Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 25.01-31.01.2010 r.

• Prezydent Przemyśla Robert Choma zwrócił się do ministra infrastruktury o dofinansowanie budowy wschodniej obwodnicy miasta. Chodzi o 11,8 mln złotych, które pochodziłyby z rezerwy subwencji ogólnej. Budowa wschodniej drogi obwodowej została zakwalifikowana do zadań, które mają być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007 – 2013. Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla tej inwestycji, złożony w październiku ub. r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, został pozytywnie oceniony pod względem formalnym przez komisję i przekazany do oceny merytorycznej.
- Prezydent zwracając się o przyznanie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej, wskazuje, że planowana do poniesienia przez miasto wartość wkładu własnego do tej inwestycji, jest dużym wyzwaniem dla miejskiego budżetu. Z kolei odstąpienie od niej spowoduje utrudnienia w rozwoju miasta, a z czasem jago całkowity paraliż komunikacyjny – twierdzi Witold Wołczyk z Kancelarii Prezydenta Przemyśla.

Reklama