotkanie odbyło się w siedzibie nadleśnictwa Krasiczyn.

* 20 października odbyło się posiedzenie Komisji Współpracy z Organizacjami Samorządowymi i Pozarządowymi Rady Miejskiej w Przemyślu. Tematem spotkania było omówienie strategii rozwoju miasta ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury miejskiej i budownictwa mieszkaniowego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele rad osiedlowych i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

* Zarząd Miasta Przemyśla zapoznał z projektem uchwały rady miasta dotyczącej dostosowania działania Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Przemyślu do nowego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Jak poinformował nas Witold Wołczyk z biura zarządu miasta w przypadku podjęcia tej uchwały przez radnych, przyjęty przez gminę miejska Przemyśl 1 stycznia WOIT stanie się ośrodkiem informacji turystycznej. Nadany zostanie mu też statut. Istnienie ośrodka informacji turystycznej jest niezbędne do prawidłowej obsługi ruchu turystycznego

* Wiadomo, że niedługo Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Ale czy całe państwo jednocześnie, czy może pojedynczo - tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie, sądząc po przygotowaniach poszczególnych miast i gmin - jednym się do Europy pali, a inni woleliby z tym poczekać. Gmina Kańczuga należy do tej pierwszej grupy. Niedługo w Kańczudze powstanie punkt konsultacyjny o Unii Europejskiej. Będą tam gromadzone, a następnie udostępniane - informacje o Unii. Uruchomienie placówki będzie kosztować gminę prawie 6 tys. zł. Resztę - ponad 50 tys. sfinansuje fundusz Phare.

* Kończy się sezon dla grzybiarzy. Dni są coraz krótsze i zimniejsze, a to nie sprzyja grzybom. Znawcy runa leśnego twierdzą, że jeszcze nawet pod koniec listopada można znaleźć w lesie dorodne kozaki i borowiki, ale potrafią to chyba tylko mistrzowie grzybobrania. Teraz, kiedy temperatura nocą spada prawie do zera, a poranki są ciemne - widok skradającej się, skulonej postaci wpatrzonej w ziemię - należy w lesie do rzadkości. A tym, którzy mimo wszystko biorą koszyk i wyruszają rankiem do lasu - życzymy po pierwsze - aby się nie przeziębili, a po drugie - dorodnych okazów na zakończenie sezonu.

* Właściciele sklepów usytuowanych w okolicach przemyskiego Placu na Bramie skarżą się na przedłużające się - jak to nazywają - wykopaliska. Jednak to nie archeolodzy, lecz pracownicy wodociągów prowadzą w tym miejscu prace remontowe. Budują nowe odcinki wodociągu i wymieniają uszkodzone przyłącza kanalizacyjne. Być może pomoc archeologów byłaby pomocna - prace w tym miejscu są bowiem utrudniane przez ukryte w ziemi, grube mury starych budowli. Mimo takich przeszkód prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Mirosław Nodzak zapewnia, że prace niebawem się zakończą.

* Kilkanaście dni temu informowaliśmy o losach wniosku, wysłanego przez Towarzystwo Akademii Przemyskiej, a dotyczącego utworzenia w grodzie nad Sanem wyższej uczelni. Mimo zaangażowania parlamentarzystów sprawa nadal nie ma pozytywnego zakończenia. W przemyskim wniosku znowu dopatrzono się pewnych braków. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony muszą one zostać usunięte. Wyższa uczelnia to jedna z niewielu szans na rozwój Przemyśla i okolic i dobrze by się stało gdyby odpowiednie władze potraktowały tę sprawę z należytą starannością.

* Wszystko wskazuje na to, że w tym roku obchody odzyskania niepodległości odbędą się w Przemyślu w miejscu najbardziej do tego odpowiednim, czyli przed pomnikiem Orląt Przemyskich. Nadal jednak nie zostały zakończone prace ziemne na placu przy pomniku. Prezes Stowarzyszenia Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich Stanisław Żółkiewicz powiedział, że prace zostaną zakończone pod warunkiem przekazania funduszy na ten cel zaplanowanych w budżecie miasta.

* Od godziny 12 do 14 protestowali w dniu 21 października strażacy zrzeszeni w NSZZ Solidarność. Związkowcy oflagowali budynki, a co pół godziny włączali sygnały dźwiękowe. Protest był związany z projektem budżetu na przyszły rok. Według strażaków, nie ujęto w nim obiecanej przez byłego premiera Janusza Tomaszewskiego regulacji płac strażaków, która miała zrównac ich zarobki z płacami policji. Związkowcy twierdzą, że planowana wysokość przyszłorocznych dotacji dla straży pożarnej jest za niska. Ich zdaniem oznacza to, że w budżetach poszczególnych komend nie będzie pieniędzy ani na zapowiadane podwyżki płac ani na naprawę sprzętu.

* Mieszkańcy Ostrowa pod Przemyślem skarżą się, że wraz z nastaniem nowych władz z niektórych miejsc zostały usunięte kontenery na śmieci. Tak stało się miedzy innymi w najbliższym sąsiedztwie ujęcia wody pitnej dla Przemyśla. Co gorsza - mieszkańcy, którzy do tej pory korzystali właśnie z tego miejsca do składowania odpadów czynią to nadal, tyle że śmieci trafiają na miejsce po kontenerze a potem do Sanu. Jeden z mieszkańców Ostrowa pytany, dlaczego zostawia tam śmieci i w ten sposób zanieczyszcza ujęcie wody powiedział, że on tej wody nie pije. Być może nie piją jej także władze gminy Przemyśl, ale mogłyby się tą sprawą zająć i przynajmniej zadbać o to by śmietnik wrócił na swoje miejsce.

