Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 28.12-03.01.2010 r.

• Przedłużają się formalności związane z budową drogi obwodowej w Przemyślu, łączącej drogi krajowe 77 i 28. Złożony przez władze przemyskie wniosek o wydanie decyzji "o zezwoleniu na realizację inwestycji” został odesłany do uzupełnienia. Dokumenty zostały złożone w październiku, przewidywano, że decyzja zapadnie w pierwszym kwartale 2010 r.
- Na inwestora nałożono obowiązek uzupełnienia złożonych materiałów i dostosowania ich do wymogów prawa, w terminie do 15 marca 2010 r. W związku z powyższym, na tym etapie prowadzonego postępowania nie jest możliwe określenie daty wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji – pisze wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta w piśmie do posła Piotra Tomańskiego. Parlamentarzysta zwrócił się z pisemnym pytaniem o informacje w sprawie postępów z realizacją projektu budowy drogi obwodowej. Obwodnica ma być wybawieniem dla zakorkowanego Przemyśla. Ma na nią zostać skierowany ruch tranzytowy w kierunku polsko – ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce.

Reklama