* Skończył się sezon dla grzybiarzy, żeglarzy, pasterzy, a teraz swoje zajęcie muszą na zimę porzucić także mechanicy - amatorzy, którzy lubią grzebać przy swych pojazdach bezpośrednio pod chmurką. Mieszkańcom osiedla Rogozińskiego znany jest pewien majsterkowicz, który przez cale lato, niemal codziennie, rozbierał swego wysłużonego malucha i usiłował doprowadzić go stanu używalności. Czyli spowodować, żeby jeździł. Naoczni świadkowie zeznają, że szarobury maluch kilkakrotnie przejechał parę metrów po chodniku, pchany przez właściciela. Kilka osób przysięga nawet, że widziało, jakoby maluch jeździł o własnych siłach, z właścicielem za kierownicą. Jednak ci, którzy widzieli malucha z bliska, nigdy w takie cuda nie uwierzą. No chyba, że zdjęcia z maluchem w akcji ukażą się w programie Nie do wiary emitowanego w telewizji TVN. Informacja ta tak oburzyła jednego z naszych słuchaczy, że zaproponował, abyśmy wraz z nadajnikiem utopili się w Sanie. Sugestię swą uzasadnił tym, że mamy blisko. Doprawdy trudno pojąć, co tak rozjuszyło słuchacza - czy tylko brak poczucia humoru, czy może to, że sam musi jeździć autem służbowym, przy którym szef nie pozwala mu grzebać. Tak czy inaczej, słuchaczowi życzymy dobrze i sugerujemy więcej luzu. A dla pozbycia się agresji wystarczy jeść więcej magnezu.

* Burzliwy przebieg miała sesja Rady Gminy w Birczy w dnie 21 października. Kilku radnych zarzuciło wójtowi Józefowi Żydownikowi ukrywanie faktycznego stanu finansów gminy, uprawianie prywaty oraz zatrudnianie w urzędzie niekompetentnych pracowników. Zdaniem wójta stawiane mu zarzuty są nieprawdziwe. Twierdzi, że zawsze działał zgodnie z prawem. Wiele kontrowersji wzbudził także projekt uchwały w sprawie przyznania dodatkowych pieniędzy na administrację państwową i samorządową. W głosowaniu większość radnych opowiedziała się za odesłaniem do komisji projektu zmian w budżecie gminy. Nie został przegłosowany natomiast zgłoszony przez jednego z radnych wniosek w sprawie odwołania wójta.

* Z okazji piątej rocznicy działalności Klubów Nowatorów w I Liceum imienia Juliusza Słowackiego w Przemyślu w dniu 22 października rozpoczęło się piąte forum dyskusyjne. Główne tematy spotkania to: współczesne dylematy nowatorstwa pedagogicznego oraz WDN jako projekt oddolnego reformowania szkół. Podczas spotkania w którym udział biorą miedzy innymi przedstawiciele kuratorium oświaty, urzedu miasta oraz starostwa powiatowego nastąpi prezentacja działalności innowacyjnej nauczycieli na przełomie lat 1994-1999. Wykład na temat współczesnych dylematów nowatorstwa pedagogicznego wygłosi profesor Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas spotkania nastąpi ogłoszenie wyników konkursu "Moje nowatorstwo".

* Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje sędziowskie. Wśród nominowanych znaleźli się także sędziowie z naszego regionu. Na sędziów sądu rejonowego nominacje otrzymali: Artur Broś z Lubaczowa oraz Mariusz Andrzej Fołta z Przeworska.

* Kilka placówek służby zdrowia z naszego regionu otrzyma jeszcze w tym roku z ministerstwa zdrowia dodatkowe pieniądze. Na liście placówek, które mogą liczyć na dodatkowe środki znalazły się miedzy innymi: Samodzielne Publiczne Zespoły Opieki Zdrowotnej w Przemyślu, Lubaczowie i Przeworsku, Wojewódzki Psychiatryczny ZOZ w Jarosławiu, Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Żurawicy oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup aparatury medycznej, remonty i płace dla pracowników.

* 22 października rozpoczyna się ogólnopolska premiera filmu Pan Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. W Przemyślu film będzie pokazywany od przez 2 tygodnie na pięciu seansach dziennie: o godzinie 8, 11, 14, 17 i 20, a w weekendy na trzech późniejszych seansach. W Jarosławiu Pan Tadeusz trafi do kina Westerplatte - projekcje o godzinie 8.30, 11.30, 14.30, 17.30 i 20.30

* Na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze GPK zatrzymali dwa samochody wartości około trzydziestu pięciu tysięcy złotych. W obu przypadkach podróżowali nimi obywatele Ukrainy. Jak poinformował nas rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej major Tadeusz Dańczak volkswagen transporter figurował w komputerowej bazie danych jako skradziony w Niemczech, a w mercedesie 207 D ujawniono sfałszowany dowód rejestracyjny. Samochody przekazane zostały komendzie miejskiej policji w Jarosławiu.

Reklama